(Poslední aktualizace: 14 June 2018)

Společnosti Hasbro záleží na ochraně tvých osobních údajů.

 

V USA vystupujeme jako společnost Hasbro, Inc. Vyrábíme hračky a hry, se kterými se můžeš setkat po celém světě.

Na tomto místě ti vysvětlíme, jak využíváme informace a zajišťujeme jejich zabezpečení, kdykoli použiješ některou z níže uvedených aplikací. Všechny zde uvedené informace si pečlivě přečti, a pokud něčemu nebudeš rozumět, požádej o vysvětlení dospělou osobu.

Rodiče a dospělí: v části označené „PRO DOSPĚLÉ“ jsou uvedeny další informace a podrobnosti.

PRO DOSPĚLÉ: Hasbro, Inc. je mezinárodní výrobce hraček se sídlem ve Spojených státech amerických a přidruženými společnostmi po celém světě, který je správcem všech osobních údajů zpracovávaných pro mobilní aplikace.

Tyto zásady ochrany osobních údajů v mobilním prostředí („ZOOÚM“) vysvětlují, jak společnost Hasbro, Inc. a její přidružené společnosti (souhrnně „Hasbro“, „my“, „naše“ nebo „nám“) shromažďují, používají a sdělují informace při používání níže uvedených mobilních aplikací nebo jakýchkoli jiných mobilních aplikací (souhrnně „mobilní aplikace“ nebo „aplikace“), u kterých jsou zveřejněny tyto ZOOÚM.

Kdo je organizace ESRB a co dělá pro společnost Hasbro?

O kontrolu způsobu, jakým naše aplikace využívají informace a zajišťují jejich zabezpečení, a zaručení správnosti všech procesů, jsme požádali někoho jiného, konkrétně organizaci ESRB. Organizace ESRB bude nadále kontrolovat naše aplikace.

PRO DOSPĚLÉ: Tyto ZOOÚM a certifikační pečeť „Certifikace ochrany osobních údajů organizace ESRB“ zobrazená v rámci ZOOÚM potvrzují, že společnost Hasbro je platným držitelem licence a členem programu na certifikaci ochrany osobních údajů organizace Entertainment Software Rating Board („ESRB“). Více informací najdete na webu http://www.esrb.org/privacy/index.aspx. Za účelem ochrany vašich osobních údajů jsme dobrovolně spustili tuto iniciativu a nechali mobilní aplikace zkontrolovat a potvrdit certifikací ochrany osobních údajů organizace ESRB, abychom splnili požadavky postupů vytvořených ke shromažďování a používání online informací. Jako držitel licence tohoto programu na ochranu osobních údajů často podstupujeme audity našich mobilních aplikací a další mechanismy vynucování a zodpovědnosti, které nezávisle spravuje organizace ESRB.

Žádáme vás, abyste si vyhradili čas na pečlivé přečtení těchto ZOOÚM.

OBSAH

 1.    Aplikace
 2.    Tvé údaje
 3.    Kdo může vidět údaje z aplikace?
 4.    Kde se údaje z aplikace uchovávají?
 5.    Jak dlouho se údaje z aplikace uchovávají?
 6.    Oznámení pro rodiče
 7.    Máš práva související s tvými údaji a můžeš podat stížnost.
 8.    Zajištění bezpečnosti tvých osobních údajů
 9.    Pokud se nacházíš v Kalifornii
 10.    Jak nám položit otázku
 11.    Jak a kdy může dojít ke změně?

1. Aplikace

Vše, co na této stránce uvádíme, platí pouze pro níže uvedené aplikace. Zároveň také pro všechny naše ostatní aplikace, u nichž budou uvedeny tyto informace.

PRO DOSPĚLÉ: Tyto ZOOÚM jsou účinné od výše uvedeného data poslední aktualizace a platí pouze pro informace shromažďované společností Hasbro od uživatelů následujících mobilních aplikací a všech ostatních mobilních aplikací vydaných společností Hasbro, které odkazují na ZOOÚM:

Beyblade Burst
Dance Code
Equestria Girls
Forcelink
Furby Connect World
FurReal Makers: Protomax
FurReal Friends: Get Up & Go Go
Hanazuki: Full of Treasures
HeroVision: Iron Man
Littlest Pet Shop Your World
Love2Learn Elmo
My little Pony: Friendship Celebration
Play-Doh Touch
Smart R2-D2
Star Wars Studio FX
Transformers: Robots in Disguise

Pokud tvoje aplikace není výše uvedena, řekneme ti o ní více na jiném místě nebo se jedná o aplikaci někoho jiného, nikoli naši, a měl(a) bys zkontrolovat, co její výrobce říká o svých aplikacích a způsobu, jakým používá tvé informace.

PRO DOSPĚLÉ: Tyto ZOOÚM se nevztahují na žádné další informace shromažďované společností Hasbro pomocí jakýchkoli jiných prostředků. Pro ujasnění: tyto ZOOÚM se nevztahují na žádné webové stránky společnosti Hasbro, ostatní mobilní aplikace společnosti Hasbro, na něž zde není odkazováno, ostatní online služby společnosti Hasbro (např. kanály sociálních sítí), ani na jakékoli aplikace, webové stránky nebo online služby provozované jinými společnostmi či organizacemi, na něž můžeme odkazovat.

Vaše používání mobilní aplikace, webové stránky nebo online služby poskytované třetí stranou podléhá platným zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám použití této třetí strany. Doporučujeme vám, abyste si před odesláním osobních údajů či jiných informací nebo použitím této mobilní aplikace, webové stránky či online služby přečetli zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití třetí strany.

2. Tvé údaje

Naše společnost získává určité údaje o zařízení, na kterém hraješ v naší aplikaci (možná se jedná o mobilní telefon nebo iPad tvojí maminky nebo tatínka), a jak aplikaci používáš (všechny tyto údaje nazýváme „Informace o hře“). Vše se snažíme dělat takovým způsobem, který uchová tvé údaje v bezpečí.

Dáváme si velký pozor, abychom nezískali žádné tvé osobní údaje, třeba tvou adresu. Tyto údaje nechceme znát. Chceme pouze vědět, jak se naše aplikace používá, například jak dlouho někdo naši hru hraje.

Údaje o zařízení používané při první hře

Naše společnost získává určité údaje z chytrého zařízení, na kterém používáš naši aplikaci (možná se jedná o mobilní telefon nebo iPad tvojí maminky nebo tatínka), abychom se vyhnuli opakovanému získávání údajů a usnadnili hraní v našich aplikacích, ale snažíme se to dělat způsobem, který tyto údaje udrží v bezpečí.

PRO DOSPĚLÉ: Před prvním použitím aplikace se identifikační číslo (ID) a adresa IP zařízení, na kterém je aplikace nainstalována, použije vnitřně v rámci aplikace k vytvoření náhodného identifikátoru (tj. „zašifrovaného ID“, které nazýváme „ID aplikace“) jedinečného pro danou aplikaci. Naše aplikace nám ani jakékoli jiné třetí straně neposílají ID nebo adresu IP zařízení a naše aplikace tyto údaje žádným způsobem dále nepoužívají. Tyto údaje se používají pouze k vytvoření jedinečného ID aplikace. Uživatel nemá v rámci zařízení přístup k ID aplikace. K tvorbě ID aplikace navíc dochází pouze při prvním otevření aplikace, kdy je aplikace schopná připojit se k internetu, a znovu až ve chvíli, kdy dojde k odinstalování aplikace a její následné opětovné instalaci.

Způsob použití ID aplikace byl navržen tak, že je téměř nemožné z ID aplikace zjistit původní údaje (ID zařízení, adresu IP zařízení). ID aplikace je navíc pro každou nainstalovanou mobilní aplikaci jedinečné. Pokud naši aplikaci smažete a potom si na stejném zařízení stejnou aplikaci zase nainstalujete, ID aplikace bude jiné. Pokud si stejnou aplikaci nainstalujete do různých zařízení, ID aplikace bude u každého zařízení jiné, dokonce i v případě, že stejnou aplikaci používá na různých zařízeních stejná osoba. ID aplikace v jedné aplikaci nezná ID aplikace v rámci jiné aplikace, zařízení nebo platformy, ani s ní nesdílí žádné údaje.

Naše aplikace používá údaje o tvém zařízení (například odhad země a města, kde se nachází), aby zajistila, že dostaneš správnou aplikaci v tom správném jazyce, pomohla ti aplikaci používat a říkala ti věci, které možná budeš o své aplikaci nebo hračce chtít vědět.

PRO DOSPĚLÉ: Společnost Hasbro bude znát typ, operační systém (například iOS nebo Android) a nastavení jazyka zařízení, poskytovatele sítě, kterou vaše zařízení používá (např. Vodafone, EE, Orange), a odhadovat zemi a město (ze sítě používané zařízením) a ID aplikace (po dobu, kdy je zařízení připojeno k internetu). Činíme tak, abychom věděli, kterou verzi aplikace a ve kterém jazyce (pokud je například zemí Francie, bude poskytnuta verze ve francouzštině) máme na zařízení nainstalovat, abychom uživateli dali k dispozici vhodnou aplikaci, za účelem plnění naší smlouvy nebo za účelem našich oprávněných obchodních zájmů při poskytování a udržování našich aplikací.

Informace o hře

Informace o hře využíváme k tomu, aby nám pomohli zjistit, jak děti nebo dospělí používají naši aplikaci, abychom vylepšili, zjednodušili a zatraktivnili její použití. K informacím o hře máme přístup pokaždé, když používáš svou aplikaci a máš připojení k internetu. Dáváme si velký pozor, abychom nezískali žádné tvé osobní údaje, třeba tvou adresu. Chceme pouze vědět, jak se naše aplikace používá, například jak dlouho někdo naši hru hraje.

PRO DOSPĚLÉ: ID aplikace se využívá k jednoduššímu shromažďování neosobních analytických a statistických údajů týkajících se používání našich aplikací a dat o hraní (souhrnně informace o hře), např. délka relace (jak dlouho byla aplikace používána), kterých herních úrovní bylo v aplikaci dosaženo, zda je aplikace připojena k hračce společnosti Hasbro atd. Může se také používat k doručování zpráv v rámci aplikace o hraní (viz níže). Tuto funkci je možné vypnout v nastavení vašeho zařízení.

Tyto informace o hře, jež neidentifikují jednotlivé uživatele, využíváme k našim oprávněným obchodním zájmům, abychom analyzovali trendy, spravovali naše aplikace, odstraňovali problémy a shromažďovali zeměpisné údaje o základně našich uživatelů (např. počet uživatelů v konkrétní zemi nebo regionu) s cílem zlepšovat naše aplikace a hračky.

Přestože informace o hře souvisí s ID aplikace, nepropojujeme tyto údaje s osobními údaji uživatelů. K identifikaci jednotlivce, který používá aplikaci, by nestačila ani souhrnná znalost ID aplikace, typu zařízení, operačního systému, jazyka zařízení, statistik hraní, poskytovatele sítě a odhadovaného města a země. Společnost Hasbro přesto omezuje, kteří zaměstnanci mají povolení vidět ID aplikace spojené s konkrétními údaji. Naši poskytovatelé služeb (viz níže) mohou zobrazovat pouze souhrnné údaje.

Určité aplikace používají údaje o zemi a jazyku ke kontrole, zda společnost Hasbro v dané zemi zobrazuje reklamu (viz níže), a pokud tomu tak je, aby byly reklamy zobrazovány ve správném jazyce nebo byly úplně potlačeny.

Zjisti, co tvá aplikace dělá

Znak (zaškrtnutí) na řádku tvé aplikace v níže uvedené tabulce znamená, že dané údaje používáme. U hry Beyblade Burst například používáme „ID hry pro více hráčů“, víme, zda ve tvojí aplikaci došlo ke kliknutí na reklamu společnosti Hasbro atd. – všechny tyto věci jsou vysvětleny podrobněji v textu následujícím po tabulce. U každé aplikace uvedené v seznamu vždy používáme informace o hře.

Mobilní aplikaceShromažďované údaje
ID hry pro více hráčůKliknutí na reklamy společnosti HasbroNákupy v aplikaciAktivita skenování hračkyAktivita připojování hračky
Beyblade Burst
 
Dance Code    
Equestria Girls  
 
Force Link 
   
Furby Connect 
FurReal Friends: Get Up & Go Go 
   
FurReal Makers: Protomax 
  
Hanazuki   
HeroVision: Iron Man 
 
 
Littlest Pet Shop: Your World 
 
Love2Learn Elmo 
  
My Little Pony: Friendship Celebration   
 
Play-Doh Touch 
 
Smart R2-D2 
  
Star Wars Studio FX 
 
Transformers: Robots in Disguise   
 

Co tato tabulka znamená?

ID hry pro více hráčů

U některých aplikací, například u aplikace Beyblade Burst, si můžeš z předem nastaveného seznamu vybrat herní jméno a hrát online proti jiným dětem, sestavovat seznamy svých přátel a sledovat, komu se nejvíce daří. U těchto her uchováváme záznamy o vítězstvích a prohrách, ale podle tvého herního jména nepoznáme, kdo jsi.

PRO DOSPĚLÉ: Aplikace jako Beyblade Burst uživatelům umožňují hrát online hry s jinými uživateli prostřednictvím herní platformy třetí strany (Photon Cloud společnosti Exit Games). To vyžaduje použití doplňkového jedinečného a trvalého identifikátoru („ID hráče Blader“). Hráč si vybere dvě imaginární jména, každé z jednoho ze dvou samostatných a pevně daných seznamů, které vytvořila společnost Hasbro. Aplikace automaticky připojí náhodné číslo (aby rozlišila hráče, kteří si zvolí stejnou kombinaci dvou jmen). Z tohoto důvodu nemůže hráč zadat vlastní jméno, které by jej nebo ji mohlo nějakým způsobem identifikovat. ID hráče Blader je jedinečné pro aplikaci, ale nelze jej spojit zpět s uživatelem (jinak, než za účelem hraní zápasu prostřednictvím herního rozhraní). ID hráče Blader je odesíláno do herní platformy společně s platformou zařízení (iOS nebo Android), tokenem pro ověření na herním serveru a číslem verze aplikace. Tyto velmi omezené údaje jsou v herní platformě využívány k přiřazení dvou hráčů, kteří v „herní místnosti“ požádali o vzájemnou hru. Nedochází k výměně žádných osobních údajů (kromě ID hráče Blader) a hráči nemohou komunikovat vzájemně (není k dispozici funkce „chat“), se společností Hasbro ani s herní platformou.

ID hráče Blader není v rámci platformy Photon Cloud uloženo déle než po dobu relace, což je doba, kterou trvá hraní a dokončení jednoho zápasu (viz níže uvedená část Jak dlouho se údaje z aplikace uchovávají?), ale herní statistiky, například vítězství a prohry, jsou společností Hasbro uchovávány (společně s ID hráče Blader) i po skončení relace.

Hráči si mohou v rámci herní platformy vytvářet své vlastní žebříčky pro známé přátele i turnaje zahrnující ID hráče Blader, v nichž je uvedeno hodnocení zápasů. Mohou také upravit/odstranit své osobní žebříčky, přidat/odebrat přátele pomocí jejich ID hráče Blader atd. Hráči se mohou též přidat do regionálních žebříčků, pokud hrají turnaje a zápasy.

Kliknutí na reklamy společnosti Hasbro

Když používáš naši aplikaci, můžeme ti zobrazit reklamy týkající se jiných aplikací nebo hraček, které vyrábíme. Někdy máš po shlédnutí reklamy příležitost získat zdarma více věcí do tvé aplikace.

Naše aplikace nám sdělují, jestli někdo, kdo používá tvou aplikaci, kliknul na reklamu zobrazenou v tvé aplikaci, ale neprozradí nám tvé jméno, ani kdo jsi. Reklamy ti zároveň neposíláme na základě tvého chování v aplikaci.

PRO DOSPĚLÉ: Naše aplikace zobrazují pouze reklamy na produkty a služby společnosti Hasbro a s nimi spojené události, například soutěže Beyblade, ale nikdy nezobrazují reklamy třetích stran.

Tato metrika znamená, že někdo, kdo používá aplikaci, kliknul na reklamu společnosti Hasbro. Jsou nám zasílány pouze informace o tom, zda někdo v aplikaci kliknul na konkrétní reklamu, a ID aplikace. Znovu opakujeme, že prostřednictvím ID aplikace nedochází k odesílání adresy IP ani jiných údajů s výjimkou informací o hře. Nevíme, kdo na reklamu kliknul. Reklamy na vás necílíme ani vám je nezasíláme na základě chování uživatele.

Nákupy v aplikaci

Prodáváme ti něco v aplikaci?

Někdy si můžeš koupit určité věci, které můžeš použít v našich aplikacích. Vždy se nejdřív zeptej maminky nebo tatínka, jestli je v pořádku, aby sis koupil(a) další věci! Naše aplikace nám sdělují, jestli někdo, kdo používá aplikaci, v ní něco koupil, ale neprozradí nám tvé jméno, ani kdo jsi.

Když si koupíš věci do jedné z našich aplikací, kupuješ je prostřednictvím obchodů s aplikacemi, nikoli od nás. Zkontroluj si, co říkají o tvých údajích. Když přecházíš do obchodu s aplikacemi App store nebo na jinou webovou stránku z naší aplikace, povíme ti, že není naše.

Když si koupíš věci v jedné z našich aplikací, nedostaneme údaje o tom, jak za ně bylo zaplaceno, ani kdo je koupil. Pouze se dozvíme, do které aplikace máme věci poslat.

PRO DOSPĚLÉ: Tato metrika znamená nákup virtuálních produktů určených k použití v příslušné aplikaci nebo jiných aplikacích. Tuto možnost nabízí některé z našich aplikací (ve výše uvedené tabulce jsou označeny pomocí (zaškrtnutím) u sloupce „Nákupy v aplikaci“). V dotyčné aplikaci vždy prodáváme pouze virtuální produkty společnosti Hasbro, neprodáváme ani nepropagujeme žádné produkty třetích stran.

Pokud k nákupu dojde, bude nezávislý poskytovatel služeb (např. Google Play, Apple App Store, Amazon, PayPal) shromažďovat a zpracovávat údaje o vaší kreditní kartě nebo jiném způsobu platby, ale nikdy tyto údaje neposkytne naší společnosti.

Ve chvíli, kdy opouštíte aplikaci, vás upozorníme nebo vám jiným způsobem naznačíme, že přecházíte na stránky nebo do aplikace třetí strany.

Aktivita skenování hračky

U některých aplikací můžeš používat fotoaparát tvého zařízení k zobrazení speciálního návrhu nebo „kódu“ na tvé hračce a získat tak pro svou hru více věcí. Jedná se o sken hračky/kódu.

Sken používáme pouze k tomu, abychom ti dali uvedené věci do aplikace, a obrázek nikde neukládáme. Aplikace fotografii neposílá nám ani nikomu jinému a my tento sken nepoužíváme k ničemu jinému. Dozvíme se, že tvoje aplikace provedla sken hračky/kódu, a budeme vědět, jaké věci se odemkly, ale to je všechno.

PRO DOSPĚLÉ: Některé aplikace mohou mít přístup i k fotoaparátu, aby mohli naskenovat kód z našich značkových hraček a/nebo jiných propagačních materiálů. Tento fakt je ve výše uvedené tabulce zaznamenán ve sloupci „Aktivita skenování hračky“.

Pro ujasnění: tyto informace z naskenovaného kódu může společnost Hasbro využít například pro následující účely: odemknutí herní postavy, odemknutí herního předmětu (např. příslušenství nebo zlepšení/povýšení herní postavy za účelem zobrazení postupu ve hře).

Informace o naskenování kódu se k nám dostane prostřednictvím ID aplikace a následně dojde k odemknutí virtuálního předmětu.

Aktivita připojování hračky

U některých aplikací, například u aplikace Furby Connect, můžeš posílat určité tvé hračce, třeba novou písničku. V jiných případech můžeš použít aplikaci k ovládání své hračky nebo ke změně toho, co hračka dělá. Nebo když máš při hraní s hračkou, například Hanazuki, otevřenou aplikaci, hračka otevře a používá předměty a schopnosti z aplikace.

Když k tomu dojde, dozvíme se to. Víme také, jaké věci byly do hračky poslány.

PRO DOSPĚLÉ: To znamená, že aplikace se prostřednictvím Bluetooth připojila k hračce společnosti Hasbro, například aby do hračky zaslala obsah, např. novou písničku. Tyto informace nám jsou zaslány pomocí ID aplikace. Některé naše hračky mohou místo Bluetooth používat systémy RFID nebo zvukové vodoznaky, aby dosáhli stejného obecného účelu, tj. umožnili vzájemnou komunikaci mezi hračkou a aplikací. Ani jedna z těchto technologií s námi nesdílí žádné údaje – jedná se pouze o komunikační protokol mezi aplikací a hračkou navržený tak, aby spolupracoval s aplikací.

Naše aplikace lze používat k odesílání nového obsahu atd. do našich hraček. Určité aplikace mohou „dálkově ovládat“ hračku prostřednictvím Bluetooth, ale ze žádné hračky se zpět do aplikací neposílá nic jiného než informace o hře. Naše aplikace mohou také posílat do hraček aktualizace firmwaru, ale pouze v případě, že o to záměrně požádáte. Naše aktualizace firmwaru jsou primárně určeny k tomu, aby umožnili další používání aplikace v kombinaci s hračkou, pokud by došlo k aktualizaci operačního systému zařízení nebo aktualizaci aplikace novými herními prvky.

Bluetooth ani jiné komunikační funkce nevyužíváme k ničemu jinému, než k hraní takovým způsobem, který se od aplikace a hračky očekává dle popisu na balení nebo jiných propagačních materiálech.

Zasílání zpráv v aplikaci

Tvoje aplikace ti může říkat, že existuje video, které jsi ještě neviděl(a), nebo tě informovat, když je v aplikaci něco nového, co můžeš dělat nebo vyzkoušet. Pokud to nechceš vědět, řekni mamince nebo tatínkovi, aby to změnili v nastavení zařízení.

PRO DOSPĚLÉ: Některé mobilní aplikace mohou posílat místní oznámení do zařízení uživatele. Místní oznámení pracují jiným způsobem než nabízená oznámení typu „push“. Místní oznámení jsou konkrétně zprávy zasílané přímo mobilní aplikací, které nepotřebují shromažďovat ani používat osobní údaje uživatele (kromě použití ID aplikace výhradně pro účely zaznamenání, že zpráva byla aktivována a odeslána). Místní oznámení může například uživatele informovat, že mají k dispozici nezhlédnuté video, nebo jim na základě automatického časovače v aplikaci sdělit, že se mají vylíhnout noví Furblings. Upozorňujeme, že se můžete z příjmu místních oznámení odhlásit změnou nastavení zařízení.

Ostatní věci

Pokud máš aplikaci Beyblade Burst, můžeš si napsat kód, který aplikace zobrazí na stránce tvého uživatelského profilu. Když svou aplikaci někdy vymažeš, můžeš tento kód použít k obnovení veškerého tvého postupu v aplikaci.

PRO DOSPĚLÉ: „Obnovovací kód“ je spojen s informacemi o hře, které společnost Hasbro uchovává ve své soukromé databázi na herním serveru AWS. Umožňuje hráčům, aby vrátili aplikaci do posledního aktuálního stavu. Obnovovací kód je aplikací automaticky vytvořen při prvním spuštění. Je hráčům k dispozici pro usnadnění používání, aby měli možnost obnovit svou hru, když hráč odstraní aplikaci ze svého zařízení. Hráč nesmí obnovit hru někoho jiného ani vyhledávat obnovovací kódy. Pouze společnost Hasbro zná informace z obnovovacího kódu o postupu ve hře.

Pokud máš aplikaci My Little Pony: Friendship Celebration nebo Love2Learn Elmo, můžeš pomocí svého zařízení fotit a fotografie do něj ukládat. Naše aplikace ale neposílá fotografie ani nám, ani nikomu jinému.

PRO DOSPĚLÉ: Aplikace Love2Learn Elmo (neboli Fun2Learn Elmo) a My Little Pony: Friendship Celebration dávají uživateli možnost focení a ukládání fotografií do alba v aplikaci nebo do mobilního zařízení uživatele. Tyto fotografie se neukládají s doplňkovými „metadaty“ (kdy a kde byla fotografie vyfocena atd.) a naše společnost je neshromažďuje ani nesdílí. Ani vás nevyzýváme, abyste je sdíleli s někým jiným. Upozorňujeme, že tyto fotografie jsou uloženy do fotografické aplikace vašeho zařízení pro účely soukromého použití a v důsledku toho budou v poměru k velikosti souboru fotografie spotřebovávat paměť zařízení.

Pokud máš aplikaci Hasbro Star Wars Studio FX, můžeš pomocí svého zařízení točit videa a ukládat je do něj. Naše aplikace ale neposílá video ani nám, ani nikomu jinému.

PRO DOSPĚLÉ: Aplikace Hasbro Star Wars Studio FX poskytuje uživatelům možnost nahrávat videoklipy se zvukovými i vizuálními efekty a ukládat je místně do aplikace nebo do mobilního zařízení uživatele. Tyto videoklipy však nejsou prostřednictvím aplikace sdíleny s uživateli ani nejsou shromažďovány či sdíleny naší společností. Ani vás nevyzýváme, abyste je sdíleli s někým jiným.

Fotografie, nahrávky ani videa z tvého zařízení nedostáváme ani nepoužíváme.

PRO DOSPĚLÉ: Nejsou nám zasílány žádné fotografie z knihovny fotografií zařízení ani zvukové nahrávky či videa ze zvukových knihoven nebo knihoven videí zařízení, ani k nim nemáme přístup.

Fotoaparát zařízení nepoužíváme k ničemu jinému a nepoužíváme ani žádné další funkce nebo vlastnosti zařízení, pokud to není nutné při použití aplikace (např. výše uvedené fotografie Love2Learn Elmo).

Naše mobilní aplikace nedělají snímky obrazovek aktivit v rámci zařízení ani neprovádějí podobné činnosti.

Všechny aplikace mají přístup k Wi-Fi, aby mohli provádět aktualizace a mohli nám pravidelně posílat informace o hře.

3. Kdo může vidět údaje z aplikace?

Informace o hře ukazujeme dalším lidem a společnostem, aby aplikace mohla dál fungovat a byla zábavnější.

Informace z naší aplikace budeme možná muset použít z dalších dobrých důvodů. Například k tomu, abychom ochránili tebe, nás nebo někoho jiného, anebo když je budeme muset k něčemu použít, protože to vyžaduje zákon nebo policie. Neumíme si představit, že by k tomu mohlo dojít s informacemi, které využíváme, ale pokud se tak stane, řekneme ti to, když budeme smět.

PRO DOSPĚLÉ: V rámci pomoci se shromažďováním analytických a statistických údajů spojených s mobilními aplikacemi (informace o hře) a zobrazením reklam v určitých aplikacích využíváme nezávislého poskytovatele služeb – platformu Localytics.

K poskytování souhrnného rozhraní pro zaměstnance společnosti Hasbro umožňujícího vytváření sestav ze souhrnných informací o hře využíváme program Microsoft Power BI (Microsoft, Inc.).

Naši nezávislí vývojáři aplikací mají přístup k souhrnným údajům v rámci platformy Localytics prostřednictvím jejích rozhraní, aby mohli řádně testovat analytické události a implementovat je do našich aplikací.

K uchovávání obsahu, jako jsou videa a reklamy zobrazované v našich aplikacích, a informací o hře ve vlastní soukromé úložné oblasti společnosti Hasbro v rámci služby AWS používáme službu Amazon Web Services (Amazon.com, Inc.).

U některých aplikací používáme YouTube k uchovávání a zasílání videí společnosti Hasbro, které se mají v aplikaci zobrazovat z kanálu společnosti Hasbro na YouTube, ale vyvinuli jsme snahu, aby Google nedostával z aplikace žádné údaje kromě informací nutných k odeslání videa, jelikož používáme pouze rozhraní YouTube API, abychom poskytovali neupravená videa, která máme pod kontrolou na svém vlastním kanálu YouTube (tj. pomocí této metody jsme schopni vám zabránit v použití hypertextových odkazů na jiná videa či webové stránky, a dokonce zabránit i signalizaci, že videa pocházejí z našeho kanálu YouTube, zobrazování reklam, ať již před spuštěním nebo po něm či okolo rámečku videa, a zabránit uložení souborů cookie nebo webových signálů internetového prohlížeče do vaší aplikace či zařízení z portálu YouTube).

V rámci her pro více hráčů, například Beyblade Burst, používáme online herní platformu pro více hráčů Photon Cloud od společnosti Exit Games. Zápasové statistiky spojené s vaším ID hráče Blader jsou zasílány do našeho úložiště služby Amazon Web Services proto, abychom uchovávali výsledky zápasů pro vás i ostatní hráče v aplikaci a abychom vám i ostatním hráčům mohli zobrazovat postup v rámci žebříčků.

Pouze pro uživatele ve Spojených státech amerických: Upozorňujeme, že analytické a statistické údaje shromažďované prostřednictvím naší aplikace NERF Energy jsou sdíleny s organizací UnitedHealthCare. Tyto údaje jsou však používány pouze k monitorování vnitřních operací aplikace NERF Energy a nejsou nijak spojeny se zdravotními záznamy jednotlivce ani jinými osobními údaji.

Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými třetími stranami s výjimkou těch, jež jsou uvedeny v těchto ZOOÚM nebo ve spojení s mobilními aplikacemi, včetně:

Se společnostmi z naší skupiny, nezávislými dodavateli, konzultanty a dalšími poskytovateli služeb nebo partnery, kteří pracují naším jménem na aplikacích a vyžadují přístup k vašim údajům, aby pro nás mohli vykonávat svoji práci. Tyto subjekty (včetně výše uvedených) souhlasili s tím, že budou udržovat důvěrnost, zabezpečení a integritu osobních údajů, které od nás získávají, a nebudou vaše osobní údaje používat k žádným jiným účelům kromě těch, jež jsou popsány v těchto ZOOÚM nebo vyžadovány či povoleny platnými zákony.
Pokud se domníváme, že je to nezbytné nebo vhodné, abychom (i) mohli postupovat podle platných zákonů nebo předpisů či soudních sporů nebo abychom odpověděli na zákonné žádosti kompetentních právních orgánů; (ii) uplatňovali, vytvářeli, bránili či chránili práva a majetek společnosti Hasbro a našich zaměstnanců, zástupců, uživatelů a dalších třetích stran, což zahrnuje vynucování našich dohod, zásad a podmínek použití platných pro příslušnou mobilní aplikaci a chránili se proti podvodnému, urážlivému, nevhodnému nebo nezákonnému použití mobilních aplikací či našich produktů; a (iii) chránili vaše zásadní zájmy nebo zásadní zájmy všech ostatních osob či chránili bezpečnost společnosti Hasbro, našich uživatelů a všech třetích stran; a v souvislosti s veškerými skutečnými nebo navrhovanými akvizicemi, prodejem aktiv společnosti, bankrotem či reorganizací, financováním nebo akvizicí všech našich podniků nebo jejich části jinou společností, nebo během jednání o takovém kroku, za předpokladu, že budeme kupujícího informovat o tom, že smí používat vaše osobní údaje pouze pro účely zveřejněné v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
S vaším souhlasem jakékoli jiné osobě.

4. Kde se údaje z aplikace uchovávají?

Informace, které získáváme, omezujeme pouze na informace o hře a dáváme si velký pozor, abychom nezískali osobní údaje, třeba tvoji adresu.

Ale jestli to chceš vědět, tak informace o hře uchováváme ve Spojených státech amerických. Když se rozhodneme uchovávat informace o hře někde jinde, přesvědčíme se, že se to smí.

PRO DOSPĚLÉ: Jak je popsáno výše, usilujeme o to, abychom neshromažďovali žádné osobní údaje.

Veškeré informace o hře uchováváme ve Spojených státech amerických a také v jiných zemích, v nichž máme další pobočky nebo v nichž sídlí naši poskytovatelé služeb. Tyto země mohou mít zákony na ochranu osobních údajů, které se liší od zákonů ve vaší zemi. Přijali jsme však bezpečnostní opatření vyžadující, aby veškeré osobní údaje, které můžeme shromažďovat, zůstaly chráněny v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tato opatření zahrnují implementaci standardních smluvních doložek Evropské komise pro předávání osobních údajů mezi společnostmi z naší skupiny, které po všech společnostech ze skupiny požadují, aby zpracovávané osobní údaje pocházející z EHS chránili v souladu se zákonem Evropské unie na ochranu osobních údajů.

5. Jak dlouho se údaje z aplikace uchovávají?

Informace, které získáváme, omezujeme pouze na informace o hře a dáváme si velký pozor, abychom nezískali osobní údaje, třeba tvoji adresu. Ale jestli to chceš vědět, tak obecně platí, že se všech informací o hře zbavujeme ve chvíli, kdy už je nepotřebujeme.

PRO DOSPĚLÉ: Jak je popsáno výše, usilujeme o to, abychom neshromažďovali žádné osobní údaje.

Pokud máme nějaké vaše osobní údaje související s aplikací, uchováváme je po nezbytně dlouhou dobu ke splnění účelů popsaných v těchto ZOOÚM a v souladu s našimi zásadami pro uchovávání záznamů (v příslušných případech), není-li platnými zákony a/nebo nařízeními vyžadována delší doba uchovávání.
V případě aplikace Beyblade Burst platí, že jakmile skončí krátká relace přiřazování hráče, dojde ke zničení údajů zaslaných do platformy Photon Cloud (s výjimkou případů, kdy dojde k chybě připojení – údaje jsou pak uchovány 14 dnů pro účely řešení problémů). Po zápase jsou společnosti Hasbro zaslány herní statistiky zahrnující informace, zda výsledkem bylo vítězství či porážka atd. a ID hráče Blader.

6. Oznámení pro rodiče

Jestli ti ještě není 13 let, popros maminku nebo tatínka, aby si tuto část přečetli.

PRO DOSPĚLÉ: Společnost Hasbro vyvinula mobilní aplikace, aby bavily všechny uživatele včetně těch, kterým ještě nebylo 13 let. Promluvte si o těchto ZOOÚM se svým dítětem, kterému ještě nebylo 13 let, aby lépe chápalo, jak má používat mobilní aplikace a o které údaje může být při používání mobilních aplikací požádáno. Společnost Hasbro věří, že když svým návštěvníkům poskytne přesné oznámení o mobilních aplikacích, budou informováni o možnostech a rozhodnutích týkajících se způsobu použití mobilních aplikací a dojde ke zvýšení ochrany osobních údajů uživatelů. Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře týkající se ZOOÚM, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Společnost Hasbro se zavázala dodržovat federální zákon Spojených států amerických na online ochranu osobních údajů dětí (Children’s Online Privacy Protection Act –„COPPA“) navržený k online ochraně dětí. Ochranu osobních údajů dětí bereme vážně a žádáme rodiče, aby při ochraně osobních údajů a online zkušeností svých dětí hráli neustále aktivní úlohu. Není-li v těchto ZOOÚM uvedeno jinak, neshromažďujeme osobní údaje od našich uživatelů.

7. Máš práva související s tvými údaji a můžeš podat stížnost

Jak jsme vysvětlovali, dáváme si pozor, abychom neshromažďovali žádné tvé osobní údaje, třeba tvou adresu. Jestli máš pocit, že k tomu došlo, řekni mamince nebo tatínkovi, aby nás požádali o jejich odstranění nebo cokoli jiného, co bychom s nimi podle tebe a tvých rodičů měli udělat.

Pokud jsi v Evropě, máš „práva“ související s tvými údaji. To znamená, že po nás můžeš chtít, abychom s tvými osobními údaji udělali určité věci nebo abychom s tvými osobními údaji přestali dělat nějaké jiné věci. Když se ti nelíbí, co s tvými údaji děláme, můžeš si stěžovat.

Usilovně jsme se snažili zajistit, abychom nepotřebovali žádné tvé osobní údaje, a snažíme se je omezit pouze na informace o hře.

Ale pokud určité tvé osobní údaje máme a ty jsi v Evropě, můžeš po nás chtít, abychom:

Tti řekli, které údaje o tobě máme a co s nimi děláme,
upravili tvé osobní údaje, pokud jsou špatné,
přestali s některými tvými osobními údaji dělat určité věci,
nepoužívali tvé osobní údaje, dokud nedojde k vyřešení určitých dalších věcí,
odevzdali tvé osobní údaje a nechali je poslat někomu jinému,
ti neukazovali určité reklamy.

Pokud se nás chceš na některou z těchto věcí zeptat, podívej se níže, jak se s námi můžeš spojit.

Pokud chceš vědět více informací, popros maminku nebo tatínka, aby ti pomohli a všechno ti vysvětlili.

PRO DOSPĚLÉ: Kontrola, aktualizace nebo odstranění vašich osobních údajů (nebo osobních údajů vašeho dítěte): Jak jsme již dříve konstatovali, není-li v těchto ZOOÚM uvedeno jinak, neshromažďujeme osobní údaje našich jednotlivých uživatelů. Pokud však věříte, že naše aplikace mohla neúmyslně shromažďovat vaše osobní údaje a/nebo osobní údaje vašeho dítěte, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů [přímý odkaz]. Velice rádi vaši žádost vyřešíme.

Pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru a my máme jakékoli vaše osobní údaje nebo osobní údaje vašeho dítěte (souhrnně „osobní údaje“), platí pro vás následující práva na ochranu osobních údajů:

 • Chcete-li získat přístup ke svým osobním údajům, upravit je, aktualizovat nebo požádat o jejich odstranění, můžete tak kdykoli učinit tím, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních údajů zveřejněných v níže uvedené části „Jak nám položit otázku“.
 • Kromě toho se můžete ohradit proti zpracovávání vašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracovávání vašich osobních údajů nebo podat žádost o přenositelnost vašich osobních údajů. Tato práva můžete opět uplatnit tak, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních údajů zveřejněných v níže uvedené části „Jak nám položit otázku“.
 • Máte právo se kdykoli odhlásit z příjmu marketingových zpráv, které vám zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr“ nebo „Odhlásit“ uvedený v marketingových e-mailech, které vám zasíláme. Chcete-li se odhlásit z ostatních forem marketingových sdělení (např. poštovní reklamy nebo telemarketing), kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů zveřejněných v níže uvedené části „Jak nám položit otázku“.
 • Stejně tak, pokud jsme shromáždili a zpracovali vaše osobní údaje s vaším souhlasem, můžete kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnou platnost jakéhokoli zpracování údajů, které jsme provedli před vaším odvoláním, ani na zpracování vašich osobních údajů provedené v návaznosti na právní důvody pro zpracování s výjimkou souhlasu.

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte následující práva: (i) získat k nim přístup, upravit je, aktualizovat je nebo požádat o jejich odstranění; (ii) ohradit se proti zpracovávání vašich osobních údajů; (iii) požádat nás o omezení jejich zpracovávání; (iv) požádat o jejich přenositelnost; a (v) odhlásit se z příjmu marketingových zpráv. Tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Máte právo stěžovat si ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů u státního úřadu na ochranu osobních údajů. Více informací získáte u místního státního úřadu na ochranu osobních údajů.

Na žádosti jednotlivců o uplatnění práv na ochranu osobních údajů odpovíme v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

8. Zajištění bezpečnosti tvých osobních údajů

Snažíme se, abychom nezískali žádné tvé osobní údaje. Ale děláme vše možné, abychom udrželi v bezpečí veškeré tvé osobní údaje, které se k nám dostanou.

PRO DOSPĚLÉ: Jak je popsáno výše, usilujeme o to, abychom neshromažďovali žádné osobní údaje. Společnost Hasbro však vytvořila zásady ve snaze zabránit ztrátě, zneužití a neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně a/nebo zničení veškerých osobních údajů, které může mít. Společnost Hasbro například usiluje o to, aby poskytovala přístup k osobním údajům pouze těm zaměstnancům, kteří provádějí legitimní obchodní operace. Společnost Hasbro zároveň pravidelně provádí revizi svých zabezpečovacích postupů, aby zvážila příslušné nové technologie a aktualizovala své metody.

I přes veškerou naši snahu upozorňujeme, že žádné bezpečnostní opatření není nikdy perfektní ani nepřekonatelné. S ohledem na tento fakt bude společnost Hasbro v souladu s platnými zákony informovat uživatele o úniku dat, který by měl vliv na jejich osobní údaje, jež může mít společnost Hasbro v držení.

9. Pokud se nacházíš v Kalifornii

Nikomu jinému neumožňujeme využívat naše informace o aplikaci ani informace o hře k tomu, aby ti něco cíleně prodával.

PRO DOSPĚLÉ: Sekce 1798.83 občanského zákoníku státu Kalifornie od roku 2005 povoluje uživatelům, kteří jsou obyvateli státu Kalifornie, požadovat určité informace související s naším zveřejňováním osobních údajů třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. Osobní údaje shromažďované společností Hasbro prostřednictvím mobilních aplikací vědomě nesdílíme s třetími stranami pro účely jejich přímého marketingu. Případné další dotazy týkající se našich zásad pro zveřejňování informací zašlete na adresu:

Hasbro, Inc.
Attn: App Administrator
1027 Newport Avenue, Mailstop: A906
Pawtucket, RI 02861
(800) 255-5516

10. Jak nám položit otázku

Doufáme, že jsme ti pomohli pochopit, jak používáme tvé údaje. Pokud chceš vědět více informací, můžeš kliknout sem a položit nám jakoukoli otázku. Nebo můžeš říct mamince či tatínkovi, aby nám zavolali, poslali nám e-mail nebo nám napsali dopis pomocí níže uvedených informací:

PRO DOSPĚLÉ: Kontaktujte nás:

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se těchto ZOOÚM, např. pokud si myslíte, že naše aplikace mohla neúmyslně shromažďovat vaše osobní údaje nebo osobní údaje vašeho dítěte, kontaktujte nás následujícím způsobem:

Pro rodiče a spotřebitele se sídlem mimo Spojené státy americké:

Email: consumer_affairs@hasbro.co.uk

Bezplatný telefon: 00800 2242 72 76

Nebo nám napište na adresu:

Hasbro Consumer Affairs Department
PO Box 43
Newport
Gwent NP19 4YH

Se žádostmi určenými pro zástupce úřadu na ochranu osobních údajů nás kontaktujte na adrese DPO@hasbro.com.

Pro rodiče a spotřebitele se sídlem ve Spojených státech amerických:

Hasbro, Inc.
Attn: App Administrator
1027 Newport Avenue, Mailstop: A906
Pawtucket, RI 02861
(800) 255-5516

Se všemi ostatními problémy nás kontaktuje na adrese http://corporate.hasbro.com/en-us/consumer-care.

Jak bylo uvedeno výše, společnost Hasbro je držitelem licence programu na certifikaci ochrany osobních údajů organizace ESRB. Pokud si myslíte, že jsme nereagovali na vaši stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo vaše stížnost nebyla uspokojivě vyřešena, kontaktujte organizaci ESRB na adrese https://www.esrb.org/privacy/contact.aspxči:

ESRB
Attn: Privacy Certified Program
420 Lexington Avenue, Suite 2024
New York, NY 10170
privacy@esrb.org

11. Jak a kdy může dojít ke změně?

Může se stát, že změníme tento text. Datum uvedené nahoře ukazuje poslední datum, kdy jsme změny provedli.

PRO DOSPĚLÉ: Ustanovení těchto ZOOÚM můžeme kdykoli změnit (například v reakci na změnu právního, technického nebo obchodního vývoje). Případné provedení změn budeme signalizovat revizí data uvedeného v horní části těchto ZOOÚM. V případě aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů podnikneme v souladu se závažností provedených změn příslušná opatření, abychom vás informovali. Pokud platné zákony na ochranu osobních údajů vyžadují váš souhlas s případnými změnami zásad ochrany osobních údajů, získáme jej od vás.