SEKRETESSPOLICY FÖR HASBROS MOBILAPP

(Senast uppdaterad: 14 June 2018)

Din integritet är viktig för Hasbro

 

Vi är Hasbro, Inc. och finns i USA. Vi tillverkar leksaker och spel som är tillgängliga runt om i världen.

Här berättar vi hur vi använder information och skyddar den varje gång du använder någon av de appar som nämns nedan. Läs noggrant igenom all den här informationen och be en vuxen att förklara allt som du inte förstår.

Föräldrar och vuxna: avsnitt som markerats med "FÖR VUXNA" innehåller ytterligare detaljer och närmare information.

FÖR VUXNA: Hasbro, Inc. är ett internationellt leksaksföretag med säte i USA, men med dotterbolag i hela världen och har rollen som personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som behandlas av mobilapparna.

Den här sekretesspolicyn för mobilappar ("Mobilappspolicyn") förklarar hur Hasbro, Inc. och dess dotterbolag (sammantaget "Hasbro", "vi", "vår" eller "oss") samlar in, använder och avslöjar information i samband med användning av de mobilappar som räknas upp nedan och andra mobilappar där denna Mobilappspolicy visas (sammantaget "Mobilapparna" eller "Apparna").

Vilka är ESRB och vilka uppdrag utför de åt Hasbro?

Vi har bett en organisation som heter ESRB att kontrollera hur våra Appar använder information och skyddar den, och att se till att allt går rätt till. ESRB kommer att kontrollera våra Appar regelbundet.

FÖR VUXNA: Den här Mobilappspolicyn och certifieringen "ESBR privacy certified" som visas i Mobilappspolicyn bekräftar att Hasbro är en godkänd licensinnehavare och medlem av sekretesscertifieringsprogrammet från den amerikanska organisationen ESBR som bedömer dator- och tv-spel ("ESBR"). Besök http://www.esrb.org/privacy/index.aspx för ytterligare information. För att skydda dina personuppgifter har vi frivilligt gått med i detta sekretessinitiativ och våra Mobilappar har granskats och certifierats av ESRB, för att garantera att de uppfyller gällande krav för insamling och användning av uppgifter på internet. Som licensinnehavare för detta sekretessinitiativ granskas våra Mobilappar regelbundet och vi omfattas även av olika tillsynsåtgärder och ansvarsmekanismer som inte härrör från ESRB.

Vi vill att du tar dig tid att läsa igenom den här Mobilappspolicyn noggrant.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1.    Apparna
 2.    Dina uppgifte
 3.    Vem kan se uppgifter från Appen?
 4.    Var lagras uppgifter från Appen?
 5.    Hur länge sparas uppgifter från Appen?
 6.    Meddelande till föräldrar
 7.    Du har rättigheter när det gäller dina uppgifter och kan klaga
 8.    Så här skyddar du dina personuppgifter
 9.    Om du befinner dig i Kalifornien
 10.    Här kan du ställa frågor till oss
 11.    När kan detta förändras och hur?

1. Apparna

Den information som ges på den här sidan gäller enbart de Appar som namnges nedan. Och alla andra Appar från oss där den här informationen visas.

FÖR VUXNA: Den här Mobilappspolicyn gäller från och med det senaste uppdateringsdatum som anges ovan och gäller endast information som samlas in av Hasbro om användare av följande Mobilappar och andra mobilappar som tillhandahålls av Hasbro och som länkar till Mobilappspolicyn:

Beyblade Burst
Dance Code
Equestria Girls
ForceLink
Furby Connect World
FurReal Makers: Protomax
FurReal Friends: Get Up & Go Go
Hanazuki: Full of Treasures
HeroVision: Iron Man
Littlest Pet Shop Your World
Love2Learn Elmo
My Little Pony: Friendship Celebration
Play-Doh Touch
Smart R2-D2
Star Wars Studio FX
Transformers: Robots in Disguise

Om din App inte nämns ovan kommer vi att berätta vad som gäller för den någon annanstans, eller så kan det hända att din app kommer från någon annan, inte oss. I så fall bör du läsa vad de säger om sin app och hur de använder dina uppgifter.

FÖR VUXNA: Den här Mobilappspolicyn gäller inte några andra uppgifter som samlas in av Hasbro på något annat sätt. För att förtydliga så gäller Mobilappspolicyn inte för någon av Hasbros webbplatser, Hasbros övriga mobilappar som inte länkar hit, Hasbros övriga internetbaserade tjänster (t.ex. sociala medier), eller några appar, webbplatser eller internettjänster som tillhandahålls av andra företag eller organisationer som vi eventuellt länkar till.

Din användning av en mobilapp, webbplats eller internettjänst från någon tredje part omfattas av denna parts aktuella sekretesspolicyer och användarvillkor och vi vill uppmuntra dig att läsa denna tredje parts sekretesspolicyer och användarvillkor innan du tillhandahåller några personuppgifter eller annan information eller använder den aktuella mobilappen, webbplatsen eller internettjänsten.

2. Dina uppgifter

Vi samlar in en del information om den smarta enhet som du använder för att spela i vår App (kanske din mammas eller pappas mobiltelefon eller iPad) och hur du använder Appen (vi kallar all den här informationen för "Spelinfo"). Vi försöker göra allt detta på ett sätt som gör att informationen är skyddad.

DVi gör vårt bästa att inte samla in någon personlig information om dig, som din adress. Vi vill inte ha den informationen. Vi är bara intresserade av hur vår App används, till exempel hur länge ett visst spel spelas.

Enhetsinformation som används vid första speltillfället

Vi samlar in viss information om den smarta enhet som du använder vår App på (kanske din mammas eller pappas mobiltelefon eller iPad) för att undvika att repetera meddelanden och göra våra Appar lätta att spela med, men vi gör detta på ett sätt som gör att informationen är skyddad.

FÖR VUXNA: Innan en App används för första gången används enhets-ID:t och IP-adressen för den enhet som Appen installerats på internt av Appen, för att skapa en slumpvis vald identifierare (dvs ett "slumpat ID", som vi kallar för ett "App-ID") och som är unikt för just den Appen. Våra Appar skickar inte enhets-ID:t eller IP-adressen till oss eller någon tredje part, och vår App använder inte denna information till någonting annat. Informationen används enbart till att skapa ett unikt App-ID. Användaren kan inte komma åt App-ID:t på enheten. App-ID:t skapas bara den första gången som Appen öppnas och kan ansluta till Internet och inte igen, förutom om Appen avinstalleras och senare installeras igen.

Processen för att använda App-ID:t har utformats så att det är nästan omöjligt att återskapa den ursprungliga informationen (enhets-ID:t, IP-adressen) baserat på App-ID:t. App-ID:t är dessutom unikt för varje installerad Mobilapp. Om du raderar vår App och sedan hämtar samma App igen till samma enhet, kommer den att få ett annat App-ID. Om du hämtar samma App till flera olika enheter, kommer App-ID:t att vara olika på varje enhet, även om samma person använder Appen på flera enheter. App-ID:t i en app avslöjar inte, och "känner inte till" App-ID:t för någon annan App, enhet eller plattform.

Vår App använder din enhets information (till exempel för att gissa vilket land och stad den finns i) för att se till att du får rätt App på rätt språk, samt för att berätta sådant som du eventuellt vill veta om Appen eller leksaken.

FÖR VUXNA: Hasbro kommer att ha kunskap om enhetstyp, enhetens operativsystem (t.ex. iOS eller Android) och språkinställning, samt vilken nätverksoperatör som enheten använder (t.ex. Telia, Tre, Comviq) och gissar vilket land och stad den befinner sig i (baserat på den nätverksinformation som enheten använder) och dess App-ID (förutsatt att enheten ansluts till Internet). Den här informationen används för att avgöra vilken version av Appen som ska installeras på enheten och på vilket språk (om landet är Frankrike kommer t.ex. den franska versionen att levereras), för att användaren ska få en lämplig App, för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller utöva våra berättigade affärsintressen när det gäller att tillhandahålla och underhålla våra Appar.

Spelinfo

Vi använder Spelinfo för att ta reda på hur barn eller vuxna använder vår App, så att vi kan göra den bättre, lättare och roligare att använda. Vi samlar in Spelinfo varje gång du använder Appen, förutsatt att du är uppkopplad till Internet. Vi gör vårt bästa att inte samla in någon personlig information om dig, som din adress. Vi är bara intresserade av hur vår App används, till exempel hur länge ett visst spel spelas.

FÖR VUXNA: App-ID:t används för att hjälpa oss att samla in opersonlig analytisk och statistisk information som rör användningen av våra Appar och spelinformation (sammantaget Spelinfo), t.ex. sessionens längd (hur länge Appen användes), vilka spelnivåer som nåddes i Appen, om appen anslöts till en Hasbro-leksak, osv. Det kan även användas för att skicka meddelanden i Appen som rör spelet (se nedan). Detta kan inaktiveras i enhetens inställningar om så önskas.

Vi använder denna Spelinfo, som inte identifierar enskilda användare, i samband med våra berättigade affärsintressen, för att analysera trender, administrera våra Appar, rätta fel i dem om det uppstår problem, samt för att samla in demografisk information om vår användarbas i sin helhet (t.ex. antal användare i ett land eller en region), så att vi kan förbättra våra Appar och leksaker.

Trots att Spelinfon är kopplad till ett App-ID kopplas den här informationen inte till någon personlig information om användarna. Även om vi känner till App-ID, enhetstyp, operativsystem, enhetsspråk, spelstatistik, nätverksoperatör, samt trolig stad och land där enheten befinner sig, så är detta inte tillräckligt för att vi ska kunna identifiera den enskilda personen som använde Appen. Trots detta begränsar Hasbro vilka medarbetare som har rätt att se App-ID:n som är kopplade till vissa uppgifter. Våra tjänsteleverantörer (se nedan) har endast tillgång till sammanställda uppgifter.

Land- och språkinformationen används av vissa Appar för att kontrollera om Hasbro visar annonser i landet i fråga (se nedan) och om så är fallet, för att visa annonser på rätt språk eller ta bort dem helt och hållet.

Ta reda på vad din App gör

Om raden för din App i tabellen nedan innehåller ett  (är förkryssad) så betyder detta att vi använder den här informationen. Exempelvis, för Beyblade Burst använder vi "Multispelar-ID", vi känner till om någon har klickat på en Hasbro-annons från din App, och så vidare – allt detta förklaras närmare efter tabellen). Vi använder alltid Spelinfo, för alla Appar i listan.

MobilappUppgifter som samlas in
Multispelar-IDHasbro-annons klickadKöp i appen gjortLeksaksskanningLeksaksanslutning
Beyblade Burst
 
Dance Code    
Equestria Girls  
 
Force Link 
   
Furby Connect 
FurReal Friends: Get Up & Go Go 
   
FurReal Makers: Protomax 
  
Hanazuki   
HeroVision: Iron Man 
 
 
Littlest Pet Shop: Your World 
 
Love2Learn Elmo 
  
My Little Pony: Friendship Celebration   
 
Play-Doh Touch 
 
Smart R2-D2 
  
Star Wars Studio FX 
 
Transformers: Robots in Disguise   
 

Vad betyder tabellen?

Multispelar-ID

För vissa appar, som Beyblade Burst, kan du välja att spelnamn från en förinställd lista och spela emot andra barn över nätet, skapa listor med dina vänner och hålla koll på vilka spelare som är bäst. Vi sparar information om vem som vinner och förlorar de här spelen, men vi vet inte vem du är bara för att vi har ditt spelnamn.

FÖR VUXNA: Appar som Beyblade Burst låter användarna spela mot varandra över internet, via en spelplattform från tredje part (Photon Cloud från Exit Games). Detta kräver att ytterligare en unik identifierare används (ett ("Blader-ID").En spelare väljer två skojiga namn, ett från var och en av två separata, fördefinierade listor som skapats av Hasbro. Appen lägger automatiskt till ett slumpvis valt nummer på slutet av namnet (för att skilja mellan spelare som väljer samma tvådelade namn). Det här betyder att användaren inte kan välja ett namn som eventuellt skulle kunna identifiera honom eller henne. Blader-ID:t är unikt för Appen, men kan inte länkas tillbaka till användaren (annat än i samband med spel via spelgränssnittet). Blader-ID:t skickas via enhetens operatívsystem (iOS eller Android), som ett token för autentisering hos spelservern, tillsammans med App-versionen. Här används denna väldigt begränsade mängd information för att matcha två spelare som har begärt en match i en "spellobby". Inga personuppgifter (förutom Blader-ID:t) utbyts och spelarna kan inte kommunicera med varandra (det finns ingen chatt-funktion), Hasbro eller spelplattformen.

Blader-ID:t sparas inte på Photon Cloud-plattformen under längre tid än spelsessionen pågår, vilket är den tid det tar för den enskilda matchen att spelas och avslutas (se Hur länge sparas information från Appen? nedan), men spelstatistik, som vinster och förluster, sparas av Hasbro (tillsammans med Blader-ID) efter sessionen.

Spelare kan skapa egna resultattavlor på spelplattformen för vänner som är kända av spelaren och för turneringar. Dessa innehåller Blader-ID och information om matchrankning. De kan redigera/ta bort sina personliga resultattavlor, lägga till/ta bort vänner med BladerID, osv. Spelare kan även gå med i regionala resultattavlor när de spelar turneringar och matcher.

Hasbro-annons klickad

När du använder vår App kan det hända att vi visar annonser om andra appar eller leksaker som vi tillverkar. Ibland kan du få saker för din App gratis om du tittar på en annons.

Appen berättar för oss att någon som använde din App klickade på en annons som visades i Appen, men inte ditt namn eller vem du är. Vi skickar inte heller annonser till dig baserat på hur du agerar i Appen.

FÖR VUXNA: Våra Appar visar endast annonser för Hasbros produkter och tjänster, samt för relaterade aktiviteter som Beyblade-tävlingar, men inga annonser från tredje part.

Den här parametern används för att visa att någon som använt Appen har klickat på en Hasbro-annons. Vi får bara information om att någon har klickat på en viss annons i Appen, samt Appens App-ID. Återigen skickas ingen IP-adress eller annan information tillsammans med App-ID:t, förutom Spelinfo. Vi vet inte vem som klickade på annonsern. Vi skickar ingen form av riktad reklam eller annonser som valts ut baserat på användarens beteende.

Köp i appen gjort

Säljer vi någonting i Appen?

Ibland går det att köpa saker som kan användas i våra Appar. Var noga med att fråga din mamma eller pappa om lov innan du köper saker! Våra Appar berättar för oss att någon som använde Appen köpte någonting i den, men inte ditt namn eller vem du är.

Om du köper saker för någon av våra Appar så köper du dem via app-butikerna, inte från oss. Du bör läsa igenom vad de säger om dina personuppgifter. Om du besöker App Store eller någon annan webbplats från vår App kommer vi att berätta för dig att den platsen inte tillhör oss.

Om du köper saker i någon av våra Appar får vi ingen information om hur de betalades eller vem som köpte dem. Vi vår bara veta vilken App vi ska skicka sakerna till.

FÖR VUXNA: Detta betyder ett köp av virtuella produkter som kan användas i den aktuella Appen eller i andra Appar. Den här funktionen erbjuds av vissa av våra Appar (de som har ett  (förkryssning) för "Köp i appen gjort" i tabellen ovan). Vi säljer enbart virtuella föremål via köp i appen som kan användas i Appen i fråga. Vi varken säljer eller marknadsför några produkter från tredje part.

Om den här typen av köp görs kommer din kreditkortsinformation eller andra betalningsuppgifter att samlas in och behandlas av den utomstående tjänsteleverantören (t.ex. Google Play, Apple App Store, Amazon, PayPal), men de kommer aldrig att vidarebefordras till oss.

Vi kommer att meddela dig när du lämnar Appen eller på annat sätt visa att du omdirigeras till en webbplats eller app som tillhör en utomstående part.

Leksaksskanning

Med vissa appar kan du använda kameran på din enhet för att visa en särskild design eller "kod" på din leksak för att få flera saker att använda i spelet. Detta kallas en leksaks-/kodskanning

Vi använder endast skanningbilden för att ge dig de här sakerna i Appen och sparar ingen bild någonstans. Appen skickar inte något foto till oss eller någon annan, och vi använder inte skanningbilden till någonting annat. Vi får ett meddelande om att din App har gjort en leksaks-/kodskanning och vilka saker som låstes upp, men det är allt.

FÖR VUXNA: Vissa Appar kan också använda enhetens kamera för att skanna en kod på någon av våra egna leksaker och/eller från reklammaterial. Detta visas i "Leksaksskanning"-kolumnen i tabellen ovan.

För att förtydliga så används denna kodskanninginformation av Hasbro för att till exempel: Låsa upp en karaktär eller ett föremål i spelet (t.ex. ett tillbehör till någon av karaktärerna i spelet eller en förbättring av spelupplevelsen).

Information om det faktum att en kod skannades in skickas till oss tillsammans med App-ID:t och namnet på det virtuella föremål som låstes upp.

Leksaksanslutning

Med vissa Appar, som Furby Connect, kan du använda Appen för att skicka saker till en leksak, som en ny sång. I andra fall kanske du kan använda Appen för att styra din leksak eller förändra vad den gör. Eller så kanske du kan öppna och låsa upp föremål och förmågor i Appen genom att leka med din leksak samtidigt som Appen är igång

Vi får ett meddelande när detta händer och får veta vilka saker som skickades till leksaken.

FÖR VUXNA: Det här betyder att Appen har anslutits till en Hasbro-leksak via Bluetooth, till exempel för att skicka innehåll, som en ny sång, till leksaken. Vi får den här informationen tillsammans med App-ID:t. Vissa av våra leksaker använder RFID eller ljud-vattenstämpling istället för Bluetooth, för att uppnå samma allmänna syfte, att möjliggöra interaktion mellan leksaken och Appen. Ingen av dessa tekniker delar någon information med oss, utan är endast kommunikationsprotokoll mellan Appen och den leksak som är utformad för att fungera tillsammans med Appen.

Våra Appar kan användas för att skicka nytt innehåll med mera till våra leksaker. Vissa Appar kan "fjärrkontrollera" en leksak via Bluetooth, men ingen information från någon leksak, förutom Spelinfo, skickas tillbaka till någon App. Våra Appar kan även skicka firmware-uppdateringar till leksaken, men bara om du avsiktligen ber den att göra detta. Våra firmware-uppdateringar är huvudsakligen avsedda att göra det möjligt för Appen att fortsätta användas tillsammans med leksaken om enhetens operativsystem uppdateras eller om Appen uppdateras med nya spelfunktioner.

Vi använder inte enhetens Bluetooth- eller annan kommunikationsfunktion för någonting annat än vad spel med Appen och den anslutna leksaken förväntas göra enligt beskrivningen på förpackningen eller i annat marknadsföringsmaterial.

Meddelanden i appen

Din App kan meddela dig om saker som att det finns en video du inte har tittat på ännu, eller att det finns någonting nytt som du kan göra eller prova i Appen. Om du inte vill ha den här typen av meddelanden kan du be din mamma eller pappa att ändra detta i enhetens inställningar.

FÖR VUXNA: Vissa Mobilappar kommer eventuellt att skicka lokala aviseringar till användarens enhet. Lokala aviseringar fungerar inte på samma sätt som "push"-aviseringar. Mer specifikt är lokala aviseringar meddelanden som levereras direkt via Mobilappen och som inte kräver insamling eller användning av användarens personliga information (förutom App-ID, enbart för att notera att meddelandet har skapats och skickats). En lokal avisering kan till exempel berätta för en användare att det finns en video som han/hon inte har tittat på eller att, baserat på ett tidur som körs automatiskt inuti Appen, det finns Furblings som är redo att kläckas. Observera att du kan tacka nej till att få lokala aviseringar på en enhet genom att ändra enhetens inställningar.

Övrig information

Om du har Beyblade Burst, kan du skriva upp en kod som Appen visar på din användarprofilsida. Om du någonsin raderar Appen kan du använda koden för att återställa allt du har gjort i den.

FÖR VUXNA: "Återställningskoden" är kopplad till den Spelinfo som Hasbro sparar i sin privata speldatabas hos Amazon Web Services. Den gör det möjligt för spelare att återställa sin App till den status den hade när den senast användes. Återställningskoden skapas automatisk av Appen den första gången den körs. Den tillhandahålls för att ge spelare ett bekvämt sätt att återställa sitt spel om de raderat Appen från sin enhet. Spelare kan inte återställa någon annans spel eller söka upp Återställningskoder. Hasbro känner bara till spelarnas spelstatus i appen baserat på återställningskoden.

Om du har My Little Pony: Friendship Celebration eller Love2Learn Elmo, så kan du ta foton och spara dem på din enhet. Men Appen skickar inte fotona till oss eller någon annan.

FÖR VUXNA: Love2Learn Elmo (även kallad Fun2Learn Elmo) och My Little Pony: Friendship Celebration ger användarna möjlighet att ta bilder och spara dem i ett fotoalbum inuti appen eller på sin mobila enhet, men dessa bilder sparas inte med extra "metadata" (uppgifter om när eller var bilden togs, t.ex.) och de varken samlas in eller delas av oss. Vi uppmuntrar inte heller användarna att dela dem med andra personer. Observera att de här bilderna sparas i enhetens fotoapplikation, för din privata användning och att de därmed kommer att använda minne i proportion till deras storlek.

Om du har Hasbro Star Wars Studio FX-appen, kan du spela in videor och spara dem på din enhet. Men vår App skickar inte dessa videor till oss eller någon annan.

FÖR VUXNA: Hasbro Star Wars Studio FX-appen ger användaren möjlighet att skapa videoinspelningar med ljud och visuella effekter och sedan spara dem lokalt i appen och/eller på användarens mobilenhet – videoklippen delas dock inte med andra användare via appen och samlas heller inte in eller sprids av oss. Vi uppmuntrar inte heller användarna att dela dem med andra personer.

Vi varken hämtar eller använder foton, inspelningar eller videor från din enhet

FÖR VUXNA: Vi varken hämtar eller har åtkomst till bilder i enhetens bildbibliotek eller ljud- och videoinspelningar i enhetens ljud- eller videobibliotek.

Vi använder inte enhetens kamera i något annat syfte och använder inte heller några andra av enhetens funktioner, förutom där detta är nödvändigt för att Appen ska fungera (t.ex. ta foton i Love2Learn Elmo enligt vad som beskrivs ovan).

Våra Mobilappar tar inga skärmbilder av aktiviteter på enheten eller utför andra liknande aktiviteter.

Alla Appar har åtkomst till wifi för uppdateringar och skickar eventuellt Spelinfo till oss från tid till annan.

3. Vem kan se uppgifter från Appen?

Vi låter andra personer och företag se Spelinfo, för att hjälpa oss att hålla Appen igång och göra den roligare att använda.

Det kan hända att vi behöver använda uppgifter från vår App av andra goda skäl. Till exempel för att skydda dig, oss eller någon annan, eller om lagstiftning eller polisen kräver att vi använder den i något syfte. Vi kan inte tänka oss att detta skulle kunna hända med de uppgifter som vi använder, men vi kommer att göra vårt bästa för att informera dig om att det gjorts om så är fallet.

FÖR VUXNA: Vi använder en utomstående tjänsteleverantör, Localytics, för att hjälpa oss att samla in analysmaterial och statistik i samband med våra Mobilappar (Spelinfo) och för att hjälpa oss att visa annonser i vissa Appar.

Vi använder Microsoft Power BI (Microsoft, Inc.) för att skapa en kontrollpanel där Hasbros anställda kan ta fram rapporter baserat på den sammanställda Spelinfon.

Våra utomstående app-utvecklare har tillgång till sammanställda uppgifter från Localytics via Localytics kontrollpaneler, för att de ska kunna testa och implementera olika analyshändelser i våra Appar.

Vi använder Amazon Web Services (Amazon.com, Inc.) för att spara innehåll som videor och annonser att visa i våra Appar och Spelinfo, i Hasbros privata lagringsutrymme hos AWS.

För vissa Appar använder vi YouTube för att lagra och skicka videor som ska visas i Appen från Hasbros YouTube-kanal, men vi har lagt oss vinn om att designa dem så att Google inte får någon information från Appen, förutom vad som krävs för att videon ska kunna skickas, eftersom vi bara använder YouTubes API för att tillhandahålla det obearbetade videoflöde som vi kontrollerar på vår YouTube-kanal (dvs vi kan hindra att du följer hyperlänkar till andra videor eller webbplatser, eller till och med markera att videorna kommer från vår YouTube-kanal, förhindra reklam, både före, efter och runt videons ram, samt förhindra att YouTube sparar webb-cookies eller beacons i din App eller på din enhet med hjälp av den här metoden).

För spel som kan spelas av flera spelare, som Beyblade Burst, använder vi Exit Games Photon Cloud-plattform för flera spelare. Matchstatistik för ditt Blader-ID skickas till vårt lagringsutrymme hos Amazon Web Services för att vi ska kunna spara resultat från matcher åt dig och andra spelare i Appen, samt kunna visa framsteg och resultattavlor för dig och andra spelare.

Endast för användare i USA:Observera att det analysmaterial och den statistik som samlas in via vår NERF Energy-app delas med UnitedHealthCare, men att dessa uppgifter endast används för att övervaka de interna funktionerna i NERF Energy-appen och inte på något sätt kopplas till en enskild persons medicinska journaler eller annan personlig information.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan tredje part än de som beskrivs i denna Mobilappspolicy, eller i samband med Mobilapparna, samt:

Med andra koncernföretag, tredjepartsleverantörer eller andra tjänsteleverantörer eller samarbetspartners som arbetar med Apparna på uppdrag av oss och behöver komma åt dina uppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter åt oss. Dessa entiteter (inklusive de som nämnts ovan) har gett sitt samtycke till att hålla alla personuppgifter som de får av oss konfidentiella, säkra och skyddade, samt att inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än vad som beskrivs i denna Mobilappspolicy, eller enligt vad som krävs eller tillåts enligt gällande lagstiftning.
När vi anser att det är nödvändigt eller rimligt för att (i) efterleva gällande lagstiftning eller regelverk, eller en rättslig process, eller besvara lagenliga förfrågningar från rättsliga organ; (ii) utöva, etablera, försvara eller skydda rättigheter och egendom som tillhör Hasbro eller dess anställda, agenter, användare och annan tredje part, inklusive för att framtvinga efterlevnad av våra avtal, policyer och användarvillkoren för Mobilappen i fråga eller våra produkter; eller (iii) skydda dina eller någon annan persons vitala intressen, eller för att skydda Hasbros, våra användares eller någon utomstående parts säkerhet; samt i samband med eller under förhandlingar om någon faktisk eller möjlig sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, konkurs eller omorganisation, finansiering eller försäljning av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag, förutsatt att vi informerar köparen om att denne endast får använda dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy.
Med ditt samtycke, till valfri annan person.

4. Var lagras uppgifter från Appen?

Vi begränsar den information vi erhåller till Spelinfo och gör vårt bästa för att inte samla in någon personlig information, som din adress.

Men om du vill veta, så lagras Spelinfo i USA. Om vi bestämmer oss för att lagra Spelinfon någon annanstans kommer vi att kontrollera att detta är tillåtet.

FÖR VUXNA: Vi försöker undvika att samla in några personuppgifter, enligt vad som beskrivs ovan.

Vi sparar Spelinfon från alla våra Appar i USA, samt i andra länder där vi har kontor eller där våra tjänsteleverantörer är baserade. Dessa länder har eventuellt annan lagstiftning om skydd av personuppgifter än det land där du är bosatt. Vi har dock vidtagit skyddsåtgärder för att kunna garantera att alla personuppgifter som samlas in av oss skyddas i enlighet med denna Sekretesspolicy. Dessa åtgärder inkluderar att implementera Europakommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan företagen i vår koncern, vilka kräver att alla koncernföretag skyddar personuppgifter från EES-området som de behandlar i enlighet med den dataskyddslagstiftning som gäller inom EU.

5. Hur länge sparas uppgifter från Appen?

Vi begränsar den information vi erhåller till Spelinfo och gör vårt bästa för att inte samla in någon personlig information, som din adress. Men om du vill veta, så gör vi oss normalt sett av med all Spelinfo när vi inte längre behöver den.

FÖR VUXNA: Vi försöker undvika att samla in några personuppgifter, enligt vad som beskrivs ovan.

Om vi har samlat in några av dina personuppgifter i samband med Appen, så sparar vi dessa så länge vi rimligen behöver dem för att kunna utföra de ändamål som beskrivs i den här Mobilappspolicyn, samt i enlighet med våra bevaringsriktlinjer, där sådana finns, såvida det inte krävs att uppgifterna sparas enligt gällande lagstiftning eller regelverk.
När det gäller Beyblade Burst förstörs den information som skickats till Photon Cloud så snart den korta spelarmatchningssessionen är slut (förutom om det uppstod anslutningsproblem, då informationen sparas i 14 dagar för problemlösningsändamål). Efter en match skickas spelstatistik, inklusive vinst/förlust osv. och Blader-ID till Hasbro.

6. Meddelande till föräldrar

Om du inte har fyllt 13 år ännu behöver du be din mamma eller pappa att läsa igenom den här delen.

FÖR VUXNA: Hasbro har utformat sina Mobilappar så att de ska ge användarna en rolig upplevelse, inklusive de som är under 13 år. Diskutera gärna igenom den här Mobilappspolicyn med dina barn som är under 13 år, så att de får en bättre förståelse för hur Mobilappen ska användas och vilken information de eventuellt kommer att behöva ange när de använder våra Mobilappar. Hasbro anser att man genom att ge sina besökare korrekt och adekvat information om Mobilapparna hjälper dem att fatta välgrundade val och beslut om hur de använder Mobilapparna och att detta ger ett bättre skydd för deras personuppgifter. Om du har frågor eller kommentarer om den här Mobilappspolicyn kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som tillhandahålls nedan.

Hasbro har ett åtagande att efterleva den amerikanska lagen om skydd av barns personuppgifter på Internet ("COPPA"), en nationell lag som är utformad för att skydda barn på nätet. Vi tar barns integritet på största allvar och uppmuntrar föräldrar att spela en aktiv roll när det gäller att skydda deras barns integritet och internetupplevelse vid varje tillfälle. Förutom vad som beskrivs i denna Mobilappspolicy samlar vi inte in några personuppgifter från våra användare.

7. Du har rättigheter när det gäller din information och möjlighet att klaga

Vi har förklarat att vi försöker undvika att samla in någon personlig information om dig, som till exempel din adress. Om du tror att vi har gjort det, be din mamma eller pappa att kontakta oss för att radera den eller göra vad som helst som du och de anser att vi bör göra med den.

Om du bor i Europa har du "rättigheter" när det gäller din information. Det betyder att du kan tvinga oss att göra vissa saker med din personliga information eller hindra oss från att göra vissa andra saker med informationen, och att du kan klaga om du är missnöjd med hur vi använder din information.

Vi gör vårt bästa för att inte samla in någon personlig information om dig, utan bara samla in Spelinfo.

Men om vi har någon personlig information om dig och du befinner dig i Europa, så kan du tvinga oss att:

Berätta för dig vilken information vi har om dig och hur vi använder den
Rätta din personliga information om den är felaktig
Sluta göra vissa saker med en del av din personliga information
Inte använda din personliga information medan andra saker rättas till
Ge dig din personliga information eller föra över den till någon annan
Inte visa dig vissa annonser.

Om du vill fråga oss någonting som rör detta hittar du information om hur du kan kontakta oss nedan.

Om du vill veta mer kan det vara en bra idé att be din mamma eller pappa att hjälpa dig och förklara allt detta närmare.

FÖR VUXNA: Granskning, uppdatering eller borttag av dina (eller ditt barns) uppgifter: : Som vi nämnde tidigare samlar vi inte in några personuppgifter om våra användare, förutom vad som beskrivs i denna Mobilappspolicy. Men om du anser att vår App oavsiktligen kan ha samlat in dina och/eller ditt barns personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan [direkt länk]. Vi utför gärna din begäran.

Om du är bosatt inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och vi innehar någon personlig information om dig eller ditt barn (sammantaget "personuppgifter"), så gäller följande rättigheter om skydd av personuppgifter:

 • Om du vill få tillgång till, korrigera, uppdatera eller begära borttag av dina personuppgifter kan du när som helst göra detta genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som är tillgängliga i avsnittet "Så här kontaktar du oss" nedan.
 • Du kan dessutom motsätta dig att dina personuppgifter behandlas, be oss att begränsa användningen av dina personuppgifter eller begära överföring av dina personuppgifter. Du kan återigen utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i avsnittet "Så här kontaktar du oss" nedan.
 • Du har rätt att när som helst tacka nej till reklam som vi skickar till dig. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" eller "tacka nej" i de e-postmeddelanden som vi skickar till dig. För att tacka nej till andra typer av marknadsföring (som brev eller telefonsamtal), kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i avsnittet "Så här ställer du frågor till oss" nedan.
 • På samma sätt kan du när som helst återkalla ditt samtycke om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte den behandling som eventuellt utförts av oss före återkallandet, och inte heller behandling av dina personuppgifter som utförs på andra rättsliga grunder än samtycke.

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter: (i) att få tillgång till, korrigera, uppdatera eller begära borttag av dem; (ii) att motsätta dig att dina personuppgifter behandlas; (iii) att be oss att begränsa vår behandling av dem; (iv) att begära att de överförs; samt (v) att tacka nej till marknadsföringskommunikation. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som tillhandahålls nedan. Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För ytterligare information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

Vi kommer att hantera alla begäranden från enskilda personer som vill utöva sina rättigheter enligt reglerna om skydd av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

8. Så här skyddar du dina personuppgifter

Vi försöker undvika att samla in någon personlig information om dig. Men vi gör saker för att skydda den personliga information som vi eventuellt får tillgång till.

FÖR VUXNA: Vi försöker undvika att samla in några personuppgifter, enligt vad som beskrivs ovan. Dock har Hasbro infört olika riktlinjer för att skydda de personuppgifter som eventuellt har samlats in mot förlust, felaktig användning och otillbörlig åtkomst, avslöjande, ändring och/eller förstörelse. Exempelvis strävar Hasbro efter att bara ge de medarbetare som utför en berättigad verksamhetsfunktion tillgång till personupupgifter. Hasbro utvärderar dessutom sina säkerhetsrutiner från tid till annan, för att överväga lämplig ny teknik och metoduppdateringar.

Trots våra ansträngningar bör du vara medveten om att inga säkerhetsåtgärder någonsin är perfekta eller ogenomträngliga. Av denna anledning kommer Hasbro att informera användare om eventuella överträdelser som rör de personuppgifter som innehas av Hasbro, i enlighet med kraven i gällande lagstiftning.

9. Om du befinner dig i Kalifornien

Vi låter ingen annan få någon information från vår App eller någon Spelinfo, så att de kan använda den för att försöka sälja någonting till dig.

FÖR VUXNA: Sedan 2005 tillåter Kaliforniens civilrättsliga kod, avsnitt 1798.83 att användare som är bosatta i Kalifornien begär viss information om vårt avslöjande av personuppgifter till tredje part, för att användas av dem för direktreklam. Vi delar inte medvetet någon information som samlats in av Hasbro via Mobilapparna med tredje part, för användning i samband med direktreklam. Om du ändå har frågor som rör vår avslöjandepolicy kan du kontakta oss på:

Hasbro, Inc.
Attn: App Administrator

1027 Newport Avenue, Mailstop A906

Pawtucket, RI 02861, USA

(800) 255-5516

10. Så här ställer du frågor till oss

Vi hoppas att vi har lyckats förklara för dig hur vi använder dina uppgifter. Om du vill veta mer kan du klicka här för att ställa en fråga eller be din mamma eller pappa att ringa oss, eller skicka ett e-postmeddelande eller brev till kontaktuppgifterna nedan:

FÖR VUXNA: Kontakta oss:

Om du har frågor eller är bekymrad över någonting som rör den här Mobilappspolicyn, t.ex. om du tror att vår App oavsiktligen kan ha samlat in dina och/eller ditt barns personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på:

För föräldrar och konsumenter som befinner sig utanför USA:

E-postadress: consumer_affairs@hasbro.co.uk

Kostnadsfritt telefonnummer: 00800 2242 72 76

Eller skriva till oss på:

Hasbro Consumer Affairs Department
PO Box 43
Newport
Gwent NP19 4YH, Great Britain

För förfrågningar som rör personuppgiftsansvarig, kontakta oss på DPO@hasbro.com.

För föräldrar och konsumenter som befinner sig inom USA:

Hasbro, Inc.
Attn: App Administrator

1027 Newport Avenue, Mailstop A906

Pawtucket, RI 02861, USA

(800) 255-5516

För alla andra ärenden, kontakta oss via http://corporate.hasbro.com/en-us/consumer-care.

Som nämns ovan är Hasbro medlem av ESRB:s integritetscertifieringsinitiativ. Om du anser att vi inte har besvarat din förfrågan om integritetsärenden eller om din förfrågan inte har behandlats på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta ESRB på https://www.esrb.org/privacy/contact.aspx, eller:

ESRB
Attn: Privacy Certified Program
420 Lexington Avenue, Suite 2024
New York, NY 10170, USA
privacy@esrb.org

11. När kan detta förändras och hur?

Vi kan komma att ändra det som sägs här. Datumet högst upp visar när vi senast gjorde det.

FÖR VUXNA: Vi kan komma att förändra informationen i denna Mobilappspolicy när som helst (t.ex. på grund av ändrad lagstiftning, tekniska eller verksamhetsmässiga utvecklingar) och kommer att markera när ändringar har gjorts genom att justera datumet högst upp i denna Mobilappspolicy. När vi uppdaterar den här Sekretesspolicyn kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, baserat på hur betydande de införda ändringarna är. Vi kommer att be om ditt samtycke till alla större ändringar av Sekretesspolicyn om och när detta krävs av gällande dataskyddslagstiftning.