INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ FIRMY HASBRO

(Data ostatniej aktualizacji: 15 June 2018)

Hasbro szanuje twoją prywatność

 

Jesteśmy Hasbro, Inc. w USA. Produkujemy zabawki i gry, które można znaleźć na całym świecie.

Tutaj informujemy, w jaki sposób korzystamy z informacji i dbamy o ich bezpieczeństwo za każdym razem, gdy korzystasz z jednej z naszych aplikacji, o których wspomnieliśmy poniżej. Upewnij się, że przeczytałeś tutaj wszystko uważnie i poproś dorosłego o wyjaśnienie czegokolwiek, czego nie rozumiesz.

Rodzice i dorośli: dodatkowe szczegóły i informacje można znaleźć w sekcjach oznaczonych jako „INFORMACJE DLA DOROSŁYCH”.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Hasbro, Inc. jest międzynarodową firmą produkującą zabawki, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, ale z oddziałami na całym świecie, kontrolującą wszelkie dane osobowe przetwarzane na potrzeby aplikacji mobilnych.

Niniejsza Polityka prywatności dotycząca aplikacji mobilnych („MPP”) wyjaśnia, w jaki sposób Hasbro, Inc. i jej spółki powiązane (łącznie „Hasbro”, „my”, „nasze” lub „nas”) gromadzą, wykorzystują i ujawniają informacje w przypadku korzystania z wymienionych poniżej aplikacji mobilnych lub wszelkich innych aplikacji mobilnych, w których niniejsza polityka MPP jest udostępniana (łącznie „aplikacje mobilne” lub „aplikacje”).

Kim jest ESRB i co robi dla Hasbro?

Poprosiliśmy kogoś innego, kto nazywa się ESRB, aby sprawdził, w jaki sposób nasze aplikacje wykorzystują informacje i zapewniają ich bezpieczeństwo, a także upewnił się, że wszystko jest w porządku. ESRB będzie przez cały czas sprawdzać nasze aplikacje.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Niniejsza polityka MPP oraz znak certyfikacji „ESRB privacy certified” przedstawiony w MPP potwierdzają, że Hasbro jest ważnym licencjobiorcą i uczestnikiem Programu Certyfikacji Rady ds. klasyfikacji oprogramowania w dziedzinie rozrywki (Entertainment Software Rating Board, „(ESRB)”. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.esrb.org/privacy/index.aspx W celu ochrony prywatności, dobrowolnie podjęliśmy tę inicjatywę dotyczącą prywatności i aplikacje mobilne zostały poddane przeglądowi i certyfikowane przez ESRB Privacy Certified, aby zachować zgodność z ustalonymi online praktykami zbierania i korzystania z informacji. Jako licencjobiorca tego programu ochrony prywatności poddajemy się częstym audytom dotyczącym naszych aplikacji mobilnych oraz innym mechanizmom egzekwowania prawa i odpowiedzialności, którymi niezależnie zarządza ESRB.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki MPP.

SPIS TREŚCI

 1.    Aplikacje
 2.    Twoje informacje
 3.    Kto może zobaczyć informacje z aplikacji?
 4.    Gdzie są przechowywane informacje z aplikacji?
 5.    Jak długo są przechowywane informacje z aplikacji?
 6.    Uwaga dla rodziców
 7.    Masz prawa dotyczące Twoich informacji i możesz złożyć skargę
 8.    Zabezpieczanie Twoich danych osobowych
 9.    Jeśli mieszkasz w Kalifornii
 10.    Jak zadawać nam pytania
 11.    Kiedy i w jaki sposób może się to zmienić?

1. Aplikacje

Na tej stronie mówimy tylko o aplikacjach wymienionych poniżej. I wszelkich innych naszych Aplikacjach, gdzie widzisz to wszystko.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Niniejsza polityka MPP obowiązuje od daty ostatniej aktualizacji podanej powyżej i dotyczy wyłącznie informacji zebranych przez Hasbro od użytkowników następujących aplikacji mobilnych i wszelkich innych aplikacji mobilnych publikowanych przez Hasbro, które łączą się z MPP:

Beyblade Burst
Dance Code
Equestria Girls
Forcelink
Furby Connect World
FurReal Makers: Protomax
FurReal Friends: Get Up & Go Go
Hanazuki: Full of Treasures
HeroVision: Iron Man
Littlest Pet Shop Your World
Love2Learn Elmo
My little Pony: Friendship Celebration
Play-Doh Touch
Smart R2-D2
Star Wars Studio FX
Transformers: Robots in Disguise

Jeśli twoja aplikacja nie jest wymieniona powyżej, powiemy Ci o tym w innym miejscu, lub może to być aplikacja należąca do kogoś innego, a nie nasza, więc powinieneś sprawdzić, co mówią oni o swojej aplikacji i w jaki sposób używają Twoich danych.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Niniejsza polityka MPP nie ma zastosowania do żadnych innych informacji zbieranych przez Hasbro w jakikolwiek inny sposób. Dla jasności, niniejsza polityka MPP nie ma zastosowania do żadnej ze stron internetowych Hasbro; innych aplikacji mobilnych Hasbro, które nie łączą się z nią; innych usług online Hasbro (np. kanałów mediów społecznościowych); ani do żadnych aplikacji, stron internetowych lub usług online innych firm lub organizacji, z którymi możemy się łączyć.

Korzystanie przez użytkownika z jakichkolwiek aplikacji mobilnych, witryn internetowych lub usług online osób trzecich podlega odpowiednim zasadom ochrony prywatności i warunkom korzystania z nich, a także zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności i warunkami korzystania z nich przed przekazaniem danych osobowych lub innych informacji lub korzystaniem z tych aplikacji mobilnych, witryn internetowych lub usług online.

2. Twoje informacje

Otrzymujemy pewne informacje na temat smartfona, za pomocą którego korzystasz z naszej aplikacji (może to być telefon komórkowy lub iPad Twojej mamy lub Twojego taty) oraz sposobu korzystania z aplikacji (nazywamy to „informacjami o grze”). Staramy się robić to wszystko w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych.

Bardzo staramy się nie zbierać żadnych Twoich danych osobowych, takich jak Twój adres. Nie chcemy tego wiedzieć. Chcemy tylko wiedzieć, jak używana jest nasza aplikacja, jak długo gra się w grę.

Informacje o urządzeniach używanych przy rozpoczynaniu gry

Niektóre informacje uzyskujemy ze smartfona, na którym korzystasz z naszej aplikacji (może to być telefon komórkowy lub iPad Twojej mamy lub Twojego taty), aby uniknąć powtarzania informacji i ułatwić grę z naszymi aplikacjami, ale staramy się to robić w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo tych informacji.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Przed pierwszym użyciem aplikacji, identyfikator urządzenia i adres IP urządzenia, na którym aplikacja jest zainstalowana, są używane wewnętrznie przez aplikację do utworzenia losowego identyfikatora (tj. „kodowanego identyfikatora”, który nazywamy „identyfikatorem aplikacji”), który jest unikalny dla tej aplikacji. Nasze aplikacje nie wysyłają identyfikatora urządzenia ani adresu IP do nas ani do osób trzecich, a nasza aplikacja nie wykorzystuje tych informacji. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do utworzenia unikalnego identyfikatora aplikacji. Użytkownik nie może uzyskać dostępu do identyfikatora aplikacji na urządzeniu. Utworzenie identyfikatora aplikacji następuje dopiero po pierwszym otwarciu aplikacji i nawiązaniu połączenia z Internetem, a nie po raz kolejny, chyba że aplikacja zostanie odinstalowana, a następnie ponownie zainstalowana.

Proces korzystania z identyfikatora aplikacji został zaprojektowany w taki sposób, że prawie niemożliwe jest odtworzenie oryginalnych informacji (identyfikator urządzenia, adres IP) z identyfikatora aplikacji. Identyfikator aplikacji jest również unikalny dla każdej zainstalowanej aplikacji mobilnej. Jeśli nasza aplikacja zostanie usunięta, a następnie ta sama aplikacja zostanie ponownie pobrana dla tego samego urządzenia, identyfikator aplikacji będzie inny. Jeśli dla różnych urządzeń pobrana zostanie ta sama aplikacja, identyfikatory aplikacji na każdym urządzeniu będą różne, nawet jeśli ta sama osoba korzysta z tej samej aplikacji na różnych urządzeniach. Identyfikator aplikacji w jednej aplikacji nie jest udostępniany innej aplikacji, urządzeniu lub platformie ani nie „wiedzą” one o nim.

Nasza aplikacja wykorzystuje informacje o twoim urządzeniu (takie jak odgadywanie jego kraju i miasta), aby upewnić się, że otrzymujesz odpowiednią aplikację w odpowiednim języku oraz aby pomóc Ci korzystać z aplikacji i powiedzieć Ci o rzeczach, które możesz chcieć wiedzieć o aplikacji lub zabawce.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Hasbro pozna typ urządzenia, system operacyjny urządzenia (np. iOS lub Android) i ustawienie języka, operatora sieci, z którego korzysta urządzenie (np. Vodafone, EE, Orange) oraz odgaduje kraj i miasto (z informacji o sieci, z której korzysta urządzenie) oraz identyfikator aplikacji (o ile urządzenie łączy się z Internetem). Jest to czynione w celu ustalenia, którą wersję aplikacji zainstalować na urządzeniu i w jakim języku (np. jeśli krajem jest Francja, wówczas dostarczona zostanie wersja francuska), aby zapewnić użytkownikowi odpowiednią aplikację, w celu wykonania naszej umowy lub dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych związanych z dostarczeniem i utrzymaniem naszych Aplikacji.

Informacje o grze

Używamy informacji o grze, aby dowiedzieć się, jak dzieci i dorośli korzystają z naszej aplikacji, dzięki czemu możemy uczynić ją lepszą, łatwiejszą i bardziej przyjemną w użyciu. Jeśli masz dostęp do Internetu, otrzymujemy informacje o grze za każdym razem, gdy korzystasz z aplikacji. Bardzo staramy się nie zbierać żadnych Twoich danych osobowych, takich jak Twój adres. Chcemy tylko wiedzieć, jak używana jest nasza aplikacja, jak długo gra się w grę.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Identyfikator aplikacji pomaga nam w gromadzeniu nieosobowych analiz i informacji statystycznych dotyczących korzystania z naszych aplikacji i danych gry (razem z informacjami o grze), np. długości sesji (jak długo korzystano z aplikacji), poziomów osiągniętych w aplikacji, czy aplikacja był podłączona do zabawki Hasbro itp. Może również służyć do dostarczania wiadomości w aplikacji o rozgrywce (zobacz poniżej), co również można wyłączyć w ustawieniach urządzenia.

Informacje o grach są wykorzystywane przez nas do analizowania trendów, administrowania aplikacjami, debugowania ich w razie problemów oraz zbierania informacji demograficznych o całej bazie użytkowników (np. o liczbie użytkowników w danym kraju lub regionie), co pozwala nam ulepszać nasze aplikacje i zabawki.

Mimo że informacje o grze są powiązane z identyfikatorem aplikacji, nie łączymy tych danych z danymi osobowymi użytkowników. Nawet znajomość identyfikatora aplikacji, typu urządzenia, systemu operacyjnego, języka urządzenia, statystyk rozgrywki, operatora sieci oraz szacowanego miasta i kraju razem nie wystarczyłaby, aby zidentyfikować osobę, która korzystała z aplikacji. Hasbro ogranicza jednak to, którzy pracownicy mają prawo wglądu do identyfikatora aplikacji związanego z konkretnymi danymi. Nasi dostawcy usług (patrz poniżej) mogą przeglądać tylko dane zagregowane.

Informacje o kraju i języku są używane przez niektóre aplikacje do sprawdzania, czy Hasbro wyświetla reklamy w danym kraju (patrz poniżej), a jeśli tak, to następuje wyświetlanie reklam w odpowiednim języku lub ich całkowite usunięcie.

Dowiedz się, co robi twoja aplikacja

W tabeli poniżej, w wierszu aplikacji, ✓ (znacznik wyboru) oznacza, że korzystamy z informacji. Podobnie jak w przypadku Beyblade Burst używamy „identyfikatora multiplayer", wiemy czy reklama Hasbro została kliknięta w Twojej aplikacji i tak dalej – wszystko to jest wyjaśnione po wykresie). Zawsze używamy informacji o grze dla każdej aplikacji na liście.

Aplikacja mobilnaZbierane informacje
Identyfikator multiplayerKliknięta reklama HasbroDokonany zakup w aplikacjiAktywność dot. skanowania zabawkiAktywność dot. podłączania zabawki
Beyblade Burst
 
Dance Code    
Equestria Girls  
 
Forcelink 
   
Furby Connect 
FurReal Friends: Get Up & Go Go 
   
FurReal Makers: Protomax 
  
Hanazuki   
HeroVision: Iron Man 
 
 
Littlest Pet Shop: Your World 
 
Love2Learn Elmo 
  
My Little Pony: Friendship Celebration   
 
Play-Doh Touch 
 
Smart R2-D2 
  
Star Wars Studio FX 
 
Transformers: Robots in Disguise   
 

Co oznacza wykres?

Identyfikator multiplayer

W przypadku niektórych aplikacji, takich jak Beyblade Burst, można wybrać nazwę gry z wcześniej ustalonej listy i grać online z innymi dziećmi przez Internet, konfigurować listy przyjaciół i śledzić, kto jest najlepszym graczem. Prowadzimy rejestr wygranych i przegranych w tych grach, ale nie wiemy, kim jesteś na podstawie nazwy w grze.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Aplikacje takie jak Beyblade Burst pozwalają użytkownikom grać między sobą w gry online za pośrednictwem platformy gier innych firm (Photon Cloud firmy Exit Games). Wymaga to użycia dodatkowego, niepowtarzalnego i trwałego identyfikatora („Blader ID”). Gracz wybiera dwie wymyślone przez siebie nazwy, po jednej z każdej z dwóch oddzielnych, stałych list utworzonych przez Hasbro. Dodatek automatycznie dodaje losową liczbę (aby rozróżnić graczy, którzy wybrali tę samą dwuczęściową nazwę). Dlatego gracz nie może wybrać nazwy z dowolnym tekstem, która mogłaby w jakiś sposób go zidentyfikować. Identyfikator Blader ID jest unikalny dla aplikacji, ale nie może być połączony z użytkownikiem (poza rozegraniem meczu przez interfejs gry). Identyfikator Blader ID jest wysyłany z platformą urządzeń (iOS lub Android), tokenem uwierzytelniania z serwerem gry oraz numerem wersji aplikacji na platformę gry. W tym przypadku ten bardzo ograniczony zbiór danych jest używany do dopasowania dwóch graczy składających wniosek o rozgrywkę w „lobby gry”. Nie wymienia się żadnych danych osobowych (innych niż identyfikator Blader ID), a gracze nie mogą komunikować się między sobą (nie ma funkcji „czatu”), Hasbro ani platformy gry.

Identyfikator Blader ID nie jest przechowywany na platformie Photon Cloud po zakończeniu sesji, co oznacza, że poszczególne mecze muszą zostać rozegrane i zakończone (zobacz Jak długo przechowywane są informacje z aplikacji? poniżej), ale statystyki gier, takie jak wygrane i przegrane, są przechowywane przez Hasbro (z identyfikatorami Blader ID) po zakończeniu sesji.

Gracze mogą tworzyć własne tablice liderów na platformie dla znajomych graczy i dla turniejów, które zawierają identyfikator Blader ID, wyszczególniający rankingi meczów. Mogą edytować/usuwać osobiste tablice liderów, dodawać/usuwać znajomych za pomocą identyfikatora Blader ID itp. Gracze mogą również dołączyć do regionalnych tablic rankingowych podczas rozgrywek i meczów.

Kliknięta reklama Hasbro

Podczas korzystania z naszej aplikacji możemy wyświetlać reklamy innych aplikacji lub zabawek, które tworzymy. Czasami, jeśli oglądasz reklamy, możesz dostać więcej rzeczy do Twojej aplikacji za darmo.

Nasza aplikacja informuje nas, czy ktoś korzystający z aplikacji kliknie na reklamę wyświetlaną w aplikacji, ale nie jest podawane imię i nazwisko lub kim jesteś. Nie wysyłamy również do Ciebie reklam w oparciu o to, w jaki sposób działasz w aplikacji.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Nasze aplikacje wyświetlają wyłącznie reklamy produktów i usług Hasbro oraz związane z nimi wydarzenia, takie jak konkursy Beyblade, ale nie są to reklamy osób trzecich.

Oznacza to, że osoba korzystająca z aplikacji kliknęła na reklamę Hasbro. Otrzymujemy tylko informacje o tym, czy ktoś kliknął na konkretną reklamę w aplikacji, wraz z jej identyfikatorem. Również w tym przypadku nie jest wysyłany żaden adres IP ani inne informacje z identyfikatorem aplikacji, z wyjątkiem informacji o grze. Nie wiemy, kto klikał na reklamę. Nie kierujemy reklam do Ciebie ani nie wysyłamy ich na podstawie zachowania użytkownika.

Dokonany zakup w aplikacji

Czy sprzedajemy Ci coś w aplikacji?

Czasami możesz kupić rzeczy do wykorzystania w naszych aplikacjach. Pamiętaj, aby najpierw zapytać mamę lub tatę o pozwolenie na zakup dodatkowych rzeczy! Nasza aplikacja mówi nam, czy ktoś korzystający z aplikacji kupił coś z niej, ale nie jest podawane imię i nazwisko lub kim jesteś.

Jeśli kupujesz rzeczy do jednej z naszych aplikacji, kupujesz je w App Store, a nie u nas. Powinieneś sprawdzić, co oni mówią o Twoich danych. Jeśli przejdziesz do sklepu z aplikacjami lub na inną stronę internetową z naszej aplikacji, powiemy Ci, że nie jest to nasza aplikacja.

Jeśli kupujesz rzeczy w jednej z naszych aplikacji, nie uzyskujemy informacji o tym, jak jest opłacona lub kto ją kupił. Otrzymujemy tylko informację, do której aplikacji wysłać rzeczy.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Oznacza to zakup produktów wirtualnych do użytku w odpowiedniej aplikacji lub innych aplikacjach. Tę możliwość oferują niektóre z naszych aplikacji (zaznaczone ✓ (znacznik wyboru) w zakładce „Zakupy dokonane w aplikacji” w tabeli powyżej). Sprzedajemy wyłącznie wirtualne elementy aplikacji Hasbro związane z daną aplikacją, nie sprzedajemy ani nie wprowadzamy do obrotu żadnych produktów innych firm.

W przypadku dokonania takiego zakupu Państwa karta kredytowa lub inne informacje dotyczące płatności zostaną zebrane i przetworzone przez usługodawcę będącego osobą trzecią (np. Google Play, Apple App Store, Amazon, PayPal), ale nigdy nie zostaną nam przekazane.

Powiadomimy Państwa o opuszczeniu aplikacji lub w inny sposób poinformujemy, że odwiedzana jest witryna lub aplikacja osób trzecich.

Aktywność dot. skanowania zabawki

W przypadku niektórych aplikacji można użyć aparatu w urządzeniu, aby wyświetlić specjalny projekt lub „kod” zabawki i uzyskać więcej informacji na temat gry. Jest to skanowanie zabawek/kodów.

Skanowanie ma na celu wyłącznie dostarczenie tych rzeczy w aplikacji i nie zapisuje nigdzie obrazu. Aplikacja nie wysyła zdjęcia do nas ani do nikogo innego, a skanowanie nie jest wykorzystywane do niczego innego. Dowiadujemy się, że aplikacja wykonała skan zabawek/kodów i że została odblokowana, ale to wszystko.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Niektóre aplikacje mogą również uzyskać dostęp do kamery urządzenia w celu zeskanowania kodu z jednej z naszych markowych zabawek i/lub z innych materiałów promocyjnych, co zostało odnotowane w kolumnie „Aktywność dot. skanowania zabawek” na powyższym wykresie.

Dla jasności, Hasbro może wykorzystać te informacje dotyczące skanowania kodów, na przykład do: odblokowania postaci w grze lub odblokowania przedmiotów w grze (np. akcesoriów do postaci w grze lub ulepszeń/rozszerzeń w celu pokazania postępu w grze).

Fakt zeskanowania kodu jest wysyłany do nas z identyfikatorem aplikacji i odblokowaną nazwą elementu wirtualnego.

Aktywność dot. podłączania zabawki

W niektórych aplikacjach, takich jak Furby Connect, możesz uzyskać aplikację do wysyłania rzeczy do zabawki, na przykład nowej piosenki. W innych przypadkach aplikacja może służyć do sterowania zabawką lub zmiany jej działania. Albo poprzez zabawę z otwartą aplikacją, na przykład Hanazuki, otwiera i używa ona w aplikacji przedmiotów i umiejętności.

Dowiadujemy się, czy tak się stało i jakie rzeczy zostały wysłane do zabawki.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Oznacza to, że aplikacja połączyła się z zabawką Hasbro przez Bluetooth, na przykład w celu dostarczenia do zabawki treści takich jak nowy utwór. Informacje te otrzymujemy za pomocą identyfikatora aplikacji. Niektóre z naszych zabawek mogą korzystać z RFID lub dźwiękowego znaku wodnego zamiast Bluetooth, aby osiągnąć ten sam ogólny cel, jakim jest zapewnienie interakcji między zabawką a aplikacją. Żadna z tych technologii nie udostępnia nam żadnych danych i jest jedynie protokołem komunikacyjnym pomiędzy aplikacją a zabawką przeznaczoną do pracy z aplikacją.

Nasze aplikacje mogą być używane do wysyłania nowych treści itp. do naszych zabawek. Niektóre aplikacje mogą „zdalnie sterować” zabawką przez Bluetooth, ale nic z zabawki poza informacją o grze nie jest odsyłane do żadnej aplikacji. Nasze aplikacje mogą również wysyłać aktualizacje oprogramowania sprzętowego do zabawki, ale tylko wtedy, gdy użytkownik celowo o to poprosi. Nasze aktualizacje oprogramowania sprzętowego mają na celu przede wszystkim umożliwienie dalszego korzystania z aplikacji w zabawce w przypadku aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia lub aktualizacji aplikacji o nowe funkcje gry.

Nie używamy Bluetooth urządzenia ani innych funkcji komunikacyjnych poza grą w aplikacji i podłączonej zabawki, zgodnie z opisem na opakowaniu lub w innych materiałach promocyjnych.

Wiadomości w aplikacji

Aplikacja powie Ci takie rzeczy, jak na przykład, że jest film, którego jeszcze nie oglądałeś, a nawet, że jest coś nowego, co możesz zrobić lub wypróbować w aplikacji. Jeśli tego nie chcesz, poproś mamę lub tatę, aby zmienili ustawienia urządzenia.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Niektóre aplikacje mobilne mogą wysyłać lokalne powiadomienia do urządzenia użytkownika. Powiadomienia lokalne działają inaczej niż powiadomienia typu „push”. W szczególności, powiadomienia lokalne są wiadomościami dostarczanymi bezpośrednio przez aplikację mobilną i nie wymagają gromadzenia ani wykorzystywania danych osobowych użytkownika (innych niż wykorzystanie identyfikatora aplikacji, wyłącznie w celu odnotowania, że wiadomość została wyzwolona i wysłana). Na przykład, lokalne powiadomienie może powiadomić użytkowników, że mają nieobejrzany film wideo lub że, w oparciu o timer automatycznie uruchomiony w aplikacji, Furblings są gotowe do wylęgania się. Należy pamiętać, że można zrezygnować z otrzymywania powiadomień lokalnych na urządzeniu, zmieniając ustawienia urządzenia.

Inne rzeczy

Jeśli masz Beyblade Burst możesz zapisać kod, który aplikacja wyświetla na stronie profilu użytkownika. Jeśli kiedykolwiek usuniesz aplikację, możesz użyć tego kodu do przywrócenia wszystkich postępów w aplikacji.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: „Kod przywracania” jest kojarzony z informacjami zapisywanymi przez Hasbro w ich prywatnej bazie danych hostingu gier AWS. Pozwala graczom na przywrócenie ich aplikacji do ostatniego aktualnego stanu. Kod przywracania jest automatycznie generowany przez aplikację przy pierwszym uruchomieniu. Dla wygody graczy jest to sposób na przywrócenie gry w przypadku usunięcia aplikacji ze swojego urządzenia. Gracz nie może przywracać cudzej gry lub wyszukiwać kodów przywracania. Hasbro wie tylko o postępach w grze na podstawie kodu przywracania.

Jeżeli masz My Little Pony: Friendship Celebration or Love2Learn Elmo, możesz robić zdjęcia i zapisywać je na swoim urządzeniu. Jednak nasza aplikacja nie wysyła zdjęć do nas ani do nikogo innego.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Love2Learn Elmo (oraz Fun2Learn Elmo) i My Little Pony: Aplikacje Friendship Celebration dają użytkownikom możliwość robienia zdjęć i zapisywania ich w albumie zdjęć lub na urządzeniu mobilnym użytkownika, a zdjęcia te nie są zapisywane w dodatkowych „metadanych” (kiedy wykonano zdjęcie, gdzie itp.) i nie są przez nas gromadzone ani udostępniane. Nie zachęcamy również do dzielenia się nimi z innymi. Należy pamiętać, że są one zapisywane w aplikacji fotograficznej urządzenia do użytku prywatnego i jako takie zużywają pamięć proporcjonalnie do rozmiaru pliku(-ów) obrazu.

Jeśli masz aplikację Hasbro Star Wars Studio FX, możesz nagrywać filmy i zapisywać je na urządzeniu. Ale nasza aplikacja nie wysyła wideo do nas ani do nikogo innego.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Aplikacja Hasbro Star Wars Studio FX umożliwia użytkownikom nagrywanie klipów wideo z efektami dźwiękowymi i wizualnymi i zapisywanie ich lokalnie w aplikacji lub na urządzeniu mobilnym użytkownika; klipy te nie są jednak udostępniane użytkownikom za pośrednictwem aplikacji i nie są przez nas gromadzone ani udostępniane. Nie zachęcamy również do dzielenia się nimi z innymi.

Nie otrzymujemy ani nie używamy zdjęć, nagrań ani filmów wideo na urządzeniu.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Nie otrzymujemy ani nie mamy dostępu do obrazów z biblioteki obrazów urządzenia, ani do nagrań audio lub wideo w bibliotekach audio lub wideo urządzenia.

Nie używamy aparatu w urządzeniu do niczego innego i nie używamy żadnych innych możliwości lub funkcji urządzenia, chyba że jest to konieczne w korzystaniu z aplikacji (np. zdjęcia Love2Learn Elmo powyżej).

Nasze aplikacje mobilne nie robią zrzutów ekranu z urządzenia ani nie wykonują podobnych czynności.

Wszystkie aplikacje mogą mieć dostęp do Wi-Fi w celu aktualizacji, a także mogą okresowo wysyłać do nas informacje o grze.

3. Kto może zobaczyć informacje z aplikacji?

Udostępniamy informacje o grze pewnym innym ludziom i firmom, by pomagali nam rozwijać aplikację i czynić ją przyjemniejszą w użyciu.

Być może będziemy musieli wykorzystać informacje z naszej aplikacji z innych ważnych powodów. Na przykład, aby chronić Ciebie, nas lub kogoś innego, lub jeśli prawo lub policja nas do tego zmuszają. Nie możemy sobie wyobrazić, że może się to zdarzyć w przypadku informacji, których używamy, ale jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym, jeśli będziemy w stanie.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy, firmy Localytics, aby pomóc nam w gromadzeniu danych analitycznych i statystycznych w związku z aplikacjami mobilnymi (informacje o grze) oraz w wyświetlaniu reklam w niektórych aplikacjach.

Używamy Microsoft Power BI (Microsoft, Inc.), aby zapewnić pulpit dla pracowników Hasbro do generowania raportów na temat zagregowanych informacji o grach.

Nasi zewnętrzni deweloperzy aplikacji mają dostęp do zagregowanych danych w aplikacji Localytics za pośrednictwem pulpitów Localytics w celu prawidłowego testowania i wdrażania zdarzeń analitycznych w naszych aplikacjach.

Używamy Amazon Web Services (Amazon.com, Inc.) do przechowywania treści, takich jak filmy i reklamy, w celu wyświetlenia ich w naszych aplikacjach i informacjach o grze w Hasbro w prywatnym obszarze pamięci masowej w obrębie AWS.

W przypadku niektórych aplikacji używamy YouTube do przechowywania i wysyłania filmów wideo Hasbro do wyświetlania w aplikacji z kanału YouTube Hasbro, ale staramy się to tak zaprojektować, aby Google nie otrzymywało żadnych informacji z aplikacji poza informacjami potrzebnymi do wysłania filmu, ponieważ używamy jedynie interfejsu API YouTube do dostarczania surowego wideo, które kontrolujemy na naszym własnym kanale YouTube (tj, jesteśmy w stanie zapobiec podążaniu za hiperłączami do innych filmów lub stron internetowych, a nawet wskazywaniu, że filmy pochodzą z naszego kanału YouTube, zapobiegać wyświetlaniu reklam, przed lub po przewijaniu lub wokół ramki wideo i zapobiec ustawieniu plików cookie przeglądarki internetowej lub znaczników nawigacyjnych w aplikacji lub urządzeniu z YouTube przy użyciu tej metody).

W przypadku gier typu multiplayer, takich jak Beyblade Burst, korzystamy z internetowej platformy gier multiplayer Photon Cloud firmy Exit Games. Statystyki meczów związane z identyfikatorem Blader ID są wysyłane do naszego magazynu Amazon Web Services w celu przechowywania wyników meczów dla Ciebie i innych graczy w aplikacji oraz wyświetlania postępów w tablicach liderów dla Ciebie i innych graczy.

Wyłącznie użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych: Należy pamiętać, że dane analityczne i statystyczne zbierane za pośrednictwem aplikacji NERF Energy App są udostępniane UnitedHealthCare; dane te są jednak wykorzystywane do monitorowania wewnętrznych działań aplikacji NERF Energy App i nie są powiązane z dokumentacją zdrowotną osoby fizycznej ani innymi danymi osobowymi.

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim innym niż opisane w niniejszej polityce MPP lub w związku z aplikacjami mobilnymi, w tym w połączeniu:

Z firmami należącymi do naszej grupy, zewnętrznymi dostawcami, konsultantami i innymi usługodawcami lub partnerami, którzy pracują w naszym imieniu nad aplikacjami i potrzebują dostępu do informacji o użytkowniku, aby wykonać dla nas swoją pracę. Podmioty te (w tym wspomniane powyżej) zobowiązały się do zachowania poufności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych, które od nas otrzymują, oraz do niewykorzystywania danych osobowych użytkownika do celów innych niż opisane w niniejszej MPP lub w sposób wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo.

Jeśli uważamy, że jest to konieczne lub właściwe, aby (i) przestrzegać obowiązującego prawa lub przepisów albo procesów prawnych lub odpowiedzieć na zgodne z prawem żądania właściwych organów prawnych; (ii) korzystać, ustanowić, bronić lub chronić prawa i własności Hasbro oraz naszych pracowników, agentów, użytkowników i innych osób trzecich, w tym w celu egzekwowania naszych umów, zasad i warunków korzystania z odpowiedniej aplikacji mobilnej oraz ochrony przed oszukańczymi, niewłaściwymi lub niezgodnymi z prawem przypadkami korzystania z produktów mobilnych; (iii) ochrony Państwa podstawowych interesów lub interesów innej osoby lub w celu ochrony bezpieczeństwa Hasbro, naszych użytkowników lub osób trzecich; w związku z, lub w trakcie negocjacji, rzeczywistego lub proponowanego połączenia, sprzedaży aktywów firmy, upadłości lub reorganizacji, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie, pod warunkiem, że poinformujemy kupującego, że musi on wykorzystać Państwa dane osobowe tylko do celów ujawnionych w niniejszej Polityce Prywatności.

Za Państwa zgodą, do każdej innej osoby.

4. Gdzie są przechowywane informacje z aplikacji?

Ograniczamy informacje, które otrzymujemy jako informacje o grze, staramy się nie uzyskiwać danych osobowych, takich jak adres.

Ale jeśli chcesz wiedzieć, informacje o grze są przechowywane w Stanach Zjednoczonych. Jeśli zdecydujemy się przechowywać informacje o grze gdzie indziej, upewnimy się, że jest to dozwolone.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Staramy się nie zbierać żadnych danych osobowych, jak opisano powyżej.

Informacje o grze są dostępne we wszystkich aplikacjach w Stanach Zjednoczonych, a także w innych krajach, w których posiadamy inne biura lub w których znajdują się nasi usługodawcy. W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych osobowych niż przepisy obowiązujące w danym kraju. Podjęliśmy jednak środki ostrożności, aby wymagać, że wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe pozostaną chronione zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Obejmują one wdrożenie Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między spółkami należącymi do naszej grupy, które wymagają od wszystkich spółek należących do grupy ochrony danych osobowych przetwarzanych przez nie z EOG zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych.

5. Jak długo są przechowywane informacje z aplikacji?

Ograniczamy informacje, które otrzymujemy jako informacje o grze, staramy się nie uzyskiwać danych osobowych, takich jak adres. Ale jeśli chcesz wiedzieć, na ogół pozbywamy się wszystkich informacji o grze, gdy już ich nie potrzebujemy.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Staramy się nie zbierać żadnych danych osobowych, jak opisano powyżej.

Jeżeli posiadamy jakiekolwiek dane osobowe użytkownika związane z aplikacją, przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to racjonalnie konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej MPP oraz zgodnie z naszymi zasadami przechowywania danych, o ile obowiązujące przepisy prawa i/lub regulacje nie wymagają dłuższego okresu przechowywania danych.

W przypadku Beyblade Burst, po zakończeniu krótkiej sesji dopasowywania dane wysyłane do Photon Cloud są niszczone (chyba że wystąpił błąd połączenia, dane są przechowywane w celu rozwiązania problemu przez 14 dni). Po meczu do Hasbro wysyłane są statystyki meczowe, w tym wygrana / przegrana itp. oraz identyfikator Blader ID.

6. Uwaga dla rodziców

Jeśli nie masz jeszcze 13 lat, poproś swoją mamę lub tatę, aby przyjrzeli się temu fragmentowi.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Firma Hasbro opracowała aplikacje mobilne, które będą przyjemnym doświadczeniem dla użytkowników, w tym dla osób poniżej 13 roku życia. Prosimy omówić tę politykę MPP z dziećmi poniżej 13 roku życia, aby lepiej zrozumiały, jak korzystać z aplikacji mobilnych i jakie informacje mogą być wymagane podczas korzystania z aplikacji mobilnych. Hasbro wierzy, że dostarczanie odwiedzającym dokładnej i odpowiedniej informacji o aplikacjach mobilnych będzie informować o wyborach i decyzjach dotyczących sposobu korzystania z aplikacji mobilnych oraz lepiej chronić prywatność użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących tej polityki MPP, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Hasbro zobowiązuje się do przestrzegania Children's Online Privacy Protection Act („COPPA”), ustawy federalnej mającej na celu ochronę dzieci w internecie. Poważnie traktujemy prywatność dzieci i zachęcamy rodziców do odgrywania aktywnej roli w ochronie prywatności ich dzieci i ich doświadczeń w środowisku online przez cały czas. O ile nie określono inaczej w niniejszej polityce MPP, nie gromadzimy danych osobowych od naszych użytkowników.

7. Masz prawo do informacji i możesz złożyć skargę

Wyjaśniliśmy, że staramy się nie zbierać żadnych danych osobowych o Tobie, takich jak Twój adres. Jeśli myślisz, że to robimy, poproś swoją mamę lub tatę, aby poprosili nas o usunięcie ich lub o inne rzeczy, które możemy dla Ciebie zrobić.

Jeśli przebywasz w Europie, masz „prawa” dotyczące swoich danych. Oznacza to, że możesz zmusić nas do zrobienia pewnych rzeczy z twoimi danymi osobowymi lub powstrzymać nas od zrobienia innych rzeczy z twoimi danymi i możesz złożyć skargę, jeśli nie podoba Ci się to, co robimy z twoimi danymi.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby mieć pewność, że nie otrzymamy żadnych Twoich danych osobowych, staramy się ograniczyć je do informacji o grze.

Jeśli jednak posiadamy jakieś Twoje dane osobowe i mieszkasz w Europie, możesz sprawić, że:

powiemy, jakie informacje o Tobie posiadamy i co z nimi robimy
poprawimy Twoje dane osobowe, jeśli są błędne
przestaniemy robić pewne rzeczy z twoimi danymi osobowymi
nie będziemy używać Twoich danych osobowych podczas załatwiania innych rzeczy
możesz zabrać nam swoje dane i przesłać je do kogoś innego
nie będziemy pokazywać Ci informacji marketingowych.

Jeśli chcesz nas zapytać o którąkolwiek z tych rzeczy, zobacz poniżej jak do nas dotrzeć.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz poprosić mamę i tatę o pomoc i wyjaśnienie tego wszystkiego.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Przeglądanie, aktualizacja lub usuwanie Państwa informacji (lub informacji o Państwa dziecku): Jak już wspomniano, o ile w niniejszej polityce MPP nie zaznaczono inaczej, nie gromadzimy danych osobowych naszych indywidualnych użytkowników. Jeśli jednak sądzą Państwo, że nasza Aplikacja mogła w sposób niezamierzony zgromadzić dane osobowe Państwa i/lub Państwa dziecka, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych [link bezpośredni]. Z przyjemnością spełnimy Państwa prośbę.

Jeśli są Państwo rezydentami Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jeśli posiadamy jakiekolwiek Państwa dane osobowe lub dane dziecka (łącznie dane osobowe), wówczas obowiązują następujące prawa do ochrony danych osobowych:

 • Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować lub zażądać ich usunięcia, mogą Państwo to zrobić w każdej chwili kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji „Jak się z nami skontaktować”.
 • Ponadto mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, prosić nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych lub prosić o możliwość ich przenoszenia. Również w tym przypadku mogą Państwo skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych pod poniższym nagłówkiem „Jak się z nami skontaktować”.
 • Mają Państwo w każdej chwili prawo do rezygnacji z komunikacji marketingowej, którą Państwu wysyłamy. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa klikając na link „ wypisz się” lub „zrezygnuj” w wysyłanych przez nas e-mailach marketingowych. Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), prosimy o kontakt z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Jak zadać nam pytanie” poniżej.
 • Podobnie, jeśli zebraliśmy i przetwarzamy Państwa dane osobowe za Państwa zgodą, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przez nas przeprowadzonego przed wycofaniem się przez użytkownika, ani na przetwarzanie danych osobowych przez użytkownika w oparciu o legalne podstawy przetwarzania danych inne niż zgoda.

Mają Państwo następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych: (i) dostępu do nich, ich poprawiania, aktualizowania lub żądania ich usunięcia; (ii) sprzeciwiania się przetwarzaniu Państwa danych osobowych; (iii) żądania od nas ograniczenia ich przetwarzania; (iv) żądania ich przenoszenia; oraz (v) rezygnacji z publikacji marketingowych. Mogą Państwo skorzystać z tych praw kontaktując się z nami za pomocą podanych poniżej danych kontaktowych. Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z naszym gromadzeniem i wykorzystywaniem Państwa danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem ochrony danych.

Odpowiadamy na prośby osób, które chcą skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

8. Zabezpieczanie Twoich danych osobowych

Staramy się nie uzyskiwać żadnych Twoich danych osobowych. Ale robimy rzeczy mające na celu zabezpieczenie wszelkich danych osobowych, które możemy uzyskać.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Staramy się nie zbierać żadnych danych osobowych, jak opisano powyżej. Firma Hasbro ustanowiła jednak politykę mającą na celu ochronę wszelkich danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i/lub zniszczeniem. Hasbro stara się na przykład zapewnić dostęp do danych osobowych tylko tym pracownikom, którzy pełnią zgodne z prawem funkcje biznesowe. Hasbro okresowo dokonuje również przeglądu swoich procedur bezpieczeństwa w celu rozważenia odpowiednich nowych technologii i uaktualnionych metod.

Pomimo naszych wysiłków, należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzenikalne. W tym celu Hasbro poinformuje użytkowników o naruszeniu danych osobowych, które może mieć wpływ na ich dane osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem.

9. Jeśli mieszkasz w Kalifornii

Nie pozwalamy innym na korzystanie z naszych informacji o aplikacjach lub informacji o grach, aby pomóc im w sprzedaży czegokolwiek, co jest skierowane do Ciebie.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Od 2005 roku, Kodeks Cywilny Kalifornii sekcja 1798.83 zezwala użytkownikom będącym rezydentami Kalifornii na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych stronom trzecim dla ich bezpośrednich celów marketingowych. Nie udostępniamy świadomie danych osobowych zebranych przez Hasbro za pośrednictwem aplikacji mobilnych osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki ujawniania informacji, prosimy o kontakt:

Hasbro, Inc.
DW: Administrator aplikacji
1027 Newport Avenue, Mailstop A906
Pawtucket, RI 02861
(800) 255-5516

10. Jak zadać nam pytanie?

Mamy nadzieję, że pomogliśmy Ci zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje informacje. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz kliknąć tutaj, aby nas o coś zapytać, lub poprosić swoją mamę lub tatę, aby do nas zadzwonili, wysłali do nas e-mail lub wysłali do nas list z informacjami podanymi poniżej:

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Prosimy o kontakt:

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących MPP, np. jeżeli uważają Państwo, że nasza aplikacja mogła w sposób niezamierzony zgromadzić dane osobowe Państwa i/lub Państwa dziecka, prosimy o kontakt na adres:

Dla rodziców i konsumentów, którzy mają siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi:

E-mail: consumer_affairs@hasbro.co.uk

Darmowa infolinia: 00800 2242 72 76

Lub prosimy napisać do nas na adres:

Hasbro Consumer Affairs Department
PO Box 43
Newport
Gwent NP19 4YH

W celu uzyskania informacji od inspektora ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem DPO@hasbro.com.

Dla rodziców i konsumentów, którzy mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych:

Hasbro, Inc.
DW: Administrator aplikacji
1027 Newport Avenue, Mailstop A906
Pawtucket, RI 02861
(800) 255-5516

Informacje na temat innych kwestii można uzyskać pod adresem http://corporate.hasbro.com/en-us/consumer-care.

Jak wspomniano powyżej, Hasbro jest licencjobiorcą Programu Certyfikacji ESRB. Jeżeli uważają Państwo, że nie odpowiedzieliśmy na Państwa zapytanie dotyczące ochrony prywatności lub zapytanie to nie zostało rozpatrzone w sposób zadowalający, prosimy o kontakt z ESRB pod adresem https://www.esrb.org/privacy/contact.aspx lub:

ESRB
DW: Privacy Certified Program
420 Lexington Avenue, Suite 2024
New York, NY 10170
privacy@esrb.org

11. Kiedy i w jaki sposób może się to zmienić?

Możemy zmienić to, o czym tutaj mówimy. Data na górze wskazuje ostatnią datę, kiedy to zrobiliśmy.

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH: Możemy zmienić postanowienia niniejszej MMP w dowolnym czasie (np. w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe) i wskażemy, kiedy zmiany zostały wprowadzone, zmieniając datę w górnej części niniejszej MMP. Aktualizując niniejszą Politykę Prywatności, podejmiemy odpowiednie działania w celu poinformowania Państwa, zgodnie z wagą dokonywanych przez nas zmian. Uzyskamy Państwa zgodę na wszelkie istotne zmiany w Polityce Prywatności, jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.