ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Κάνοντας χρήση αυτής της ιστοσελίδας, δηλώνετε τη συμφωνία σας με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, μην κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Η Εταιρεία Hasbro Inc και/ή οι θυγατρικές της εταιρείες (στο εξής “Hasbro”) μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή.

 

Περιορισμοί Στη Χρήση Υλικού

 

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει κατοχυρωμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιοδήποτε υλικό κειμένων ή σχεδίων αντιγράφετε, εκτυπώνετε ή λαμβάνετε, θεωρείται ότι έχει δοθεί σε εσάς με νόμιμη άδεια της Hasbro Inc . και/ή θυγατρικών της εταιρειών (“ Hasbro ”) για προσωπική, μη-εμπορική εσωτερική σας χρήση μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζετε ή διαγράφετε οποιοδήποτε διακριτικό πνευματικής ιδιοκτησίας, σήμα ή άλλες γνωστοποιήσεις περί κυριότητας.

Αν κατεβάζετε λογισμικό από την παρούσα ιστοσελίδα, το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των φακέλων και των εικόνων, που εμπεριέχονται ή προέρχονται από το λογισμικό, και τα συνοδευτικά δεδομένα (συνολικά αναφέρονται ως «Λογισμικό»), θεωρούνται ότι έχει δοθεί σε εσάς με νόμιμη άδεια της Hasbro, για προσωπική, μη-εμπορική εσωτερική σας χρήση μόνο. Η Hasbro δεν μεταβιβάζει τον τίτλο ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της στο Λογισμικό και η Hasbro διατηρεί πλήρη και ακέραιο τίτλο ιδιοκτησίας στο Λογισμικό όπως και σε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό. Δεν επιτρέπεται να πωλήσετε, αναδιανείμετε ή αναπαράγετε το Λογισμικό, ούτε επιτρέπεται να ανασυντάξετε, αναιρέσετε μηχανικά, αποσυναρμολογήσετε ή άλλως μετατρέψετε το Λογισμικό σε ανθρώπινα αντιληπτή μορφή (η παρούσα πρόταση δεν εφαρμόζεται στην έκταση που το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο σας χορηγεί μη εξαιρέσιμα δικαιώματα να προβείτε σε όσες πράξεις αυτό αναφέρεται). Όλα τα σήματα και τα λογότυπα είναι ιδιοκτησία της Hasbro ή δικαιοπαρόχων της και δεν επιτρέπεται να τα αντιγράφετε ή χρησιμοποιείτε καθ’ οποιοδήποτε τρόπο.

Η παρούσα ιστοσελίδα ελέγχεται και λειτουργεί από την Hasbro Inc., από την έδρα της στην πολιτεία του νησιού Rhode των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Hasbro δεν εγγυάται ότι το υλικό στην ιστοσελίδα είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Όσοι επιλέγουν να εισέλθουν στην ιστοσελίδα από άλλες τοποθεσίες, κάνουν αυτό με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμφωνία με τους τοπικούς νόμους, αν και στην έκταση που τοπικοί νόμοι εφαρμόζονται. Το Λογισμικό από την παρούσα ιστοσελίδα υπόκειται στους ελέγχους εξαγωγής των Ηνωμένων Πολιτειών. Λογισμικό από την παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να ληφθεί ή άλλως εξαχθεί ή επανεισαχθεί (ή σε υπήκοο ή κάτοικο) της Κούβας, του Ιράκ, της Λιβύης, της Βόρειας Κορέας, του Ιράν, της Συρίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απαγορέψει την είσοδο αγαθών τους ή σε οποιονδήποτε είναι στη λίστα Ειδικά Καθορισμένων Υπηκόων του Υπουργείου Οικονομικών Ηνωμένων Πολιτειών ( U . S . Treasury Department ’ s list of Specially Designated National ) ή στον Πίνακα Διαταγών Απαγόρευσης του Υπουργείου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών ( U . S . Commerce Department ’ s Table of Deny Orders ). Λαμβάνοντας ή κάνοντας χρήση του λογισμικού, εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι δεν είστε εγκατεστημένοι, κάτω από τον έλεγχο, ή υπηκόου ή κατοίκου κάποιας από τις ανωτέρω χώρες ή σε κάποια από τις ανωτέρω λίστες.

Αποποιήσεις και Αποκλεισμός Ευθύνης/ Δηλώσεις για το μέλλον

Η Hasbro μπορεί να τροποποιεί, μετακινεί ή διαγράφει ή και να προσθέτει, τμήματα της παρούσας ιστοσελίδας από καιρό σε καιρό.

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ. Η HASBRO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥΣ Ή ΑΛΛΩΣ.

Όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, ετήσιων εκθέσεων στους μετόχους, ανακοινώσεων προς τον τύπο και ¬αρχειοθετήσεων της Hasbro με την Securities & Exchange Commission (“ SEC ”), τα οποία αναπαράγονται στην παρούσα ιστοσελίδα, αναφέρονται στην αρχική ημερομηνία δημοσίευσης ή αρχειοθέτησης. Το γεγονός ότι ένα έγγραφο είναι διαθέσιμο στην παρούσα ιστοσελίδα δεν σημαίνει ότι οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε ένα τέτοιο έγγραφο δεν έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από γεγονότα ή από ένα επόμενο έγγραφο ή αρχειοθέτηση. Οποιαδήποτε δήλωση για το μέλλον, η οποία αναπαράγεται στην παρούσα ιστοσελίδα αναφέρεται στη αρχική ημερομηνία, κατά την οποία το έγγραφο, το οποίο περιέχει τέτοια δήλωση, δημοσιεύτηκε ή αρχειοθετήθηκε και πρέπει να αναγνωστεί μαζί με ορισμένους παράγοντες που ορίζονται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας στη Φόρμα 10-Κ υπό τον τίτλο «Δηλώσεις για το μέλλον», στις Τριμηνιαίες Εκθέσεις της Εταιρείας στη Φόρμα 10- Q υπό τον τίτλο «Λοιπές Πληροφορίες» και σε άλλες αρχειοθετήσεις της Hasbro με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διαθέσιμες στην παρούσα ιστοσελίδα ή στη Βάση Δεδομένων Edgar της SEC ( http :/ www . sec . gov . edgarhp . htm ), που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πραγματικά μελλοντικά γεγονότα ή αποτελέσματα να διαφέρουν σε υλικό επίπεδο από αναμενόμενα γεγονότα ή αποτελέσματα. Η Hasbro δεν έχει καμία υποχρέωση ή πολιτική να ενημερώνει για πληροφορίες ή δηλώσεις που εμπεριέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα και συνεπώς, τέτοιες πληροφορίες ή δηλώσεις δεν θα πρέπει να στηρίζεστε ότι είναι και οι ισχύουσες την ημερομηνία που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, οποιοδήποτε τμήμα του διαθέσιμου υλικού στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές είναι πιθανό να γίνονται από καιρό σε καιρό χωρίς ενημέρωση του υλικού, το οποίο είναι διαθέσιμο στην παρούσα ιστοσελίδα, στο Λογισμικό και στα προϊόντα που περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η HASBRO ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ. Η HASBRO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Η HASBRO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ, ΟΤΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΟΤΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΕΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ Η HASBRO ) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ.

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΔΕ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η HASBRO ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΛΗΦΘΕΙΣΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η HASBRO Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΕΜΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ HASBRO ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΑΛΛΩΣ) ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΣΤΗ HASBRO, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ, ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ.

Σύνδεσμοι σε άλλες Ιστοσελίδες

Η Hasbro δεν εκπροσωπεί καθόλου το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες μπορεί να εισέλθετε από την παρούσα ιστοσελίδα. Όταν εισέρχεστε σε μια ιστοσελίδα, που δεν ανήκει στη Hasbro , παρακαλείστε να καταλάβετε ότι αυτή είναι ανεξάρτητη από τη Hasbro και ότι η Hasbro δεν έχει κανένα έλεγχο επί του περιεχόμενου αυτής της ιστοσελίδας. Ένας σύνδεσμος σε μια ιστοσελίδα, που δεν ανήκει στην Hasbro , δεν σημαίνει ότι η Hasbro επιδοκιμάζει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο μιας τέτοιας ιστοσελίδας.

Υποβολές

Σε περίπτωση που κάποιος αναγνώστης ενός εγγράφου στην παρούσα ιστοσελίδα απαντήσει στη Hasbro με πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεδομένα ανάδρασης, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή παρόμοια που αφορούν την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο ενός αντικειμένου, τέτοιες πληροφορίες θα θεωρούνται ως μη εμπιστευτικές και η Hasbro δεν θα έχει κανενός είδους υποχρέωση να σεβαστεί αυτές τις πληροφορίες. Επιπρόσθετα, η Hasbro θα είναι ελεύθερη να αναπαράγει, χρησιμοποιεί, γνωστοποιήσει, παρουσιάζει, εκθέτει, διαβιβάζει, εκτελεί παράγωγα έργα και διανέμει τις πληροφορίες σε άλλους χωρίς περιορισμό καθώς και να εξουσιοδοτεί άλλους να κάνουν το ίδιο. Επιπλέον, η Hasbro θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί ιδέες, σχέδια, τεχνογνωσία ή τεχνικές που εμπεριέχονται σε αυτές τις πληροφορίες για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων και άλλων αντικειμένων που εμπεριέχουν αυτές τις πληροφορίες. Η παρούσα παράγραφος δεν προτίθεται να εφαρμοστεί για οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σας (όπως για παράδειγμα, όνομα, διεύθυνση αλληλογραφίας και ηλεκτρονική διεύθυνση), η χρήση των οποίων θα διέπεται από τη Δήλωση Απορρήτου της Hasbro.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς προσπάθειες της Hasbro να ενισχύσει και να βελτιώσει αυτά τα προϊόντα και να απαντάει σε σχόλια χρηστών, συμφωνείτε να μεταφέρετε τέτοιες ιδέες, σχέδια, τεχνογνωσία και τεχνικές στην Hasbro χωρίς αποζημίωση. Συμφωνείτε να προσκομίζετε οποιαδήποτε και όλα τα έγγραφα, τα οποία η Hasbro εύλογα μπορεί να ζητήσει σε σχέση με την επιβεβαίωση ιδιοκτησίας της Hasbro του απεριόριστου δικαιώματος να χρησιμοποιεί τέτοιες ιδέες, σχέδια,τεχνογνωσία και τεχνικές.

Εσείς και μόνο είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των σχολίων που κάνετε. Συμφωνείτε ότι τα σχόλια που υποβάλλονται από εσάς στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα: ( i ) παραβιάσουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αντιγραφής, το σήμα, την ιδιωτικότητα ή άλλα προσωπικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ( ii ) είναι ή περιέχουν συκοφαντικό ή άλλως παράνομο, υβριστικό ή ανήθικο υλικό ή αποτελούν υπεξαίρεση των εμπορικών μυστικών τρίτου μέρους και ( iii ) δυσφημούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τρίτου μέρους. Συμφωνείτε να μην υποβάλετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες (εκτός από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το όνομα χρήστη) μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αποστέλλεται σε άλλους χρήστες ή μέσω μηνυμάτων που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα από εσάς.

Καταγγελία

Η Συμφωνία αυτή παραμένει ισχυρή εκτός αν, και μέχρι να καταγγελθεί είτε από εσάς είτε από τη Hasbro . Μπορείτε να καταγγείλετε αυτή τη Συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή με το να μην κάνετε πλέον χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι προγενέστερες χρήσεις της παρούσας ιστοσελίδας πρέπει να διέπονται από την παρούσα Συμφωνία. Η Hasbro μπορεί να καταγγείλει αυτή τη Συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, και επομένως να σας αρνηθεί την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψής σας να συμμορφωθείτε με οποιοδήποτε όρο ή διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας είτε από εσάς είτε από την Hasbro , πρέπει να καταστρέψετε αμελλητί όλο το υλικό που έχετε λάβει ή άλλως αποκτήσει από την παρούσα ιστοσελίδα, όπως επίσης και όλα τα αντίγραφα του υλικού, είτε δημιουργήθηκαν υπό τους όρους της παρούσας Συμφωνίας είτε άλλως.

1998-2015 Hasbro, Inc. All Rights Reserved.