Уведомление за поверителност на уебсайта на Hasbro

(Последна актуализация: 30 септември 2020 г.)

 

Ние сме ангажирани със защитаването на поверителността на личните Ви данни съгласно приложимите закони за защита на поверителността и данните. Терминът "ние", "нас" или "наш" в това Уведомление за поверителност се отнася до Hasbro, Inc. и всяко от неговите свързани лица, заедно наричани "Hasbro". Тази Политика се прилага към информацията, която ние събираме, когато Вие използвате нашите уебсайтове и други онлайн продукти и услуги, на които е публикувана тази Политика (заедно, "Уебсайтът" или "Уебсайтовете").

Ако имате въпроси или притеснения относно нашето използване на Вашите лични данни, то тогава, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт , предоставени в края на това Уведомление за поверителност.

 

Ние имаме право да актуализираме това Уведомление за поверителност от време на време в отговор на развитията в областта на правото, технологиите или бизнеса. Когато актуализираме нашето Уведомление за поверителност, ние ще предприемем подходящи мерки, за да Ви уведомим, в съответствие със значимостта на промените, които правим. Ние ще поискаме Вашето съгласие за всякакви съществени промени в Уведомлението за поверителност, ако и когато това се изисква съгласно приложимите закони за защита на данните.

Вие можете да видите кога това Уведомление за поверителност е било актуализирано последно, като проверите датата на "последна актуализация", посочена в началото на това Уведомление за поверителност.

 

Съдържание

1.      Каква лична информация събираме и защо.
2.      С кого споделяме Вашата лична информация.
3.      Основание за законосъобразно обработване на личната информация.
4.      Как съхраняваме Вашата лична информация по сигурен начин?
5.      Международни трансфери на данни.
6.      Сайтове на трети лица.
7.      Вашите права за защита на данните.
8.      Как да се свържете с нас.

 

1. Каква лична информация събираме и защо?

Личната информация, която събираме за Вас, попада в следните категории:

 • Бисквитки и подобни технологии за проследяване

  Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване (заедно "Бисквитките"), за да събираме и използваме лична информация за Вас. За допълнителна информация относно вида Бисквитки, които използваме, защо и как можете да контролирате Бисквитките, моля вижте нашето Уведомление относно Бисквитките

 • Информация, която Вие предоставяте доброволно

  Определени части от нашия Уебсайт могат да искат от Вас да предоставите лична информация доброволно: например, ние можем да Ви помолим да изпратите Вашите данни за контакт, за да регистрираме профил при нас, за да се абонирате за маркетингови съобщения от нас и/или за да подавате запитвания до нас. Личната информация, която се изисква да предоставите и причините, поради които от Вас се изисква да я предоставите, ще Ви бъдат изяснени в момента, в който ние Ви молим да предоставите Вашата лична информация.

 • Информация, която събираме автоматично

  Когато посетите нашия Уебсайт, ние можем да събираме определена информация автоматично от Вашето устройство. В някои държави, включително държавите от Европейската икономическа зона, тази информация може да се счита за лична информация съгласно приложимите закони за защита на данните.

  По-конкретно, информацията, която събираме автоматично, може да включва информация като Вашия IP адрес, вид устройство, единни идентификационни номера на устройството, тип браузър, широка географска локация (напр. държава или локация на ниво град) и друга техническа информация. Ние можем също да събираме информация относно това как Вашето устройство е взаимодействало с нашия Уебсайт, включително страниците, до които е направен достъп и линковете, през които е преминато.

  Събирането на тази информация ни дава възможност по-добре да разберем посетителите, които идват на нашия Уебсайт, откъде идват и какво съдържание от нашия Уебсайт представлява интерес за тях. Ние използваме тази информация за наши вътрешни аналитични цели и за да подобрим качеството и относимостта на нашия Уебсайт към нашите посетители. Моля, отбележете, че ние използваме обобщена (т.е. нелична) информация за тези аналитични цели.

 • Информацията, която получаваме от източници – трети лица

  От време на време ние можем да получаваме лична информация относно Вас от трети лица (като аналитични функции на уебсайт), но единствено когато сме проверили, че тези трети лица или имат Вашето съгласие или по друг начин имат законно разрешение или от тях се изисква по закон да разкрият Вашата лична информация пред нас.

  Ние използваме аналитични функции и софтуер, предоставен от трети лица, за да ни помогнат да разберем как потребителите получават достъп до и използват Уебсайта. Тези инструменти и услуги използват бисквитки, уеб маяци и други устройства и технологии върху нашите услуги, за да им дадат възможност да проследяват данните от трафика. Събраните данни обикновено включват информация като Вашия IP адрес, Вашия Доставчик на интернет услуги, Вашия уеб браузър, времето, прекарано на уеб страниците, връзките, по които сте преминали и разгледаните реклами на тези страници. Ние използваме тази информация, за да подобрим нашите Уебсайтове и Вашия опит, за да разберем кои области и функционалности на нашите Уебсайтове са популярни и за да отчитаме посещенията.
  Вижте 'Бисквитки и подобни технологии за проследяване'.

 • Реклами на трети лица

  Ние можем да ангажираме трети лица, за да публикуват реклами за нашите продукти и услуги на други уебсайтове. Тези трети лица използват бисквитки, уеб маяци и други устройства или технологии, за да събират информация относно Вашите посещения на нашите Уебсайтове. За повече информация, моля вижте нашето  Уведомление относно бисквитките .

2. С кого споделяме Вашата лична информация?

Ние можем да разкриваме Вашата лична информация пред следните категории получатели:

 • пред дружества от нашата група, наши доверени доставчици на услуги – трети лица и партньори, които ни предоставят услуги по обработването на личните данни (например, с цел да се поддържа оперирането на, да се осигури функционалност в или да се подпомогне увеличаването на сигурността на нашия Уебсайт), или които обработват лична информация по друг начин за процесите, които са описани в това Уведомление за поверителност или за които сме Ви уведомили, когато събираме Вашата лична информация.
 • пред който и да е компетентен правоприлагащ орган, регулаторен орган, държавна агенция, съд или друго трето лице, когато считаме, че е необходимо разкриване на информация (i) по силата на приложим закон или разпоредба, (ii) за да упражним, установим или защитим нашите законови права, или (iii) за да защитим Вашите законови интереси или онези на което и да е друго лице;
 • пред настоящ или потенциален купувач (и неговите агенти и консултанти) във връзка с която и да е текуща или предлагана покупка, вливане или придобиване на която и да е част от нашия бизнес, при условие че ние информираме купувача, че той трябва да използва Вашата лична информация единствено за целите, разкрити в това Уведомление за поверителност;
 • пред което и да е друго лице с Вашето съгласие за разкриване.

3. Основание за законосъобразно обработване на лична информация

Нашето правно основание за събирането и използването на личната информация, описана по-горе, ще зависи от конкретната лична информация и от специфичния контекст, в който ние я събираме.

Ние обичайно събираме лична информация от Вас единствено (i), когато се нуждаем от личната информация, за да изпълним договор с Вас, (ii) когато обработването е необходимо за нашите легитимни интереси и не накърнява Вашите интереси за защита на личните данни или основни права и свободи, които имат преимущество или (iii) когато имаме Вашето съгласие да направим това (или съгласието на Вашия родител или настойник, ако сте под 14 г.). В някои случаи, ние можем да имаме законово задължение да защитаваме Вашите жизненоважни интереси или тези на друго лице.

Ако, ние Ви помолим да предоставите лична информация, за да спазим законово изискване или за да изпълним договор с Вас, ние ще заявим това ясно в съответния момент и ще Ви уведомим дали предоставянето на Вашата лична информация е задължително или не (както и възможните последствия, ако не предоставите Вашата лична информация).

Също така, ако събираме и ползваме Вашата лична информация съгласно нашите легитимни интереси (или тези на трети лица), ние ще изясним пред Вас в съответния момент какво представляват тези легитимни интереси, както и относно Вашето право да възразите срещу понататъшното й обработване.

Ако имате въпроси относно или нужда от информация, засягаща правното основание, на което събираме и ползваме Вашата лична информация, моля, свържете се с нас, използвайки данните за контакт, предоставени в част “Как да се свържете с нас” по-долу.

4. Как съхраняваме Вашата информация по сигурен начин?

Компанията Hasbro е въвела политики с цел да предпазва Вашата лична информация срещу загуба, злоупотреба и непозволен достъп, разкриване, промяна и/или унищожаване. Например, Hasbro се стреми да предостави достъп до личната информация на потребителите единствено на онези служители, осъществяващи легитимна бизнес функция или на трети лица, доставчици на услуги, които отговарят на нашите критерии за осигуряване на сигурността на информацията. Hasbro също преразглежда своите политики за сигурност периодически, за да въведе подходящи технически и организационни мерки, за да подпомогне опазването на неприкосновеността на Вашия личен живот.

Hasbro съхранява Вашата информация за легитимни бизнес цели, докогато е активен Вашият профил и/или доколкото е разумно необходимо, за да Ви предоставим нашите продукти и услуги. Hasbro също ще съхранява Вашата информация, доколкото е разумно необходимо, за да спазим нашите законови задължения, за да разрешаваме спорове и за да изпълняваме нашите договори. Ние можем също да съхраняваме кеширани или архивирани копия от Вашата информация за резонно дълъг период от време. Когато нямаме текуща законна бизнес нужда да обработваме Вашата лична информация, ние или ще я заличим, или ще я анонимизираме, или, ако това не е възможно (например, тъй като Вашата лична информация е съхранена в архивите), тогава ние ще съхраняваме Вашата лична информация по безопасен начин и ще я изолираме от допълнително обработване, докато заличаването й стане възможно.

Въпреки нашите усилия, моля имайте предвид, че нито една мярка за сигурност не е съвършена или непробиваема. За тази цел, Hasbro ще уведоми потребителите относно нарушение във връзка с данните, когато Hasbro определи, че това е разумно необходимо съгласно приложимия закон.

5. Международни трансфери на данни

До степента, до която това е възможно, ние се опитваме да съхраняваме информацията, която ни предоставяте чрез този Уебсайт, на място в Европейската икономическа зона (ЕИЗ). Въпреки това, като част от услугите, предлагани чрез нашия Уебсайт, информацията, която ни предоставяте, може да бъде прехвърляна към държави извън ЕИЗ. Например, това може да се случи там, където някои от нашите сървъри ползват хостинг от едно от нашите дружества от Групата на Hasbro в държава извън ЕИЗ, или един от нашите доставчици на услуги е разположен в държава извън ЕИЗ.

Ние можем също да споделяме информация между дружества от нашата група, които са разположени в държави навсякъде по света. Ако имате нужда от информация за контакт с други дружества от нашата група, моля, свържете се с нас. Тези държави могат да нямат подобни закони за защита на личните данни както в ЕИЗ. Ако ние прехвърлим Вашата информация извън ЕИЗ по този начин, ние ще предприемем подходящи стъпки, за да сме сигурни, че всякакви лични данни, свързани с Вас, ще продължат да са достатъчно защитени.

С изключение на разкриванията, посочени в това Уведомление за поверителност, ние няма да разкриваме никаква лична информация без Вашето разрешение.

6. Сайтове на трети лица

Ние не можем да носим отговорност за политиките за поверителност и практиките на други сайтове, дори и ако Вие достигнете до тях, използвайки линкове от нашия Уебсайт. Ние препоръчваме да проверявате политиката на всеки Уебсайт, който посещавате.

В допълнение, ако Вие сте преминали чрез линк от нашия Уебсайт към уебсайта на трето лице или друга онлайн услуга, ние не можем да носим отговорност за политиките за поверителност и практиките на собствениците или операторите на уебсайта на това трето лице или онлайн услугата и Ви препоръчваме да проверите политиката на уебсайта на това трето лице или онлайн услуга и да се свържете с неговия собственик или оператор, ако имате някакви притеснения или въпроси.

7. Вашите права за защита на данните

Вие имате следните права за защита на данните:

 • Ако желаете да получите достъп, да коригирате, актуализирате или да поискате заличаване на Вашата лична информация, Вие можете да направите това по всяко време, като се свържете с нас, използвайки данните за контакт, предоставени в част “Как да се свържете с нас” по-долу.
 • В допълнение Вие можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, да ни помолите да ограничим обработването на Вашата лична информация или да поискате преносимост на Вашата лична информация. Можете да упражните тези права, като се свържете с нас, използвайки информацията за контакт, предоставена в част “Как да се свържете с нас” по-долу.
  Вие можете да изберете да не получавате маркетингови съобщения, които Ви изпращаме, във всеки един момент. Вие можете да упражните това право, като кликнете върху "отпиши се" или върху линка "без маркетингови съобщения" в маркетинговите имейли, които Ви изпращаме. За да се откажете от други форми на маркетинг (като маркетинг по пощата или телемаркетинг), моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена в част “Как да се свържете с нас” по-долу.
 • Също така, ако ние сме събрали и обработили Вашата лична информация с Ваше съгласие, тогава Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законността на което и да е обработване, което сме осъществили преди Вашето оттегляне, нито ще засегне обработването на Вашата лична информация, осъществено съгласно законните основания за обработване, които са различни от съгласието.

Вие имате следните права във връзка с Вашата лична информация: (i) да имате достъп, да коригирате, актуализирате или да изисквате заличаването й; (ii) да възразите срещу обработването на Вашата лична информация; (iii) да ни помолите да ограничим обработването й; (iv) да изисквате нейната преносимост; и (v) да изберете да не получавате маркетингови съобщения. Вие можете да упражнявате тези права като се свържете с нас, използвайки информацията за контакт, предоставена по-долу.

Ние ще отговорим на исканията, които получим от физическите лица, които желаят да упражнят своите права за защита на личните данни съгласно приложимите закони за защита на данните. Упражняването на горепосочените права търпи някои индивидуални изключения, например когато общественият интерес или легитимните интереси на Hasbro, или правата и свободите на другите трябва да бъдат защитени. Ако Вие упражните което и да е от посочените права, Hasbro ще провери Вашето право и ще отговорим без необосновано забавяне, при спазване на законовия срок от един месец, който може да бъде удължен с още два месеца.

Вие имате право да подадете жалба до орган по защита на данните относно събирането и ползването на Вашата лична информация от наша страна. За повече информация, моля да се свържете с Вашия местен орган за защита на данните. В Република България, това е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg. Ще бъдем благодарни, ако първо се опитате да разрешите какъвто и да е проблем с нас, въпреки че имате право да се свържете с Комисията за защита на личните данни директно и по всяко време.

Това Уведомление за поверителност се урежда от правото на Република България.

8. Как да се свържете с нас

Вашият администратор на лични данни е Hasbro, Inc.

Ако имате въпроси или притеснения относно нашето ползване на Вашата лична информация, моля да се свържете с нас, използвайки следните данни за контакт:

Имейл: askhasbro@hasbro.co.uk

Безплатна линия: 00800 2242 72 76

Или ни пишете на:
Hasbro Consumer Affairs Department
PO Box 43
Newport
Gwent NP19 4YH
Уелс

За въпроси към администратора на лични данни, моля, свържете се с нас на DPO@hasbro.com.

 

Въведете рождения си ден:

Съжаляваме!

Нямате право да посещавате сайта.

OK