Webová stránka společnosti Hasbro – Oznámení o ochrany údajů

(Poslední aktualizace: 14. května 2018)

Jsme odhodláni chránit vaše soukromí a vaše osobní informace v souladu s platnými právními předpisy o ochraně soukromí a ochraně údajů. Termíny „my“, „nám“ nebo „naše“ v tomto oznámení o souborech cookies odkazuje na společnost Hasbro, Inc. a veškeré její přidružené společnosti (souhrnně, „Hasbro“.) Tyto zásady týkají informací, které můžeme shromažďovat, když navštívíte naše webové stránky či použijete jiné online výrobky a služby, kde jsou uvedeny naše zásady (souhrnně „webová stránka“ či „webové stránky“.)

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených v dolní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

V reakci na právní, technický nebo obchodní vývoj můžeme toto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizovat. Pokud dojde k aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, přijmeme v souladu s významem změn, které učiníme, taková opatření, abychom vás o nich informovali. Musíme obdržet váš souhlas se všemi významnými změnami týkajícími se oznámení o ochraně osobních údajů, pokud a kdy to vyžadují platné zákony na ochranu dat.

Můžete si zjistit, kdy bylo toto oznámení o ochraně osobních údajů naposledy aktualizováno, a to podle data „poslední aktualizace“ zobrazené v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Obsah

 1. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč?
 2. S kým sdílíme vaše osobní údaje.
 3. Právní základ pro zpracování osobních údajů.
 4. Jak uchováváme vaše osobní informace v bezpečí?
 5. Mezinárodní přenosy údajů.
 6. Webové stránky třetích stran.
 7. Vaše práva na ochranu dat.
 8. Jak nás kontaktovat.

Osobní údaje, které o vás můžeme obecně shromáždit, spadají do následujících kategorií:

Vaše osobní údaje můžeme sdělit následujícím kategoriím příjemců:

Náš právní základ pro shromažďování a používání osobních údajů uvedených v tomto oznámení bude záviset na příslušných osobních údajích a na konkrétním kontextu, v němž je shromažďujeme.

Za normálních okolností ale od vás shromažďujeme osobní údaje pouze v případě, (i) když potřebujeme osobní údaje k uzavření smlouvy s vámi, (ii) pokud je zpracování v našem oprávněném zájmu a nemají před tímto zájmem přednost vaše zájmy na ochranu údajů nebo základní práva a svobody nebo (iii) pokud k tomu máme váš souhlas. V některých případech můžeme mít také zákonnou povinnost shromažďovat od vás osobní údaje nebo můžeme mít jinou potřebu osobních údajů k ochraně vašich životních zájmů nebo takových zájmů jiných osob.

Požádáme-li vás o poskytnutí osobních údajů, abychom vyhověli zákonným požadavkům nebo vás mohli kontaktovat, oznámíme vám to v okamžiku žádosti a informujeme vás o tom, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné, či nikoliv (a o možných důsledcích, pokud neposkytnete své osobní údaje).

A podobně, jestliže shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje v závislosti na našich oprávněných zájmech (nebo zájmech třetích stran), dáme vám ve správný okamžik vědět, co mezi tyto oprávněné zájmy patří.

Máte-li dotazy nebo potřebujete další informace týkající se právního základu, podle kterého shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených pod nadpisem „Jak nás kontaktovat

Společnost Hasbro vytvořila zásady, jejichž cílem je chránit vaše osobní údaje před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami a/nebo zničením. Například společnost Hasbro usiluje o tom, aby přístup k osobním informacím uživatelům poskytovala pouze těm zaměstnancům, které vykonávají legitimní obchodní činnost. Společnost Hasbro rovněž pravidelně kontroluje své bezpečnostní postupy a zavádí vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašeho soukromí.

Společnost Hasbro uchovává vaše informace pro legitimní obchodní účely, dokud je váš účet aktivní, a/nebo tak dlouho, jak je přiměřeně nutné, abychom vám mohli poskytnout naše produkty a služby. Společnost Hasbro také uchovává vaše informace v míře potřebné pro splnění našich právních závazků, řešení sporů a prosazování našich smluv. Můžeme také po přiměřenou dobu uchovávat uložené nebo archivované kopie vašich informací . Pokud neexistuje žádná oprávněná obchodní potřeba zpracovávat vaše osobní údaje, budeme je buď mazat, nebo anonymizovat, nebo, pokud toto není možné (například proto, že vaše osobní údaje jsou uloženy v archivech), budeme vaše osobní údaje bezpečně ukládat a izolovat je od jakéhokoliv dalšího zpracování, dokud nebude jejich vymazání možné.

Mějte prosím na paměti, že navzdory našemu úsilí není žádné bezpečnostní opatření dokonalé a neproniknutelné. Společnost Hasbro upozorní uživatele na porušení bezpečnosti údajů, pokud společnost Hasbro zjistí, že je to v souladu s platnými právními předpisy přiměřeně nezbytné.

Pokud je to možné, snažíme se uchovávat informace, které nám dodáváte prostřednictvím webové stánky v Evropském hospodářském prostoru. V rámci služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky však mohou být informace, které nám poskytnete, přeneseny do zemí mimo EHP. Příkladem toho může být situace, kdy hosting některého z našich serverů zajišťuje jedna ze společnosti Hasbro Group v zemi mimo EHP nebo pokud se jeden z našich poskytovatelů služeb nachází v zemi mimo EHP.

Můžeme také sdílet informace mezi společnostmi naší skupiny, které se nacházejí v zemích po celém světě. Pokud máte zájem o kontaktní informace jedné z našich společností skupiny, kontaktujte nás prosím Tyto země mohou mít odlišné právní předpisy o ochraně údajů než EHP. Pokud takto přeneseme vaše údaje mimo EHP, podnikneme příslušné kroky, abychom zajistili, že veškeré osobní údaje, které se vás týkají, budou nadále adekvátně chráněny.

Kromě informací uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebudeme bez vašeho svolení zveřejňovat žádné osobní údaje.

Nemůžeme být odpovědní za zásady a postupy ochrany soukromí jiných stránek, a to i v případě, že k nim přistupujete pomocí odkazů na našich webových stránkách, a doporučujeme vám, abyste si ověřili zásady každé navštívené webové stránky.

Pokud jste navíc odkázali na naší webovou stránku z webových stránek třetích stran nebo z jiné online služby, nemůžeme být zodpovědní za zásady a postupy ochrany osobních údajů majitelů nebo provozovatelů těchto webových stránek nebo online služeb třetích stran a doporučujeme, abyste zkontrolovali zásady webových stránek nebo online služeb třetích stran a kontaktovali jejich vlastníka nebo provozovatele, pokud máte nějaké obavy nebo dotazy.

Máte následující práva na ochranu dat:

Ve vztahu k osobním údajům máte tato práva: (i) na přístup, opravu, aktualizaci nebo požadavek na jejich smazání; (ii) vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů; (iii) požádat nás o omezení zpracování; (iv) požádat o přenositelnost; a (v) na odmítnutí marketingové komunikace. Tato práva můžete opět uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených níže. Na shromažďování a používání vašich osobních údajů námi máte právo podat stížnost u orgánu pro ochranu údajů. Další informace získáte od místního úřadu pro ochranu údajů.

Odpovídáme na všechny žádosti, které obdržíme, od osob, které chtějí uplatnit svá práva na ochranu údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Správcem vašich osobních údajů je společnost Hasbro, Inc.

Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně používání vašich osobních údajů, kontaktujte prosím s použitím následujících údajů:

E-mailové adresy: askhasbro@hasbro.co.uk

Telefonní linky zdarma: 00800 2242 72 76

Nebo nám napište na adresu:

Hasbro Consumer Affairs Department

PO Box 43

Newport

Gwent NP19 4YH

Ohledně požadavků DPO nás prosím kontaktujte na DPO@hasbro.com.

 1. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč?

  Pro shromažďování a používání osobních údajů o vás používáme soubory cookies a podobné technologie sledování (souhrnně „cookies“). Další informace o typech souborů cookies, které používáme, a o tom, proč a jak můžete spravovat soubory cookies, naleznete v našem oznámení o souborech cookies.

  Některé části našich webových stránek vás mohou požádat o dobrovolné poskytnutí osobních údajů: například vám můžeme požádat o poskytnutí vašich kontaktních údajů, abychom u nás mohli zaregistrovat váš účet, abyste od nás mohli odebírat marketingovou komunikaci či nám zasílat dotazy. Osobní údaje, o které vás žádáme, a důvody, proč jste požádáni o jejich poskytnutí, vám jasně sdělíme v okamžiku, kdy vás o poskytnutí osobních údajů požádáme.

  Některé informace můžeme shromažďovat také automaticky z vašeho zařízení, když navštívíte naši webovou stránku. V některých zemích, včetně zemí v Evropském hospodářském prostoru, mohou být tyto informace podle platných zákonů o ochraně údajů považovány za osobní údaje.

  Konkrétně informace, které automaticky shromažďujeme, mohou zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa, typ zařízení, jedinečná identifikační čísla zařízení, typ prohlížeče, obecná geografická poloha (např. na úrovni země nebo města) a další technické informace. Můžeme také shromáždit informace o tom, jak vaše zařízení interagovalo s naší webovou stránkou, včetně stránek, které jste navštívili, a odkazů, na které jste klikli.

  Shromažďování těchto informací nám umožňuje lépe porozumět návštěvníkům, kteří přicházejí na naše webové stránky, odkud pocházejí a jaký obsah na našich stránkách je pro ně zajímavý. Tyto informace využíváme pro účely interní analýzy a ke zlepšení kvality a relevance našich webových stránek pro naše návštěvníky. Upozorňujeme, že k účelům analýzy používáme souhrnné (tj. neosobní) informace.

  Čas od času můžeme obdržet osobní informace o vás od zdrojů třetích stran (například od analytiků webových stránek), ale pouze tam, kde jsme si ověřili, že tyto třetí strany buď mají váš souhlas, nebo jim je jinak právně dovoleno či je od nich požadováno, aby nám sdělili vaše osobní údaje.

  Používáme analytické služby a software, které nám poskytují třetí strany (identifikované zde ), abychom lépe chápali, jak uživatelé používají naše webové stránky a jak k nim získávají přístup. Tyto nástroje a služby používají na našich službách soubory cookies, webové signály a jiná zařízení či technologie, která jim umožňují sledovat údaje o návštěvnosti. Shromažďovaná data obvykle obsahují informace, jako je například vaše IP adresa, poskytovatel internetových služeb, webový prohlížeč, čas strávený na webových stránkách, prokliknuté odkazy a reklamy zobrazené na těchto stránkách. Tyto informace používáme k vylepšení našich webových stránek a vašeho zážitku, abychom zjistili, které oblasti a funkce našich webových stránek jsou oblíbené, a k počítání návštěvníků. Viz ‚cookies a podobné technologie sledování’.

  Je možné, že najmeme třetí strany, aby umístily reklamy na naše výrobky a služby na svých webových stránkách. Tyto třetí strany používají soubory cookies, webové signály a jiná zařízení či technologie ke sběru informacích o vašich návštěvách našich webových stránek. Shromažďovaná data obvykle obsahují informace, jako je například vaše IP adresa, poskytovatel internetových služeb, webový prohlížeč, čas strávený na webových stránkách, prokliknuté odkazy a zda jste si zakoupili inzerovaný produkt. Tyto třetí strany tyto informace používají, aby vám mohly doručit reklamy/obsah, který odpovídá vašim zájmům. Další informace o cílené reklamě, které třetí strany poskytují, a jak zabránit tomu, aby vaše informace byly využívány společnostmi, které jsou součástí Digitální reklamní aliance (Digital Avertising Alliance), naleznete na adrese:www.aboutads.info/choices nebo www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Můžete konzultovat náš seznam třetích stran (zde ), abyste zjistili, který z našich poskytovatelů služeb třetích stran nabízí volbu odhlášení pro zákazníky prostřednictvím stránek Digitální reklamní aliance (DAA) a/nebo Síťová reklamní iniciativa (Network Advertising Initiative – NAI). Společnost Hasbro neodpovídá za to, na kolik jsou možnosti či programy odhlášení třetích stran efektivní či zda dodržují předpisy ani za správnost jejich prohlášení o programech či možnostech odhlášení.

  • Cookies a podobné technologie sledování
  • Informace, které poskytnete dobrovolně
  • Informace, které shromažďujeme automaticky
  • Informace, které získáváme od zdrojů třetích stran
  • Reklamy třetích stran
 2. S kým sdílíme vaše osobní údaje?
  • společnostem v naší skupině, našim poskytovatelům služeb třetích stran a partnerům, kteří nám poskytují služby zpracování dat (například nám pomáhají s doručením webové stránky, či podporují její funkčnost nebo zlepšují její bezpečnost) nebo kteří jinak zpracovávají osobní údaje pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo které jsou vám sděleny v okamžiku, kdy vaše osobní údaje shromáždíme.
  • jakémukoliv příslušnému orgánu činnému v trestním řízení, regulační, vládní agentuře, soudu nebo jiné třetí straně, když se domníváme, že je oznámení nezbytné (i) podle platných právních předpisů nebo nařízení, (ii) pro uplatnění, stanovení nebo ochranu našich zákonných práv nebo (iii) k ochraně našich životně důležitých zájmů nebo takových zájmů jiné osoby;
  • skutečnému nebo potenciálnímu kupujícímu (a jeho zástupcům a poradcům) v souvislosti s jakýmkoli skutečným či navrhovaným nákupem, fúzí nebo akvizicí jakékoli části našeho podniku, a to za předpokladu, že budeme informovat kupujícího, že musí používat vaše osobní údaje pouze pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů;
  • jakékoli jiné osobě, která bude mít váš souhlas s oznámením údajů.
 3. Právní základ pro zpracování osobních údajů.
 4. Jak uchováváme vaše osobní informace v bezpečí?
 5. Mezinárodní přenosy údajů
 6. Stránky třetích stran
 7. Vaše práva na ochranu dat
  • Pokud si přejete přistupovat, opravovat, aktualizovat nebo požadovat odstranění vašich osobních informací, můžete se s námi kdykoliv spojit pomocí kontaktních údajů uvedených níže pod nadpisem „Jak nás kontaktovat”.
  • Můžete také vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů; Tato práva můžete opět uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených pod nadpisem uvedených níže pod nadpisem „Jak nás kontaktovat”.
  • Máte kdykoliv právo na zrušení marketingové komunikace, kterou vám zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „odhlásit se“ nebo „odstoupit“ v marketingových e-mailech, které vám zasíláme. Chcete-li se odhlásit z jiných forem marketingu (například poštovního marketingu nebo telemarketingu), kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených pod nadpisem „Jak nás kontaktovat”.
  • Stejně tak, pokud jsme s vaším souhlasem shromáždili a zpracovávali vaše osobní údaje, můžete kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoliv zpracování, které jsme provedli před odvoláním, ani nebude mít vliv na zpracování vašich osobních informací provedené na zákonném základě pro zpracování jiném, než je souhlas.
 8. Jak nás kontaktovat

 

Prosím, zadejte své narozeniny:

Je nám líto!

Nejste oprávněni navštívit stránky.

OK