УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВИКЛАДЕНІ ДАЛІ УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ, ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ САЙТОМ. Використовуючи цей сайт, ви засвідчуєте свою згоду з цими Умовами та положеннями. Якщо ви не згодні з цими Умовами та положеннями, не користуйтеся цим сайтом. Компанія Hasbro може в будь-який час вносити зміни до цих Умов і положень.

Обмеження на використання матеріалів

Цей сайт захищено авторським правом. Усі текстові або графічні матеріали, які ви копіюєте, роздруковуєте чи завантажуєте, надаються вам за ліцензією компанією Hasbro, Inc. і/або її дочірніми компаніями («компанія Hasbro») виключно для особистого, некомерційного домашнього використання за умови, що ви не вноситимете змін у повідомлення про авторські права, торгові марки й інші повідомлення про права на об’єкти інтелектуальної власності.

Якщо ви завантажуєте програмне забезпечення з цього сайту, таке програмне забезпечення, включно з усіма файлами та зображеннями, що містяться в ньому або створюються ним, а також супровідні дані (разом згадуватимуться як «Програмне забезпечення») вважаються наданими вам компанією Hasbro за ліцензією виключно для особистого, некомерційного домашнього використання. Компанія Hasbro не передає жодних прав власності або прав на об’єкти інтелектуальної власності щодо Програмного забезпечення, а також повністю зберігає за собою право власності на Програмне забезпечення та всі пов’язані з ним права на об’єкти інтелектуальної власності. Ви не маєте права продавати, поширювати або відтворювати Програмне забезпечення, а також декомпілювати його, здійснювати його інженерний аналіз, розбирати чи будьяким іншим чином перетворювати у форму вихідного коду. Усі торгові марки та логотипи є власністю компанії Hasbro або її ліцензіарів, а тому ви не маєте права копіювати їх або будь-яким чином використовувати.

Робота цього сайту контролюється компанією Hasbro UK Limited, офіс якої розташовано за адресою 4 The Square, Uxbridge, Велика Британія. Компанія Hasbro не дає жодних гарантій того, що матеріали сайту залишатимуться відповідними або доступними для використання в інших регіонах. Користувачі, які заходять на сайт, перебуваючи в іншому регіоні, роблять це з власної волі та несуть відповідальність за дотримання місцевого законодавства в межах, у яких воно застосовується, і в разі його застосування. На Програмне забезпечення, розміщене на цьому сайті, поширюється дія експортного контролю США. Програмне забезпечення, розміщене на цьому сайті, заборонено завантажувати або іншим чином експортувати чи повторно експортувати до Куби, Іраку, Лівії, Північної Кореї, Ірану, Сирії (або громадянам чи резидентам таких країн) і будьяких інших країн, щодо яких США застосовує ембарго, а також особам зі Списку громадян особливих категорій і заборонених осіб Міністерства фінансів США або Таблиці відмови в замовленнях Міністерства торгівлі США. Завантажуючи або використовуючи це програмне забезпечення, ви підтверджуєте й гарантуєте, що не перебуваєте на території або під контролем будь-якої з таких країн, не є її громадянином або резидентом, а також не входите в жоден із зазначених списків.

Застереження й обмеження відповідальності, заяви про перспективи

Компанія Hasbro може періодично змінювати цей сайт, переміщувати або вилучати його частини, а також додавати нові.

МАТЕРІАЛИ НА ЦЬОМУ САЙТІ НАДАЮТЬСЯ «В НАЯВНОМУ СТАНІ», БЕЗ ЖОДНИХ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ АБО ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ. КОМПАНІЯ HASBRO НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ І НЕ РОБИТЬ ЗАЯВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АБО РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ ВМІСТУ ЦЬОГО САЙТУ ЧИ ОПУБЛІКОВАНИХ НА НЬОМУ МАТЕРІАЛІВ СТОСОВНО ПРАВИЛЬНОСТІ, ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ Й ІНШИХ ХАРАКТЕРИСТИК.

Усі опубліковані на цьому сайті матеріали, зокрема щорічні звіти для акціонерів, пресрелізи та документи, які компанія Hasbro подає до Комісії США з цінних паперів і бірж («SEC»), містять дані станом на дату публікації або подання. Той факт, що документ опубліковано на сайті, не означає, що дані в ньому не змінювались або не втратили силу через певні події або подальше подання документів. Заяви про перспективи, опубліковані на цьому сайті, відображають дані станом на дату публікації або подання документа, у якому вони містяться. Їх слід розглядати з урахуванням певних чинників, визначених у Щорічному звіті компанії за формою 10-K в розділі «Заяви про перспективи», Щоквартальному звіті компанії за формою 10-Q в розділі «Інша інформація» та в інших документах, які компанія Hasbro подає до SEC, опублікованих на цьому сайті або в базі даних SEC Edgar, унаслідок яких фактичні майбутні події або результати можуть істотно відрізнятися від прогнозованих. Компанія Hasbro не має зобов’язання чи політики щодо оновлення даних або заяв, які містяться на цьому сайті, а тому такі дані та заяви не слід вважати чинними станом на дату вашого ознайомлення із сайтом. Крім того, матеріали, доступні на цьому сайті, можуть містити технічні неточності або друкарські помилки. У розміщені на цьому сайті матеріали, Програмне забезпечення й описані на сайті продукти періодично та без попередження можуть вноситися зміни.

У МАКСИМАЛЬНИХ ДОЗВОЛЕНИХ МЕЖАХ ВІДПОВІДНО ДО ЗАСТОСОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА КОМПАНІЯ HASBRO ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ І ТАКИХ, ЯКІ МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ЗОКРЕМА ЩОДО КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ Й ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ БУДЬЧИЇХ ПРАВ. КОМПАНІЯ HASBRO НЕ ГАРАНТУЄ ТОЧНОСТІ, ПОВНОТИ АБО КОРИСНОСТІ ОПУБЛІКОВАНОЇ НА ЦЬОМУ САЙТІ ІНФОРМАЦІЇ. КОМПАНІЯ HASBRO НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ФУНКЦІЇ, ОПИСАНІ В ОПУБЛІКОВАНИХ НА ЦЬОМУ САЙТІ МАТЕРІАЛАХ, ПРАЦЮВАТИМУТЬ БЕЗПЕРЕРВНО ТА БЕЗ ЗБОЇВ, НЕДОЛІКИ ВИПРАВЛЯТИМУТЬСЯ, А МАТЕРІАЛИ, ЦЕЙ САЙТ АБО СЕРВЕР, ЧЕРЕЗ ЯКИЙ НАДАЄТЬСЯ ДОСТУП ДО НИХ, НЕ МІСТЯТЬ ВІРУСІВ АБО ІНШИХ ШКІДЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ. ВИ (А НЕ КОМПАНІЯ HASBRO) БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ВСІ ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕОБХІДНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ, РЕМОНТОМ І ВИПРАВЛЕННЯМ ПОМИЛОК.

ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, ЗОКРЕМА В РАЗІ НЕДБАЛОСТІ, КОМПАНІЯ HASBRO НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОСОБЛИВІ АБО ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, ЯКІ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ЧИ БУДЬ-ЯКИХ ЗАВАНТАЖЕНИХ МАТЕРІАЛІВ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЇ HASBRO АБО ЇЇ ПРЕДСТАВНИКУ БУЛО ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ. СУКУПНИЙ РОЗМІР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ HASBRO ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВСІ ЗБИТКИ, ВТРАТИ Й ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОЗОВІВ (ЩО ВИНИКЛИ В СИЛУ ДОГОВОРУ ЧИ ІНШИМ ЧИНОМ) У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ СУМУ, ЯКУ ВИ СПЛАТИЛИ КОМПАНІЇ HASBRO ЗА ПРОДУКТИ, ПРИДБАНІ НА ЦЬОМУ САЙТІ, ЯКЩО ТАКА СУМА СПЛАЧУВАЛАСЯ.

ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО МОЖЕ НЕ ДОЗВОЛЯТИ ВИКЛЮЧЕННЯ ГАРАНТІЙ, ЯКІ МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, АБО ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИЩЕ ОБМЕЖЕНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. У ТАКОМУ РАЗІ ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖУТЬ НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ ЩОДО ВАС.

Посилання на сторонні сайти

Компанія Hasbro не дає жодних гарантій щодо вмісту будь-яких сторонніх сайтів, на які ви можете перейти з цього сайту. Якщо ви переходите на сайт, який не належить компанії Hasbro, вам слід усвідомлювати, що він працює незалежно від компанії Hasbro, а тому компанія Hasbro не контролює вміст такого сайту. Розміщення посилання на сторонній сайт не означає, що компанія Hasbro схвалює або бере на себе відповідальність за вміст чи використання такого сайту.

Розірвання Угоди

Ця Угода залишається чинною до моменту її розірвання вами або компанією Hasbro. Ви можете розірвати цю Угоду в будь-який час, припинивши використання цього сайту, якщо попереднє використання сайту регулюватиметься умовами цієї Угоди. Компанія Hasbro може розірвати цю Угоду в будь-який час без попередження та відповідно заборонити вам доступ до нього на власний розсуд і з будь-якої причини, зокрема в разі невиконання вами будь-яких умов або положень цієї Угоди. Після розірвання цієї Угоди вами або компанією Hasbro ви маєте невідкладно знищити всі матеріали, завантажені або іншим чином отримані з цього сайту, а також усі копії таких матеріалів, зроблені згідно з умовами цієї Угоди або іншим чином.

Натисніть тут, щоб переглянути Політику конфіденційності компанії Hasbro.
© Hasbro, Inc., 1998–2020. Усі права захищені.