RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN FOR HASBROS NETTSTED

På dette Hasbro-nettstedet finner du den kuleste informasjonen om Hasbros verden og kan ta en første titt på noen av våre spill og leker.

Vi har innført disse retningslinjene for personvern på nettet ("retningslinjer for personvern") som beskriver hvordan vi innhenter, lagrer og bruker personopplysningene du gir oss på nettet. Disse personvernretningslinjene gjelder ikke opplysninger vi innheter utenfor nettet.

Hvilken informasjon innhenter Hasbro?

Hvis du velger å bestille et produkt eller en tjeneste på nettstedet, kan Hasbro innhente personopplysninger fra deg, for eksempel:

Av og til innhenter vi også personopplysninger du gir oss via dette nettstedet av andre grunner. Disse opplysningene kan omfatte navn, e-postadresse, andre kontaktopplysninger og informasjon om produkter og tjenester du har kjøpt eller vist interesse for. Vi kan også innhente alderen din slik at vi kan fastslå hvilke produkter og tjenester som er aktuelle for deg.

Hvis du er under 18 år, skal du bare oppgi personopplysninger med tillatelse fra en forelder eller verge.

Hvis du ikke vil sende inn personopplysninger når du blir bedt om det, kan det hende vi ikke kan levere de produktene eller tjenestene du har bedt om, eller det kan hende du ikke får tilgang til visse områder på nettstedet eller ikke kan bruke visse funksjoner der.

Hvem innhenter opplysningene mine, og hvordan blir de brukt?

Hasbro innhenter personopplysningene du oppgir på dette nettstedet. Vi bruker informasjonen til å levere eventuelle produkter eller tjenester du ber om og for å drive virksomheten vår effektivt. Vi kan også bruke den til å kontakte deg om nødvendig. Av og til kan Hasbro også bruke personopplysningene til å sende deg reklame eller promoteringsmateriale inkludert informasjon om nye produkter, konkurranser, funksjoner og forbedringer, spesielle tilbud eller arrangementer som du kan ha interesse av. Du kan kontakte oss når som helst for å fortelle oss at vi ikke skal bruke opplysningene dine til dette formålet. Det kan også hende at vi bruker personopplysningene i våre interne markedsføringsstudier og demografiske studier slik at vi hele tiden kan forbedre produktene og tjenestene vi leverer til deg og kan dekke behovene dine bedre.

Hvem deler Hasbro personopplysningene mine med?

Av og til kan Hasbro dele personopplysningene med tredjeparter som leverer tjenester og støtte til Hasbro inkludert nettstedverter, IT-leverandører for sikkerhetskopiering og andre leverandører av IT- eller betalingstjenester. Disse enhetene vil ikke bruke personopplysningene til noe annet formål. Vi kan utlevere personopplysningene for å beskytte våre rettigheter eller under andre forhold der vi tror vi har rett til eller plikt til det i henhold til lov, blant annet utlevering til politi eller andre myndigheter i forbindelse med etterforskning av svindel, krenkelse av åndsverk eller andre aktiviteter som er ulovlige eller kan utsette deg eller oss for juridisk erstatningsansvar. Ved eventuell fusjon, oppkjøp, omorganisering, konkurs eller andre lignende hendelser kan det hende at personopplysningene dine blir overført til Hasbros etterfølger, stedfortreder eller annen tredjepart. For å få hjelp til interne markedsførings- og demografistudier kan vi utlevere informasjon om deg til tredjeparter, men når vi gjør dette, slår vi den sammen med annen informasjon slik at den ikke kan brukes til å identifisere deg eller datamaskinen din. Hasbro vil ikke selge, leie ut eller på annen måte utlevere personopplysninger som gjelder kunder og er innhentet fra dem, til tredjeparter for promoteringsformål.

Informasjonskapsler og loggfiler

Hasbro kan bruke informasjonskapsler og klare GIF-er for å forbedre din opplevelse av nettstedet. Informasjonskapsler er små informasjonsbiter som vi plasserer på datamaskinen din for å hjelpe oss med å forstå nøyaktig hvor mange kunder som besøker nettstedet, hvor ofte de besøker oss, og hvilket innhold de er mest interessert i. Klare GIF-er, også kalt nettsignaler, er filobjekter, vanligvis et grafisk bilde, for eksempel en transparent GIF på én-ganger-én piksel, som plasseres på et nettsted eller i en e-post for å følge med på hva brukeren gjør. GIF-en gir oss IP-adressen til datamaskinen som hentet siden vår, nettadressen til siden som GIF-en befinner seg på, tidspunktet da siden ble vist, og typen nettleser som ble brukt. Den kan også gi oss en tidligere innstilt informasjonskapselverdi. Disse informasjonskapslene og klare GIF-ene forteller oss hvor mange personer som besøker nettstedet, hvor hyppig det skjer, og hvordan de bruker nettstedet. Dette gjør det mulig for oss å oppdatere innholdet og forbedre navigasjonen etter behov. Hasbro kan også innhente loggfiler som registrerer aktivitet på nettstedet og innhenter statistikk om brukernes surfevaner. Disse oppføringene genereres anonymt og hjelper Hasbro med å fastslå (blant annet) hvor mange brukere som har besøkt nettstedet, hvor ofte de har gjort det, hvilke sider de har besøkt og andre lignende data. Vi kan bruke informasjonskapsel- og loggfildata til våre interne markedsførings- og demografistudier slik at vi hele tiden kan forbedre nettjenestene vi tilbyr.

Kobling til tredjepartsnettsteder

Hvis nettstedet vårt inneholder koblinger til nettsteder utenfor Hasbro, har ikke Hasbro kontroll over disse nettstedene, og vi har ikke ansvaret for disse nettstedene og oppførselen til selskapene som eier eller kontrollerer dem. Når du bruker disse andre nettstedene, gjelder eventuelle egne vilkår for bruk og retningslinjer for personvern for disse nettstedene.

Sikring av personopplysninger

Hasbro kan oppbevare personopplysningene på papir eller elektronisk (for eksempel i et elektronisk system for behandling av kunderelasjoner). Vi treffer rimelige tiltak for å trygge sikkerheten og integriteten til opplysningene om deg. Vi begrenser tilgangen til personopplysninger slik at bare våre ansatte, innleide medarbeidere og agenter som trenger denne informasjonen, har tilgang.

Tilgang til og korrigering av personopplysninger

Du kan be om tilgang til dine personopplysninger som vi har lagret. Vi vil gi deg disse bortsett fra i de sjeldne tilfellene da vi ikke har lov til å gjøre det. Du kan be oss om å korrigere personopplysningene dine som vi har lagret, og som er unøyaktige eller foreldet. Hvis du ber oss om å slette personopplysningene dine, vil vi treffe rimelige tiltak for å gjøre dette, med mindre vi trenger å lagre dem av juridiske grunner, for revisjonsformål eller for interne forretningsformål. Hvis du vil ha tilgang til personopplysningene dine, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktopplysningene nedenfor.

Spørsmål og klager

Hvis du har spørsmål om Hasbro eller disse retningslinjene for personvern, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktopplysningene nedenfor. Hvis du har en klage som gjelder vår behandling av dine personopplysninger, ber vi om at du forteller oss det straks ved å bruke kontaktopplysningene nedenfor. Vi tar personvern på alvor og vil svare på klagen din så snart vi kan.

Endringer i disse retningslinjene for personvern

Vi forbeholder oss rett til å endre disse retningslinjene for personvern når som helst, så du bør se gjennom dem ofte. Hvis vi gjør vesentlige endringer, vil vi varsle om det på dette nettstedet.

Kontaktopplysninger

Kontaktopplysninger for Hasbro finnes på siden Kundeservice.

Klikk her for å se Hasbros vilkår © 1998-2013 Hasbro, Inc. Med enerett

Please enter your birthday:

Sorry!

you are not eligible to visit the site.

OK