KULLANMA ŞARTLARI VE HÜKÜMLERİ

BU SİTEYİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE, LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI VE HÜKÜMLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ. Bu siteyi kullanarak bu şartları ve hükümleri kabul etmiş sayılıyorsunuz. Eğer buradaki şartlara ve hükümlere uymayı kabul etmiyorsanız, lütfen bu siteyi kullanmayınız. Hasbro, bu Şartların ve Hükümler de dahil olmak üzere site ve uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi herhangi bir zamanda önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirebilir, siteyi yeniden organize edebilir, yayını durdurabilir. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

Materyallerin Kullanılması Konusundaki Kısıtlamalar

Bu site, Hasbro’nun Amerika Birleşik Devletleri’nin Rhode Island Eyaleti’ndeki ofislerinden kontrol edilmekte ve işletilmektedir. Bu sitede yer alan içerik ve site fikri mülkiyet koruması altındadır. Bu siteye girerek kopyalamış olduğunuz, basımını yaptığınız veya indirerek yüklediğiniz herhangi bir yazılı veya görsel materyallerin lisansı, lisans sahibi Hasbro, Inc. Şirketi ve/veya bağlı şirketleri (bundan böyle “Hasbro” diye adlandırılacaklardır) tarafından kişisel ve ticari olmayan ve sadece evde kullanım amacına hizmet etmek üzere size izin verilmiş sayılacaktır. Bunun şartı ise şudur: Herhangi bir fikri mülkiyet hakkını, telif hakkını, alameti farikayı (ticari marka) veya diğer mülkiyet ilanlarını ve bildirimlerini değiştirmemeniz ya da silmemeniz gerekmektedir.

Eğer siteden bir yazılım indirirseniz, yazılımın ihtiva ettiği veya meydana getirdiği bütün dosyalar ve görseller ve bunlara eşlik eden veriler (hepsi birlikte “Yazılım” olarak isimlendirilecektir), Hasbro tarafından kişisel ve ticari olmayan ve sadece evde kullanım amacına hizmet etmek üzere size izin verilmiş sayılacaktır. Hasbro, yazılıma ne unvanını ne de fikri mülkiyet haklarını geçirmemektedir ve Hasbro, bu yazılım üzerindeki tüm haklarını ve aynı zamanda fikri mülkiyet haklarını muhafaza etmekte ve saklı tutmaktadır. Yazılımı satmanıza, yeniden dağıtımını yapmanıza veya reprodüksiyonunu yapmanıza müsaade edilmemektedir. Ayrıca, geri derleme yapmanıza, ters mühendislik uygulaması yapmanıza, yazılımı demonte etmenize veya başka bir şekilde insanlar tarafından algılanabilen bir biçime dönüştürmenize de müsaade edilmemektedir. Bütün ticari markalar ve logolar, Hasbro’nun veya onun lisans sahiplerinin mülkiyeti altındadır ve herhangi bir şekilde onları kopyalamanıza ya da kullanmanıza müsaade edilmemektedir. Aksine fiiller hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Hasbro’nun burada açıkça belirtilmemiş olan sair tüm hakları saklıdır.

Bu verilerin burada açıkça belirtilen amaç dışında kullanımı için Hasbro’dan önceden açık ve yazılı muvafakat alınmaması halinde, işbu internet sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

İşbu Kullanım Şartlarına ilişkin herhangi bir uyuşmazlık halinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanacak ve ifa edilecektir. İşbu Kullanım Şartları veya bu Siteden kaynaklanan veya doğrudan veya dolaylı surette ilgili olarak ortaya çıkan dava veya adli kovuşturma için yargı yeri sadece İstanbul (Çağlayan) merkez mahkemeleridir. Ancak, HASBRO’nun kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma ve bu hukukun uygulanmasını talep hakkı saklıdır.

HASBRO internet sitesinden indirilen içerik ve yazılımlar, Türkiye ihracat mevzuatına ve ilgili diğer ülkelerin ihracat ve/veya ithalat mevzuatlarına tabi olabilir. İlgili ülkelerin ihracat ve ithalat kanunları ve ikincil düzenlemeleri de dahil olmak üzere, işbu Siteyi kullanımınız ile ilgili tüm uygulanabilir ihracat, yeniden-ihracat ve ithalat mevzuatı ve yetkili yargı mercilerinin tabi olduğu yasal mevzuata uyulmasından kullanıcı olarak sadece siz sorumlusunuz.

Doğrudan bir ürün olarak veya işbu Siteden indirilen içerik veya yazılımın dahil edildiği içerik veya ürünlerin, yazılım veya diğer teknik bilgiler olarak, ilgili tüm yargı mercilerinin tabi olduğu yürürlükteki ihracat ve ithalat mevzuatına uygun olmadığıının tespiti halinde tüm sorumluluğun sizde olduğunu peşinen kabul ve beyan etmektesiniz ve bu siteden indirilen içerik ve yazılımları doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde kullanamaz, dağıtamaz, transfer edemez veya yayınlayamazsınız.

Feragatler ve Sorumluluğun Sınırlandırılması; Geleceğe Dönük Beyanlar

BU SİTEDE BULUNAN BİLGİ VE/VEYA MATERYALLLER, “OLDUKLARI GİBİ” TEDARİK EDİLMEKTEDİR VE AÇIK VEYA İMALI BİR ŞEKİLDE HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN SAĞLANMAKTADIR. HASBRO, DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA BAŞKA BAKIMLARDAN BU SİTEDEKİ MATERYALLERİN İÇERİĞİNİN KULLANILMASI VEYA KULLANILMASININ SONUÇLARIYLA İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

Sınırlama olmaksızın bu sitede yeniden oluşturulan hissedarlar için hazırlanan yıllık raporlar, basın açıklamaları ve ABD’deki Borsa ve Sermaye Piyasalarının Denetleyen Kurumda (Securities and Exchande Commision=SEC) bulunan Hasbro dosyaları da dahil olmak üzere bütün materyaller, orijinal yayınlanma veya dosyalanma tarihleri itibariyle geçerlidir. Bu sitede bir dokümanın ulaşılabilir olması, böyle bir dokümanda ihtiva edilen bilgilerin değiştirilmediği veya olguların veya onların ardından gelen doküman veya dosyanın bu bilgilerin yerine geçmediği anlamına gelmez. Geleceğe dönük bu sitede yeniden oluşturulmuş herhangi bir beyanat, bu türden beyanatı ihtiva eden dokümanın yayınlandığı veya dosyalandığı orijinal tarih itibariyle geçerlidir ve “Forward-Looking Statements” başlığı altındaki 10-K Formunda bulunan Şirketin Yıllık Raporunda ve ayrıca “Other Information” başlığı altındaki 10-Q Formunda bulunan Şirketin Çeyrek Dönem Raporlarında bulunan ve bu sitede ulaşılabilir durumda bulunan belirli faktörlerle birlikte ve ayrıca SEC’teki diğer Hasbro dosyalarıyla birlikte veya gerçek gelecek olaylarına neden olabilen veya sonuçlarının beklenen olaylardan veya sonuçlardan maddi olarak farklı olmasına neden olabilen SEC’in Edgar Veri tabanındaki (http:/www.sec.gov/edgarhp.htm) bilgilerle birlikte okunmalıdır. Hasbro’nun bu sitede ihtiva edilen her türden bilgileri veya beyanatları güncellemek gibi herhangi bir görevi ve bu konuda herhangi bir politikası da bulunmamaktadır. Dolayısıyla da, bu türden bilgilere veya beyanatlar ve açıklamalar, bu siteye giriş yaptığınız tarih itibariyle geçerli olarak ele alınmamalı ve cari oldukları varsayılmamalıdır. Ayrıca, bu sitede ulaşılabilir durumda olan materyallerin herhangi bir kısmı, teknik yanlışlıklar veya tipografik (matbaacılığa ait) hataları (basım hataları) ihtiva edebilir. Bu sitede ulaşılabilir olan materyallerde ve yine bu sitede tanımlanan ürünlerde ve Yazılımda önceden bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değişiklikler yapılabilir.

UYGULANABİLİR KANUN MUCİBİNCE TAM MANASIYLA HASBRO, İMA EDİLMİŞ VEYA AÇIKÇA İFADE EDİLMİŞ TİCARİ GARANTİLER, BELİRGİN BİR NEDEN İÇİN VE İHLAL ETMEME DE DAHİL OLMAK FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA İMALI BÜTÜN GARANTİLERDEN FERAGAT ETMEKTEDİR. HASBRO, BU SİTEDE İHTİVA EDİLEN HERHANGİ BİR TÜRDEN BİLGİNİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA YARARLILIĞI KONULARINDA BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. HASBRO, BU SİTEDE ULAŞILABİLİR DURUMDA BULUNAN MATERYALLERDE İHTİVA EDİLEN İŞLEVLERİN, KESİNTİSİZ OLDUĞUNU VEYA HATALARDAN ARINDIRILMIŞ OLDUĞUNU KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA MATERYALLERİN, BU SİTENİN VEYA BUNLARI SAĞLAYAN SUNUCUNUN VİRÜSLERDEN VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIRILMIŞ OLDUĞUNU GARANTİ ETMEMEKTEDİR. BÜTÜN GEREKLİ SERVİSİ, ONARIMI VE DÜZELTMELERİ SİZ (HASBRO DEĞİL) ÜSTLENECEKSİNİZ.

İHMAL DE DAHİL OLMAK ÜZERE FAKAT ONUNLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE HİÇBİR ŞART ALTINDA HASBRO’NUN KENDİSİ VEYA TEMSİLCİSİ, OLABİLECEK HASARLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSALAR BİLE, SİTENİN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN VEYA İNDİRİLEREK YÜKLENMİŞ HERHANGİ BİR MATERYALLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ÖZEL VEYA ÖNEMLİ HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA BÜTÜN HASARLARDAN, ZARAR VE ZİYANDAN VE AKSİYONLARIN NEDENLERİNDEN (SÖZLEŞMELİ OLSUN VEYA BAŞKA ŞEKİLDE OLSUN) HASBRO’NUN SİZE KARŞI OLAN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, BU SİTE ÜZERİNDEN SATIN ALINAN ÜRÜNLER İÇİN SİZİN HASBRO’YA ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI, EĞER BÖYLE BİR ÖDEME VARSA, AŞMAYACAKTIR.

Diğer İnternet Sitelerine Linkler

Hasbro, bu siteden herhangi bir başka internet sitesine giriş yapabilmeniz için bu sitelerin içeriğiyle ilgili hiçbir sunum yapmamaktadır. Hasbro’nun internet sitesi dışındaki bir internet sitesine giriş yaptığınız zaman, bu sitenin Hasbro’dan bağımsız olduğunu ve Hasbro’nun o internet sitesinin içeriği üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını lütfen anlayınız. Hasbro’nun internet sayfası dışındaki bir internet sayfasına bağlanmanız, Hasbro’nun o internet sitesinin içeriği veya kullanımıyla ilgili herhangi bir sorumluluğu kabul ettiği anlamını taşımamaktadır.

Sunuşlar

Bu internet sitesindeki bir dokümanı gören herhangi bir kişi, siteyle ilgili ya da herhangi bir maddenin içeriğiyle ilgili sorular, yorumlar, önermeler de dahil olmak üzere geri besleme verileri de dahil olmak üzere bazı bilgilerle Hasbro’ya geri dönerse, bu türden bilgiler, gizli olmayan bilgiler olarak ele alınacak olup Hasbro, bu türden bilgilerle ilgili olarak herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk taşımayacaktır. Buna ilave olarak, Hasbro, bu bilgileri yeniden oluşturabilme, kullanabilme, başkalarına ifşa etme, açıklama, sergileme, iletme ve aktarma, yerine getirme, türetme ve dağıtma konularında sınırlama olmaksızın serbest olacaktır ve bu konularda başkalarının da aynısını yapmaları için onları yetkili kılabilecektir. Dahası, Hasbro, bu tür bilgileri bir araya getiren ürünleri ve diğer maddeleri geliştirme, üretme ve pazarlama da dahil olmak üzere, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her ne suretle olursa olsun herhangi bir nedenle bu türden bilgilerde ihtiva edilen her türlü bilgileri, kavramları, know-how veya teknikleri kullanma konusunda serbest olacaktır. Bu paragraf, sizin hakkınızdaki herhangi bir kişisel bilgiye (isim, posta adresi ya da e-posta adresi gibi) uygulanma amacını ve niyetini taşımamaktadır ki, bunun kullanımı Hasbro’nun Gizlilik İlkeleri’ne göre yapılacaktır.

Hasbro’nun bu ürünleri geliştirmek ve iyileştirmek ve kullanıcılardan gelen geri beslemelere cevap vermek amacına yönelik olarak devam edegelen gayretleri göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir tazminat ve telif hakkı veya telafi olmaksızın bu türden fikirleri, kavramları, know-how ve teknikleri Hasbro’ya aktarma konusunda mutabık kalmış ve rıza göstermiş olursunuz. Bu türden fikirleri, kavramları, know-how ve teknikleri kullanma konusunda Hasbro’nun mülkiyeti ve sınırsız hakkını teyit etmeyle ilgili olarak Hasbro’nun makul olarak rica şeklinde talep edebileceği her türden bütün dokümanları sunmak üzere rıza göstermiş ve mutabık kalmış olursunuz.

Sizin sadece yaptığınız her türlü yorumların içeriği konusunda sorumluluğunuz bulunmaktadır. Sizin tarafınızdan bu internet sitesine sunulmuş bulunan hiçbir yorumun (i) herhangi bir üçüncü kişinin telif hakkı, alameti farikası (ticari markası), kişiye özel olma durumunu veya diğer kişisel yada mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, (ii) herhangi bir üçüncü şahsın ticari sırlarının istismar edilmesine yol açmayacağını ya da karalayıcı ve iftira atıcı veya başka şekilde yasal olmayan istismar edici ya da edebe ve ahlaka aykırı materyal olmayacağı veya içermeyeceğini ve (iii) herhangi bir üçüncü şahsın ürünlerini ya da hizmetlerini küçük düşürmeyeceğini kabul etmiş sayılırsınız. E-posta adresinizden veya kullanıcı adınızdan başka bu sitede sizin tarafınızdan başka kullanıcılara e-posta yoluyla gönderilmiş mesajlar yoluyla herhangi bir kişisel bilginizi sunmama konusunda mutabık kalmış sayılacaksınız.

Sona Erdirme

Bu Sözleşme, sizin tarafınızdan ya da Hasbro tarafından sona erdirilinceye kadar ve sona erdirilmediği sürece geçerli olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Sözleşmeyi, bu sitenin daha önceki kullanımlarının bu Sözleşmeye tabi olması şartıyla, herhangi bir zamanda bu siteyi artık hiç kullanmayarak sona erdirebilir. Hasbro, ihbarda bulunmaksızın herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir nedenle bu Sözleşmeyi sona erdirebilir ve buna bağlı olarak, Hasbro’nun tamamen kendi takdiriyle, bu Sözleşmenin herhangi bir şart ve hükmüne uymamanız da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle sizin bu siteye giriş yapmanızı engelleyebilir. Bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sizin tarafınızdan veya Hasbro tarafından sona erdirilmesi üzerine, bu siteden indirerek yükleme yaptığınız bütün materyalleri ve ayrıca da bu materyallerin bütün kopyalarının, ister bu Sözleşmenin şartlarına göre yapılmış olsun isterse başka türlü yapılmış olsun, imha edilmesi gerekmektedir.