Hasbro Website Privacyverklaring

Wij doen er alles aan om de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving. De term “wij”, “ons” of “onze” in deze Privacyverklaring verwijst naar Hasbro, Inc. en al haar gelieerde bedrijven (gezamenlijk, “Hasbro”). Dit Beleid is van toepassing op informatie die we mogelijk verzamelen wanneer u onze websites en andere online producten en services gebruikt waar dit Beleid is geplaatst (gezamenlijk, de “Website” of “Websites”).

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contact gegevens onderaan deze Privacyverklaring.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we gepaste maatregelen nemen om u op de hoogte te houden, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen om uw toestemming vragen voor alle belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring, indien en wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de datum ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan deze Privacyverklaring te controleren.

 

Inhoudsopgave

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?
 2. Met wie delen wij uw persoonsgegevens.
 3. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens.
 4. Hoe houden wij uw persoonsgegevens veilig?
 5. Internationale gegevensoverdrachten.
 6. Websites van derden.
 7. Uw gegevensbeschermingsrechten.
 8. Hoe u contact met ons kunt opnemen.
 
 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

  De persoonsgegevens die we over u verzamelen vallen in de volgende categorieën:

  • Cookies en vergelijkbare volgtechnologieën

   Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologie (gezamenlijk, “Cookies“) om persoonsgegevens over u te verzamelen en te gebruiken. Raadpleeg onze Cookie-verklaring voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, waarom en hoe u cookies kunt beheren.

  • Informatie die u vrijwillig verstrekt

   Bepaalde delen van onze website kunnen u vragen om vrijwillig persoonsgegevens te verstrekken: wij kunnen u bijvoorbeeld vragen uw contactgegevens op te geven om een account bij ons te registreren, om u te abonneren op marketingcommunicatie van ons en/of om vragen aan ons te stellen. De persoonsgegevens die u wordt gevraagd te verstrekken en de redenen waarom, worden u duidelijk gemaakt op het moment dat wij u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken.

  • Informatie die wij automatisch verzamelen

   Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie automatisch van uw apparaat verzamelen. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

   De informatie die we automatisch verzamelen, kan met name informatie bevatten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, brede geografische locatie (bijvoorbeeld locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw apparaat heeft gereageerd op onze Website, inclusief de pagina’s die u bezoekt en de geklikte links.

   Door deze informatie te verzamelen, kunnen we de bezoekers aan onze Website beter begrijpen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze Website voor hen interessant is. Wij gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze Website voor onze bezoekers te verbeteren. Houd er rekening mee dat we geaggregeerde (dat wil zeggen niet-persoonlijke) informatie gebruiken voor deze analysedoeleinden.

  • Informatie die we verkrijgen van externe bronnen

   Van tijd tot tijd ontvangen we mogelijk persoonsgegevens over u van externe bronnen (zoals website-analyse), maar alleen als we hebben gecontroleerd dat deze derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk zijn toegestaan of verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

   We maken gebruik van analysediensten en software die door derden worden aangeboden (hier uiteengezet), om ons te helpen begrijpen hoe gebruikers toegang hebben tot de Websites en deze gebruiken. Deze tools en diensten gebruiken cookies, web beacons en andere apparaten of technologieën op onze diensten om verkeersgegevens te kunnen volgen. De verzamelde gegevens omvatten meestal informatie zoals uw IP-adres, uw internetprovider, uw webbrowser, de tijd die u aan webpagina’s besteedt, de links waarop geklikt is en de advertenties die op die pagina’s worden bekeken. Wij gebruiken deze informatie om onze Websites en uw ervaring te verbeteren, om te zien welke gebieden en functies van onze Websites populair zijn, en om bezoeken te tellen. Zie ‘Cookies en vergelijkbare volgtechnologieën’.

  • Advertenties van derden

   We kunnen derden inschakelen om advertenties voor onze producten en diensten op andere websites te plaatsen. Deze derden gebruiken cookies, web beacons en andere apparaten of technologieën om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan onze Websites. De verzamelde gegevens omvatten meestal informatie zoals uw IP-adres, uw webbrowser, bekeken webpagina’s, tijd besteed aan pagina’s, links aangeklikt en of u een geadverteerd product hebt gekocht. Deze derden gebruiken deze informatie om advertenties en/of inhoud te leveren die is afgestemd op uw interesses. Voor meer informatie over gerichte advertenties van deze derden en hoe u ervoor kunt kiezen om uw informatie op deze manier te laten gebruiken door bedrijven die deelnemen aan de Digital Advertising Alliance, gaat u naar:www.aboutads.info/choices or www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. U kunt verwijzen naar onze lijst met externe partijen (hier) kom te zien welke van onze externe dienstverleners keuzemogelijkheden bieden voor consumenten via de websites van Digital Advertising Alliance’s (DAA) en/of Network Advertising Initiative’s ( NAI). Hasbro is niet verantwoordelijk voor de effectiviteit van, of de naleving van, de afmeldopties of programma’s van derden of de nauwkeurigheid van hun verklaringen met betrekking tot hun afmeldopties of programma’s.

 2. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

  We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

  • aan onze groepsmaatschappijen, externe dienstverleners en partners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren (bijvoorbeeld om de levering, functionaliteit, of de verbetering van de beveiliging van onze Website te ondersteunen) of die anderszins persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring of aan u worden meegedeeld wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen.
  • aan een bevoegde rechtshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij waar wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
  • aan een daadwerkelijke of mogelijke koper (en haar tussenpersonen of adviseurs) in verband met enige daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van enig deel van onze bedrijfsactiviteiten, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in deze Privacyverklaring;
  • aan een andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.
 3. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

  Onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonsgegevens is afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

  Normaal gesproken verzamelen we echter alleen persoonsgegevens van u (i) waar we de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u te sluiten, (ii) waar de verwerking in onze legitieme belangen is en niet ondermijnd wordt door uw gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden, of (iii) waar we uw toestemming hebben om dit te doen. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens van u te verzamelen of anderszins persoonsgegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

  Als we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke vereiste of om een contract met u te sluiten, zullen we dit op het relevante tijdstip duidelijk maken en u vertellen of het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht is (en de mogelijke gevolgen als u uw persoonsgegevens niet verstrekt).

  Ook als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

  Als u vragen hebt over of meer informatie nodig hebt met betrekking tot de rechtsgrond waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de rubriek “Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder.

 4. 4. Hoe houden wij uw persoonsgegevens veilig?

  Hasbro heeft beleid opgesteld om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en/of vernietiging. Hasbro streeft er bijvoorbeeld naar alleen die werknemers die een legitieme bedrijfsfunctie hebben, toegang te verlenen tot persoonsgegevens van gebruikers. Hasbro evalueert ook regelmatig haar beveiligingsprocedures om passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren om uw privacy te beschermen.

  Hasbro behoudt uw informatie voor legitieme bedrijfsdoeleinden, zolang uw account actief is en/of zo lang als redelijkerwijs nodig is om u onze producten en diensten te leveren. Hasbro zal ook uw gegevens bewaren als redelijkerwijs noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. We kunnen uw gegevens of gearchiveerde exemplaren ook in de cache opslaan voor een redelijke periode. Wanneer we geen doorlopende legitieme bedrijfsbehoeften hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens in archieven zijn opgeslagen), dan zullen wij uw persoonsgegevens veilig bewaren en deze scheiden van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

  Ondanks onze inspanningen dient u er rekening mee te houden dat geen enkele veiligheidsmaatregel ooit perfect of ondoordringbaar is. Daartoe zal Hasbro gebruikers op de hoogte brengen van een datalek wanneer Hasbro bepaalt dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 5. Internationale gegevensoverdrachten

  Waar mogelijk proberen we de informatie die u ons verstrekt via deze website lokaal in de Europese Economische Ruimte te bewaren. Als onderdeel van de diensten die via onze Website worden aangeboden, kan de informatie die u ons verstrekt echter worden overgedragen aan landen buiten de EER. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer één van onze servers wordt gehost door een van onze Hasbro Group-bedrijven in een land buiten de EER of één van onze serviceproviders zich in een land buiten de EER bevindt.

  We kunnen ook informatie delen tussen onze groepsmaatschappijen die zich in landen over de hele wereld bevinden. Als u contactgegevens nodig hebt van onze andere groepsmaatschappijen, neem dan contact met ons op. Deze landen hebben mogelijk geen vergelijkbare gegevensbeschermingswetgeving als in de EER. Als we uw informatie op deze manier buiten de EER overdragen, zullen we passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben adequaat worden beschermd.

  Afgezien van de onthullingen waarnaar wordt verwezen in deze Privacyverklaring, zullen we geen persoonsgegevens vrijgeven zonder uw toestemming.

 6. Websites van derden

  We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid en -praktijken van andere sites, zelfs als u deze bezoekt via links op onze Website en we raden u aan om het beleid van elke Website die u bezoekt door te lezen.

  Als u bovendien via onze Website of een andere online dienst naar onze Website bent omgeleid, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid en de privacypraktijken van de eigenaars of exploitanten van die externe Website of online dienst en adviseren wij u om het beleid van die externe website of online dienst te controleren en neem contact op met de eigenaar of exploitant als u zich zorgen maakt of vragen hebt.

 7. Uw gegevensbeschermingsrechten

  U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

  • Als u uw persoonsgegevens wenst in te zien, corrigeren, bij te werken of verwijderen, dan kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de rubriek “Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder.
  • Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om portabiliteit van uw persoonsgegevens verzoeken. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die worden verstrekt onder de kop “Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder.
  • U hebt het recht om u af te melden van marketingcommunicaties die wij u kunnen toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door op de link “afmelden” of “opt-out” te klikken in de marketing-e-mails die we u sturen. Om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), neemt u contact met ons op via de contactgegevens in de rubriek “Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder.
  • Ook als we uw persoonsgegevens hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming, kunt uuw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die wij voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op grond van andere wettelijke gronden anders dan toestemming.

  U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: (i) om toegang ertoe te verkrijgen, deze te corrigeren, bij te werken of om verwijdering te verzoeken; (ii) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; (iii) om ons te vragen de verwerking ervan te beperken; (iv) om portabiliteit ervan te verzoeken; en (v) af te zien van marketingcommunicatie. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens hieronder. U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, neem contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

  We zullen reageren op verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 8. Hoe u contact met ons kunt opnemen

  De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is Hasbro, Inc.

  Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op met behulp van de volgende gegevens:

  E-mail: askhasbro@hasbro.co.uk

  Gratis telefoonnummer: 00800 2242 72 76

  Of stuur een brief naar:
  Hasbro Consumer Affairs Department
  PO Box 43
  Newport
  Gwent NP19 4YH

  Voor verzoeken aan de functionaris voor gegevensbescherming (DPO), neem contact met ons op via DPO@hasbro.com

 

Please enter your birthday:

Sorry!

you are not eligible to visit the site.

OK