Hasbros databeskyttelseserklæring for websted

(Sidst opdateret: 18. maj 2022)

Vi er forpligtede til at beskytte fortroligheden af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Betegnelsen “vi”, “os” eller “vores” i denne databeskyttelseserklæring henviser til Hasbro, Inc. og ethvert af dets associerede selskaber, samlet benævnt “Hasbro”. Denne politik gælder for oplysninger, som vi indsamler, når du bruger vores websteder og andre onlineprodukter og -tjenester, hvor denne politik er offentliggjort (samlet benævnt “webstedet” eller “webstederne”).

Hvis du har spørgsmål eller henvendelser vedrørende vores brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne der er angivet i bunden af denne databeskyttelseserklæring.

Vi kan opdatere denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden som følge af juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger. Når vi opdaterer vores databeskyttelseserklæring, træffer vi passende foranstaltninger for at informere dig, i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, som vi foretager. Vi indhenter dit samtykke til eventuelle væsentlige ændringer af databeskyttelseserklæringen, hvis og hvor dette er krævet af gældende databeskyttelseslov.

Du kan se, hvornår denne databeskyttelseserklæring sidst blev opdateret, ved at kontrollere “sidst opdateret”-datoen, der vises øverst i denne databeskyttelseserklæring.

Indholdsfortegnelse

 1.    Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvorfor?
 2.    Hvem deler vi dine personoplysninger med?
 3.    Retsgrundlag for behandling af personoplysninger.
 4.    Hvordan holder vi dine personoplysninger sikre?
 5.    Internationale dataoverførsler.
 6.    Tredjepartswebsteder.
 7.    Dine databeskyttelsesrettigheder.
 8.    Sådan kontakter du os.

1. Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvorfor?

De personoplysninger, som vi indsamler om dig, hører ind under følgende kategorier:

 • Cookies og lignende sporingsteknologi

  Vi bruger cookies og lignende sporingsteknologi (samlet benævnt“cookies”) til at indsamle og bruge personoplysninger om dig. For yderligere oplysninger om de typer af cookies, som vi bruger, hvorfor, og hvordan du kan administrere cookies, bedes du se vores cookieerklæring.

 • Oplysninger, som du tilvejebringer frivilligt

  Visse dele af vores websted kan bede dig om at tilvejebringe personoplysninger frivilligt. Vi kan f.eks. bede dig om at tilvejebringe dine kontaktoplysninger for at registrere en konto hos os, for at abonnere på markedsføringsmeddelelser fra os og/eller for at indsende forespørgsler til os. De personoplysninger, som du bliver bedt om at tilvejebringe, og årsagerne til, at du bliver bedt om at tilvejebringe dem, bliver forklaret for dig på det tidspunkt, hvor vi beder dig om at tilvejebringe dine personoplysninger.

 • Oplysninger, som vi indsamler automatisk

  Når du besøger vores websted, kan vi muligvis indsamle visse oplysninger automatisk fra din enhed. I nogle lande, herunder lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan disse oplysninger betragtes som personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslov.

  Nærmere bestemt kan de oplysninger, som vi indsamler automatisk, omfatte oplysninger såsom din IP-adresse, enhedstype, unikke enhedsidentifikationsnumre, browsertype, generel geografisk placering (f.eks. land eller by) og andre tekniske oplysninger. Vi kan også indsamle oplysninger om, hvordan din enhed har interageret med vores websted, herunder sider, som du har fået adgang til, og links, som du har klikket på.

  Indsamling af disse oplysninger gør det muligt for os bedre at forstå de besøgende, der kommer til vores websted, hvor de kommer fra, og hvilket indhold på vores websted, der er af interesse for dem. Vi bruger disse oplysninger til vores interne analyseformål og til at forbedre kvaliteten og relevansen af vores websted for vores besøgende. Bemærk venligst, at vi bruger aggregerede (dvs. ikke-personlige) oplysninger til disse analyseformål.

 • Oplysninger, som vi indsamler fra tredjepartskilder

  Fra tid til anden kan vi modtage personoplysninger om dig fra tredjepartskilder (f.eks. webstedsanalyser), men kun hvor vi har kontrolleret, at disse tredjeparter enten har dit samtykke eller på anden måde har tilladelse eller er forpligtede til at videregive dine personoplysninger til os.

  Vi bruger analysetjenester og -software leveret af tredjeparter til at hjælpe os med at forstå, hvordan brugere får adgang til og bruger webstederne. Disse værktøjer og tjenester bruger cookies, web-beacons og andre enheder eller teknologier på vores tjenester, så de kan spore trafikdata. De indsamlede oplysninger omfatter som regel oplysninger såsom din IP-adresse, din internettjenesteudbyder, din webbrowser, den tid, der bruges på websider, links, der er klikket på, og de annoncer, der ses på de pågældende sider. Vi bruger disse oplysninger til at forbedre vores websteder og din oplevelse, til at se, hvilke områder og funktioner på vores websteder, der er populære, og til at tælle besøg. Se “Cookies og lignende sporingsteknologi”.

 • Tredjepartsannoncering

  Vi kan ansætte tredjeparter til at placere annoncer for vores produkter og tjenester på andre websteder. Disse tredjeparter bruger cookies, web-beacons og andre enheder eller teknologier til at indsamle oplysninger om dine besøg på vores websteder. För mer information, bedes du se vores cookieerklæring.

2. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • til voreskoncernselskaber, tredjepartstjenesteudbydere og partnere, der leverer databehandlingstjenester til os (for eksempel, for at understøtte leveringen af, levere funktionalitet på, eller bidrage til at forbedre sikkerheden af, vores websted), eller som på anden måde behandler personoplysninger til formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring eller som meddeles dig, når vi indsamler dine personoplysninger.
 • til enhver kompetent retshåndhævende myndighed, tilsynsmyndighed, offentlig myndighed, domstol eller anden tredjepart, hvor vi mener, at videregivelse er nødvendig (i) med henblik på overholdelse af gældende lov eller forordning, (ii) for at udøve, fastlægge eller forsvare vores juridiske rettigheder eller (iii) for at beskytte dine eller andre menneskers vitale interesser,
 • til en faktisk eller potentiel køber (og dennes agenter og rådgivere) i forbindelse med et faktisk eller foreslået køb, fusion eller erhvervelse af en del af vores forretning, forudsat at vi informerer køberen om, at den udelukkende skal bruge dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring,
 • til enhver anden person med dit samtykke til videregivelsen.

3. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Vores retsgrundlag for at indsamle og bruge de ovenfor beskrevne personoplysninger afhænger af de pågældende personoplysninger og den specifikke sammenhæng, hvori vi indsamler dem.

Vi vil dog som regel indsamle personoplysninger fra dig, (i) hvor vi har brug for personoplysningerne til at opfylde en kontrakt med dig, (ii) hvor behandlingen er i vores legitime interesser og ikke tilsidesættes af dine databeskyttelsesinteresser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, eller (iii) hvor vi har dit samtykke til at gøre det. I nogle tilfælde kan vi også have en juridisk forpligtelse til at indsamle personoplysninger fra dig eller kan på anden måde have brug for personoplysningerne for at beskytte dine eller en anden persons vitale interesser.

Hvis vi beder dig om at tilvejebringe personoplysninger for at overholde et lovkrav eller for at opfylde en kontrakt med dig, vil vi gøre det klart på det relevante tidspunkt og informere dig om, hvorvidt tilvejebringelsen af dine personoplysninger er obligatorisk eller ej (samt de mulige konsekvenser, hvis du ikke tilvejebringer dine personoplysninger).

Ligeledes, når vi indsamler og bruger dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser (eller dem tilhørende eventuel tredjepart), vil vi på det relevante tidspunkt forklare, hvad de pågældende legitime interesser er.

Hvis du har spørgsmål om eller brug for yderligere oplysninger om det retsgrundlag, hvorpå vi indsamler og bruger dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne under overskriften “Sådan kontakter du os“ nedenfor.

4. Hvordan holder vi dine personoplysninger sikre?

Hasbro har fastlagt politikker for at beskytte dine personoplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og/eller tilintetgørelse. Hasbro tilstræber for eksempel kun at give de medarbejdere, der udfører en legitim forretningsfunktion, adgang til brugeres personoplysninger. Hasbro gennemgår også sine sikkerhedsprocedurer med jævne mellemrum for at implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at hjælpe med at beskytte dine personoplysninger.

Hasbro opbevarer dine oplysninger til legitime forretningsmæssige formål, så længe din konto er aktiv, og/eller så længe det med rimelighed er nødvendigt for at levere vores produkter og tjenester til dig. Hasbro vil også opbevare dine oplysninger som nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler. Vi kan også opbevare cachede eller arkiverede kopier af dine oplysninger i en rimelig tidsperiode. Når vi ikke har noget løbende legitimt forretningsmæssigt behov for at behandle dine personoplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem eller, hvis dette ikke er muligt (for eksempel, fordi dine personoplysninger er opbevaret i arkiver), bevare dine personoplysninger sikkert og isolere dem fra enhver yderligere behandling, indtil sletning er mulig.

På trods af vores bestræbelser bedes du være opmærksom på, at ingen sikkerhedsforanstaltning nogensinde er perfekt eller uigennemtrængelig. Derfor vil Hasbro underrette brugere om et brud på datasikkerheden, når Hasbro fastslår, at det med rimelighed er nødvendigt i overensstemmelse med gældende lov.

5. Internationale dataoverførsler

Vi forsøger så vidt muligt at opbevare de oplysninger, som du tilvejebringer for os via dette websted, lokalt i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Som led i de tjenester, der tilbydes via vores websted, kan de oplysninger, som du tilvejebringer for os, dog overføres til lande uden for EØS. Eksempelvis kan dette ske, hvor en af vores servere hostes af et af vores Hasbro-koncernselskaber i et land uden for EØS, eller en af vores tjenesteudbydere er beliggende i et land uden for EØS.

Vi kan også dele oplysninger mellem vores koncernselskaber, som er beliggende i lande over hele verden. Hvis du har brug for kontaktoplysninger til vores andre koncernselskaber, bedes du kontakte os. Disse lande har muligvis ikke databeskyttelseslove, der svarer til databeskyttelseslovene i EØS. Hvis vi overfører dine oplysninger uden for EØS på denne måde, træffer vi passende foranstaltninger for at sikre, at eventuelle personoplysninger vedrørende dig forbliver tilstrækkeligt beskyttede.

Bortset fra de videregivelser, der henvises til i denne databeskyttelseserklæring, vil vi ikke videregive personoplysninger uden din tilladelse.

6. Tredjepartswebsteder

Vi kan ikke være ansvarlige for andre websteders databeskyttelsespolitikker og -praksisser, selvom du får adgang til dem via links fra vores websted, og vi anbefaler, at du kontrollerer politikken for hvert websted, som du besøger.

Derudover, hvis du har linket til vores websted fra et tredjepartswebsted eller anden onlinetjeneste, kan vi heller ikke være ansvarlig for databeskyttelsespolitikkerne og -praksisserne tilhørende ejerne eller operatørerne af det pågældende tredjepartswebsted eller onlinetjeneste, og anbefaler, at du kontrollerer det pågældende tredjepartswebsted eller onlinetjenestes politik, og kontakter ejeren eller operatøren, hvis du har henvendelser eller spørgsmål.

7. Dine databeskyttelsesrettigheder

Du har følgende databeskyttelsesrettigheder:

 • Hvis du ønsker at få adgang til, berigtige, opdatere eller anmode om sletning af dine personoplysninger, kan du gøre det til enhver tid ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne under overskriften “Sådan kontakter du os“ nedenfor.
 • Desuden kan du gøre indsigelse mod behandlingaf dine personoplysninger, bede os om atbegrænse behandling af dine personoplysninger eller anmode om overførsel af dine personoplysninger. Du kan også udøve disse rettigheder ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet under overskriften “Sådan kontakter du os“ nedenfor.
 • Du har til enhver tid ret til at fravælge markedsføringsmeddelelser, som vi sender dig. Du kan udøve denne ret ved at klikke på “afmeldingslinket” eller “fravalgslinket” i de markedsførings-e-mails, som vi sender dig. For at fravælge andre former for markedsføring (såsom markedsføring via post eller telemarketing) bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet under overskriften “Sådan kontakter du os“ nedenfor.
 • Tilsvarende, hvis vi har indsamlet og behandlet dine personoplysninger med dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af eventuel behandling, som vi udførte før din tilbagetrækning, og det vil heller ikke påvirke behandlingen af dine personoplysninger, der blev udført baseret på lovlige behandlingsgrundlag andet end samtykke.

Du har følgende rettigheder i forhold til dine personoplysninger: (i) til at få adgang til, berigtige, opdatere eller anmode om sletning af dem, (ii) til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, (iii) til at bede os om at begrænse behandlingen af dem, (iv) til at anmode om overførsel af dem og (v) til at fravælge markedsføringsmeddelelser. Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger. Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed om vores indsamling og brug af dine personoplysninger. For flere oplysninger, bedes du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed.

Vi svarer på anmodninger, som vi modtager fra enkeltpersoner, der ønsker at udøve deres databeskyttelsesrettigheder i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov.

8. Sådan kontakter du os

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Hasbro, Inc.

Hvis du har spørgsmål eller henvendelser vedrørende vores brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af følgende oplysninger:

E-mail: dataprivacy@hasbro.com

Eller skrive til os på:
Hasbro Consumer Affairs Department
PO Box 43
Newport
Gwent NP19 4YH

Vores EU-repræsentants kontaktoplysninger er:
Hasbro European Trading BV
De entrée 240, 1101 EE Amsterdam, Netherlands

E-mail: dataprivacy@hasbro.com

For anmodninger til databeskyttelsesrådgiveren bedes du kontakte os på DPO@hasbro.com.

 

Please enter your birthday:

Sorry!

you are not eligible to visit the site.

OK